Klub K.A.O.S Informerer  

 

 

 

 

Lokale lønforhandlinger 2007

Resultat af urafstemning

 

Antal stemmeberettigede:              810 stk. 
(100%)

 Antal afgivne stemmer:                    728 stk.
(89,9%)

 Antal JA - stemmer:                         622 stk.
(76,8%)

 Antal NEJ - stemmer:                      105 stk.
(12,9%)

 Antal blanke stemmer:                          1 stk.
(0,12%)

  På stemmeudvalgets vegne
 

Jane Hansen og Bjørn Sørensen

Kastrup, den 14.september 2007.

 

 

Information fra

Fællesklubben

 

 

SVAR TIL VIGTIGT!

 

Der bliver, i første afsnit, spurgt om hvorfor der startes med et løn tillæg og de følgende år går over til lønforhøjelse.

Det er det vi er nået frem i forhandlingerne, det er ikke noget vi bare har tænkt, at ”det lægger vi her”.

I ved alle hvor lang tid vi har forhandlet og det er den måde vi kunne blive enige om.

På spørgsmålet om hvorfor vi ikke får 4 % hver år, er det heller ikke første gang at vi laver modeller som ikke er ens fra år til år.

 

Løn tillæg giver pension osv.

 

Fri hver anden weekend

Det har været et stort ønske fra kollegerne, ikke mindst fra chaufførerne, at klubben skulle arbejde for fri hver anden weekend.

Igen er det lange forhandlinger der ligger bag resultatet. For at det kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt med lange vagter i weekenden, da der jo stadig er behov for mandskabet i weekenden.

Derfor er der brugt mange timer og deraf færre timer, at lægge i ugens løb.

Her har overenskomsten et minimum på 6 timer pr. vagt, vi har skrevet det ind så det er klart for alle. Men det har altid været sådan, at vi kunne få turnlister med 6 timer pr. vagt.

Aftalen er bl.a. indgået for at vi kan undgå deltidsmedarbejdere.

At der kan forekomme udlån til andre afdelinger, er ikke ændret i forhold til i dag.

I den nye aftale, er vi garanteret at vi kan se ud af turnlisten hvornår og hvortil vi skal udlånes

Udlån vil efter den nye aftale kunne forekomme, da der i den afdeling i normalt er tilknyttet, ikke er behov for jeres arbejdstimer, men at behovet er i en anden afdeling, f.eks. kan det ske til en afdeling, der kan arbejde til lager.

 

Weekendfri skal først indføres med sommerturnlisten for, at den kan blive ordentlig gennem- arbejdet.

Den skal laves i hver enkelt afdeling, i samarbejde mellem talsfolk og ledelse.

Vi har alt for tit være ude for, at forslag ikke er ordentlig gennemarbejdet her på fabrikken og deraf kan vi ikke bruge forslaget selv om forslaget var godt. Der findes ingen ulovlige skift.

Det forslag der bliver nævnt, som skulle hænge i kantinen, dækker IKKE det behov der er for mandskab. Om aftenen/natten er der for mange biler, til hverdag, dækker den slet ikke behovet.

Derudover er vi i gang med at aftale møde med en turnekspert fra 3F-forbundet. Pga. misforståelser omkring hvem der skulle vende tilbage med evt. mødedato, er dette møde desværre ikke kommet i stand endnu, men der arbejdes ihærdigt på det.

 

Grunden til tilkalder skal have 7 timer er for at virksomheden ikke skal misbruge dem.

 

 

 

 Kaffepauser:

Da vi i tidernes morgen aftalte pauser, var det også alle der gav deres mening at tilkende, derfor skal alle også stemme om dem.

De turne der evt. kommer i kørslen er der ingen der kender endnu, men man skal først tilkendegive overfor virksomheden om man vil arbejde under dem, når der ligger et forslag.

 

 

Der har altid været mulighed for at man kunne inddrage en pause.

Vi har nu fået ind i aftalen, at det ikke må ske systematisk. Hvis det sker, skal vi kigge på pause aftalen, som under alle omstændigheder skal revurderes 1. marts 2008.

Hvis en pause en enkel gang inddrages skal det rapporteres til tillidsmandskontoret.

Dette kvarter skal indsættes på frokostfri kontoen. Så vi får ingen penge for en annulleret pause, men den frihed vi har mistet tilskrives FROKOSTFRI-kontoen.

 

Der nævnes at der er blevet ansat 30 chauffører, for at chaufførerne kan få afholdt deres pauser.

Dette er IKKE tilfældet, de 30 er blevet ansat pga. øget trafik.

Der er i alt blevet ansat ca. 150 kolleger for at dække sommertrafikken.

 

På trods af forlydender om, at der i resten af lufthavnen ligger faste pauser, kan vi informere om, at dette IKKE er tilfældet.

Der er ikke på nogen af de store virksomheder i Lufthavnen aftale om andre faste pauser end frokostpausen.

På de andre virksomheder drikker man en kop kaffe, når det passer ind i produktionen.

 

Tilkalder:

Tilkalder skal bla. bruges til dækning under sygdom, fri egen regning, mindre peaks osv. osv.. Men den nøgle som bliver brugt til at regne ud hvor mange vi skal være her på virksomheden bliver ikke lavet om.

Med den samlede aftale får vi meget større indsigt i, hvor mange vi skal være her på virksomheden.

 

Sygdomsopfølgning:

I den nye aftale om sygdomsopfølgning, er der enkelte punkter, der er blevet skærpet.

Der skal IKKE stemmes om, hvorvidt der skal laves en ny aftale om sygdomsopfølgning, men der er lavet en hensigtserklæring om, at virksomheden og klubberne skal udarbejde en plan for hvordan man kan forebygge fravær.

 

Det ville være dejligt hvis man kunne få alt hvad man ønskede sig i en forhandling, men desværre hænger verden ikke sådan sammen.

 

Mange af de misforståelser der er i brevet ”Vigtigt!”, kunne måske være opklaret, hvis man enten havde deltaget i fyraftensmødet eller, som mange andre kollegaer har gjort, var kommet op på tillidsmandskontoret og spurgt ind til aftalerne

 

Fra repræsentantskabets side, (bestyrelse og talsfolk) mener vi det er et af de bedste resultater i lufthavnen og opfordrer derfor fortsat alle til at stemme JA.

 

 

På Fællesklubbens vegne

 

 

Ken Fischer

 

 

25-7-2007

Information fra Fællesklubben vedr. lønforhandlinger 2007  

Vi har dags dato haft en samtale med virksomhedens ledelse vedr. de lokale lønforhandlinger.
Det foreløbige resultat, som forhandlingsudvalget er kommet frem til er blevet fremlagt for ledelsen i Frankfurt, som ikke er afvisende overfor resultatet, men som ikke med de ting de har fået forevist, kan udregne konsekvenserne af år 2 og år 3 af aftalen. 

Den finansielle ramme skal endnu engang gennemgås med Tyskland og derfor er der endnu ikke et endeligt resultat, der kan fremlægges og sendes til urafstemning.
På grund af ferie, barsel m.v. i forhandlingsudvalget og den tyske ledelse, ser tidshorisonten desværre ud til at skride en smule.
Der vil være forhandlingsmøder når alle er tilbage efter sommerferie og der er aftalt møder den 15. og 17. august.
Vi er så langt i forhandlingerne, at vi forventer at disse møder vil være afsluttende og der kan fremvises et resultat, som vi kan anbefale kollegerne at stemme ja til ved en efterfølgende urafstemning. 

Vi er naturligvis interesserede i at få et godt forhandlingsresultat og det vurderer vi også at vi kan, men det tager desværre lidt længere tid end forventet, da virksomhedens bagland denne gang også er involveret i forhandlingerne i form af endelig godkendelse.
De skal bl.a. have forklaret hvordan situationen er i Danmark og i lufthavnen, både hvad angår beskæftigelse, flaskehalsproblemer og lønniveau. 

For god ordens skyld, skal vi lige fastslå, at al lønstigning m.v. sker med tilbage-virkende kraft fra 1. marts 2007 

Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed og ønsker jer alle sammen en rigtig god og forhåbentlig snart tør og varm sommer.

 På Fællesklubbens vegne 

Kastrup, den 25. juli 2007

 

 

Fællesklubben 10. maj 2007  

På baggrund af den skrivelse, underskrevet af Ole Knøfler og John Dahl, der har været i omløb i dag vedr. dramatisk opstramning på hygiejne, har Fællesklubben forlangt, at der blev indkaldt til ekstra ordinært Samarbejds-udvalgsmøde i dag.

 På baggrund af seneste tids kabinerapporter pga. forkert leverede størrelse på måltider og generel dårlig overholdelse af hygiejne, bl.a. mangel på hårnet m.v. ønsker ledelsen, at der skal være en generel opstramning på overholdelse af de ting der leveres, samt mundering og rygning m.v.

 Ligeledes er der gået rygter om, at hvis ikke virksomheden kan udvise sorte tal på bundlinien indenfor de næste tre måneder, vil man lukke enheden.
Dette er - iflg. ledelsen - ikke korrekt.
Man arbejder selvfølgelig, med diverse tiltag og rationaliserings-projekter på, at vende de sidste seks års underskud til overskud, men der ligger ikke nogen trusler om lukning af virksomheden.
Man har jo også fra virksomhedens side forpligtigelser overfor SAS indtil 2008 

Fællesklubben er enig i, at der skal følges op på tingene, men har gjort det klart for ledelsen, at produktionsvilkårene skal være i orden, før ovenstående kan opfyldes af kollegerne.
Vi nævnte herunder, at medarbejderne skal behandles med respekt, hvilket der var enighed i

Som et sidste punkt på Samarbejdsudvalgsmødet, nævnte klubberne, at der er store problemer med at få udleveret mundering.
Direktøren vil kigge ind i hvad problemet er. 

Direktøren tager det fulde ansvar for, at skrivelsen er kommet ud og beklager det meget.

 

På Fællesklubbens vegne

Ken Fischer

 

 

03-02-2007

Resultatet af afstemningen i Transporten.

Der blev stemt om at vi skulle følge resten af huset med lokalaftalen ved rørende opsparing

af betalt frokost fri.

Stemme berettiget i alt 126

114 stemmer JA til at følge huset
2     stemmer  NEJ til at følge huset
10   stemmer, som ikke stemte syg, ferie m.m.

Med venlig hilsen
Talsfolkene i Transporten
Allan Mørck.

Fællesklubben LSG Sky Chefs

 21-12-2006

På tillidsmandskontoret er vi dybt frustrerede over den måde virksomheden kører på for tiden.

Siden ledelsen valgt at opsige 100 kolleger – og sådan set også inden – har der ikke hersket andet end kaos herude og der er ikke noget der tyder på, at den situation bliver væsentligt bedre i nær fremtid.

Hele sidste uge var køkkenet dagligt mange tusinde måltider bagud, vaskehallen flyder, anretningen får ikke deres varer osv. osv. osv.

Vi har dagligt været hos ledelsen for at diskutere bemanding kontra produktion, men vi får hele tiden af vide, at tallene falder i næste uge!!!

Den oplevelse af hverdagen har hverken I eller vi….

Vi ved godt, at ledelsen er gået med til midlertidigt, at genansætte 25 af de opsagte kolleger…

Vi ved godt, at produktionen plejer, at falde her op til jul

Vi ved godt, at virksomheden er i økonomiske probleme

Men vi ved også godt, at vi ikke kan fortsætte denne virksomhed, hvis vi dagligt har mange forsinkelser og aflysninger, fordi vores kolleger er slidt ned pga. højt arbejdspres, manglende hænder og dermed høj sygefravær…

Så kan man udlicitere nok så meget produktion, hvis der ikke er nogen der vil benytte virksomheden alligevel…

Vi vil meget gerne i seriøs dialog med ledelsen om ovenstående problemer, med det skal være i samarbejde og ikke kun som information fra ledelsen til os…

Vi har dags dato været til møde med ledelsen og forelagt ovenstående problemer som vi ser dem.

Der er aftalt ekstra ordinært samarbejdsudvalgsmøde torsdag den 21. december 2006, hvor vi SAMMEN skal prøve at finde en løsning.

Efterfølgende vil vi komme med yderligere information

 

På Fællesklubbens vegne

Ken Fischer

Kastrup, den 18. december 2006

 


Information
Fællesklubben
Tirsdag den 5. Dec. 2006


På grund af den stadig uafklarede produktionsmængde, har klubberne i dag aftalt med ledelsen,
at der ansættes yderligere 10 personer, på samme vilkår, som dem, der blev ansat først på ugen..

 

Information
Fællesklubben
Tirsdag den 7. november 2006

 
 
Masseafskedigelser:
Igen i år står vi desværre overfor, at skulle sige farvel til et antal kolleger på grund af nedgang i trafikken.
I år er det antal der er kommet fra ledelsen væsentligt større end det plejer og klubberne er ikke enige med ledelsen i det antal. Tallet er som tidligere kommunikeret ud, bl.a. på stormøder i kantinen, stadig100 stk.
Vi har kigget ind i forskellige ting, der kunne minimere det antal der skal opsiges. Bl.a. arbejdsfordeling og Flyverhold.
I dag har vi haft besøg fra afdelingen, der kunne fortælle om fordele og ulemper ved arbejdsfordeling og både klubberne og ledelsen var herefter enige i, at der er for stor usikkerhedsmargin for de medarbejdere, der bliver involveret, til at det er særligt attraktivt for nogen. Bl.a. skal virksomheden skrive en såkaldt frigørelsesattest til de der er med i arbejdsfordelingen og det betyder, at hvis Arbejdsformidlingen har behov for arbejdskraft, kan man risikere at blive fritstillet fra LSG, fordi man ikke er i fuld beskæftigelse under en sådan aftale.
Alle skulle have været involveret i denne aftale, både de der skulle ha’ været opsagt og de der fortsat var i beskæftigelse.
Omkring flyverhold, er vi tidligere kommet med et oplæg til hvordan vi kunne forestille os en sådan ordning skruet sammen.
Der er kommet et andet oplæg fra ledelsen, som vi ikke er enige i.
Vi har bedt om at få en oversigt over hele huset, så vi kan se om alle har planlagt ferie, S/H, frokostfri, samt feriefridage.
Alle opsigelser bliver sendt ud onsdag den 8. november 2006. der vil bliver indkaldt til møde med a-kassen, klubberne og ledelsen for alle de der er blevet opsagt, hvor man bl.a. kan melde sig ledig og stille spørgsmål
Vi ser at der er en stor fare i at folk får lov til at knokle uforholdsmæssigt meget, fordi produktiviteten skal højnes. Alle skal jo huske på, at vi er på timeløn, ikke på akkord.
 
 
Julefrokoster:
Julefrokosterne er planlagt til at blive afholdt tirsdag den 28. november, tirsdag den 5. december og tirsdag den 12. december.
Det kommer til at foregå i Parken, dog i nogle andre lokaler end hidtil.
Kolleger der bliver opsagt i forbindelse med masseafskedigelserne er velkommen til at deltage, på samme vilkår som alle andre.
Tilmeldingslister kommer i porten en af de nærmeste dage.
 

Personalepolitik:
Klubberne har igennem mange år ønsket at få en personalepolitik. Det er vi nu gået i gang med at få etableret sammen med ledelsen. Vi ved endnu ikke hvad den kommer til at indeholde, med linierne er ved at blive lagt nu.
Vi håber at ledelsen vil være med til, at tage et socialt ansvar i den forbindelse.
  
 
Klubgeneralforsamling:
Klub K. A. O. S. afholdt deres ordinære generalforsamling torsdag den 26. oktober.
Generalforsamlingen var velbesøgt og gik godt.
Lene Neuschwang, vaskehallen og Anne-Grethe Mandsberg, køkken blev valgt som nye medlemmer i bestyrelsen.
To forslag var indkommet, begge blev vedtaget med nogle få rettelser.
Generalforsamlingen blev bedt om at komme med forslag til de kommende lokale lønforhandlinger. Det kom der rigtigt mange gode forslag ud af, bl.a. lønstigning, højere pension, højere ferietillæg m.v.
Fremover er det klubbens ide, at involvere kollegerne ved kommende samarbejdsudvalgsmøder (SU), således at der i god tid inden et sådan møde, bliver mulighed for at komme med ideer til, hvad der skal diskuteres på disse SU-møder. Samtidig skal det ske med et sådan varsel, at ledelsen har mulighed for at behandle punkterne inden SU.
 

Afdelingens generalforsamling:
3F, Kastrup, afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. november 2006.11.06 Claus Lindegaard afgår som formand for afdelingen for at gå på efterløn og Henrik Bay-Clausen tiltræder som ny formand.
På generalforsamlingen skal der vælges ny næstformand, i stedet for Henrik. En enig bestyrelse har indstillet Frank vid Stein til posten.
Vi håber at rigtigt mange møder op.
 

Arbejdsnedlæggelse:
Lørdag den 21. oktober var der arbejdsnedlæggelse på virksomheden, da man følte utryghed omkring en ISS-medarbejders håndtering af rengøringsmidler/kemikalier. Den pågældende havde dagen forinden blandet en sæbe der indeholdt klor, med noget syreholdigt sæbe. Det udviklede ubehagelige dampe og den pågældende blev indlagt til observation for forgiftning.
Efterfølgende blev ISS pålagt at komme med en handlingsplan, så der i fremtiden ikke kunne ske tilsvarende og bl.a. blev det slået fast, at hvis der fremover skulle blandes sæber, skulle det foretages af en leder fra ISS.
 
 Kastrup, den 7. november 2006
 
Ken Fischer

 

 

 3. oktober 2006

 

**TAK** 

I forbindelse med urafstemning om tillidsrepræsentantposterne  i Klub K. A. O. S.,

vil vi hermed takke for den store opbakning og de mange positive tilkendegivelser, vi begge to har fået. 

 

Ken og Laila

 

 

Information fra Ken og Laila

Vi – Ken og Laila – har på klub K. A. O. S.’s hjemmeside i et stykke tid nu, måttet lægge ryg til beskyldninger og tilsvininger om vores måde at være tillidsrepræsentanter på.
Bl.a. er der kommet – anonyme – anklager om, at vi hellere vil holde hånden over ledelsen end at hjælpe en der er blevet fyret – at man skal være personlig ven med os og komme til vores private fester eller spille badminton med os, hvis man skal være sikker på ikke at blive fyret…..
Og hvis man siger Ken imod, kan man regne med/forvente at det får konsekvenser…
Ingen er endnu kommet med et konkret eksempel på, hvor det er at en kollega er blevet fyret uretsmæssigt eller at Ken skulle ha’ truet en kollega, der ikke er enig med ham.

Vi er selvfølgelig godt klar over, at det kun er en lille del af jer der læser, endog skriver på hjemmesiden, men ikke desto mindre rammer det dybt med sådanne anklager.

Vi har begge været tillidsrepræsentanter i ca. 10 år og har ikke i den periode været på valg.
Vi har derfor d.d. informeret bestyrelse og talsfolk om, at vi sætter vores mandat på prøve.
Det betyder at der i den næste måned vil være urafstemning på virksomheden omkring tillidsmandsposterne, startende onsdag den 6. september 2006.

Klubbens stemmeudvalg vil stå for afstemningen og vi skal hermed opfordre jer alle til at afgive jeres stemme.

Vi håber selvfølgelig på jeres opbakning til fortsat at være tillidsrepræsentanter på virksomheden, men det skal også være helt klart, at vi ikke kan fortsætte uden en markant støtte fra jer.
Ligeledes skal det også her gøres klart, at selvom vi vælges individuelt, har vi begge besluttet at trække os fra vores post, hvis den anden ikke bliver genvalgt.
Dette skal ses i lyset af det nære samarbejde vi har haft gennem årene og som støtte og opbakning til hinanden.
Derfor er det vigtigt, at hvis vi skal fortsætte arbejdet, skal vi fortsætte det sammen.

Kastrup, den 4. september 2006

Information fra bestyrelsen i Klub K. A. O. S.

 På grund af den useriøse debat der har været i gæstebogen på Klub K. A. O. S.’s hjemmeside i de sidste par dage, har en enig bestyrelse valgt at lukke gæstebogen ned, indtil der kan findes en løsning, således at man fremover kun kan komme med indlæg på siden under ansvar. Man vil stadig kunne skrive anonymt, men web-masterne på siden, skal vide hvem du er.

Vi mener ikke, at ytringsfriheden bliver krænket med dette, men vi synes, at skal man kunne ytre sig frit, skal dette være under ansvar.

 Besluttet på bestyrelsesmøde den 24. august 2006

 

De 735 strejkende 3F´ere hos LSG Skychefs  besluttede torsdag kl. 18.00 at genoptage arbejdet omgående.
Der er opnået en fælles forståelse med ledelsen af hvordan man skal løse de problemer, der var baggrunden for strejken.
Der er aftalt møder i næste uge hvor spørgsmålene vil blive gennemgået.

 

Arbejdsnedlæggelsen forsætter stadig. Dog valgte aftenholdet ( i dag kl 15.00) at blive ude ved firmaet og afvente, da der tilsyneladende er en dialog igang med ledelsen.

Arbejdsnedlæggelsen forsætter i dag torsdag den 17 august. Morgenholdet, har også besluttet af forsætte arbejdsnedlæggelsen.
Der afholdes møde for aftenholdet omkring kl. 15 med info og afstemning om fortsættelse af arbejdsnedlæggelsen.

Aftenholdet besluttede i dag d. 16/8  kl. 15 at fortsætte arbejdsnedlæggelsen.

Et møde med ledelsen var uden egentligt resultat.

Der er møde igen i morgen kl. 7 for dagholdet.

Arbejdsnedlæggelsen forsætter i dag onsdag 16 August på dagholdet, som også har besluttet at gå hjem.

I dag tirsdag d. 15/8 nedlagde de timelønnede medarbejdere arbejdet i protest mod bl.a den katastrofale bemandingssituation.
Omkring kl. 17.00 valgte medarbejderne at forlade virksomheden, da forhandling med ledelsen viste sig nytteløst.
Klubben holder infomøde for dem som møder ind i morgen tidlig.

Bestyrelse og talsfolk holder i dag tirsdag kl. 12.00 ekstraordinært bestyrelsesmøde, pga. katastrofalt bemandings situation.

Der har sommeren igennem været en helt utilstrækkelig bemanding, og det ser ud til at forsætte.

Det er uholdbart og vi må have en bemanding, som står mål med vores arbejdsopgaver.
 

Hej Alle kollegaer.

Det er i dag d. 3/2 kl.8.00 blevet offentliggjort ved et infomøde i kantinen, at vi har fået Sterling som kunde.

Kontrakten starter d.1-4-06 og løber i fem år.
Håber at I alle for en rigtig god weekend.
Hilsen Ken Fischer
 

 

Rygestop kursus

 
Der er nu mulighed for at deltage i et 4 timers rygestop kursus, som vil blive afholdt i firmaet mandag d. 13/2 kl. 15.00.
Tilmelding til dette kursus sker ved at man skriver sig på en liste som ligger i vagten.
Prisen for kurset er 975 kroner som vil blive trukket over lønnen.
Læs mere om kurset på:
http://www.rygestopdanmark.dk/privat

 

 

25-01-2006

Kære Kolleger.

Skriv som vedrører alle nyansatte timelønnede, der blev ansat i 2005.

Alle har feriefridage 6 efter 9 mdr. arbejde her i virksomheden.

Feriefridage, som er opsparet i 2005, skal være brugt inden den 1/5 2006.

Feriefridagsåret går fra 1/5 til 30/4.

Teamskursusdage er E-dage, som er løse fridage og skal afvikles inden 4 mdr.

S-H timer opspares pr. mdr. med o,9 dage, som skal bruges i vinterperioden.

Vinterperioden går fra 1/10 til 30/4.

Kammeratlig hilsen fra Fællesklubben

25-01-2006

Tillæg til
Aftale mellem LSG Skychefs Danmark A/S og 3F/Klubkaos – RBF/Klub 1
Vedr. arbejdsnedlæggelse hos piloter i SAS


På grund af arbejdsnedlæggelse hos SAS og deraf nedsat ordretilgang hos LSG Skychefs Danmark A/S indgås følgende aftale:

1. Der søges i første omgang, at medarbejderne i transportgruppen afvikler tilgodehavende opsparet frihed, såsom opsparet afspadsering og SH.

2. Er medarbejderantallet i transportgruppen, iht. turnen, herefter stadig for højt, udskrives tvungen afvikling af afspadsering eller SH.

3. Medarbejdere i transportgruppen, som har takket ja til at holde fri, kan ikke efterfølgende pålægges, at møde ind på samme vagt.

Det aftales, at medarbejderne i transportgruppen pga. den ekstraordinære situation, kan stå i minus på deres konto for SH, med det antal timer, som afholdes i forbindelse med piloternes arbejdsnedlæggelse i SAS. Dog maksimalt, hvad der svarer til 2 vagter.

Det aftales endvidere, at den enkelte medarbejder i transportgruppen, kan opnå dispensation, således at ”SH-kontoen” vil stå i minus og modregnes i næste års SH opspa-ring, med det antal timer, som er anvendt i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen hos piloterne i SAS. Dog stadig maksimalt, hvad der svarer til 2 vagter.

Der vil i samme periode ikke foregå nogen former for overarbejde.

Såfremt arbejdsnedlæggelsen hos piloterne i SAS rækker ud over den 26. januar 2006, skal nærværende aftale genforhandles.

Samtidig vil denne aftale ikke kunne danne præcedens for fremtidige lignende opståede situationer i LSG Skychefs Danmark A/S


24-01-2006

Aftale mellem LSG Skychefs Danmark A/S og 3F/Klubkaos – RBF/Klub 1
Vedr.arbejdsnedlæggelse hos piloter i SAS


På grund af ulovlig arbejdsnedlæggelse hos SAS og deraf nedsat ordretilgang hos LSG Skychefs Danmark A/S indgås følgende aftale:

1. Der søges i første omgang, at medarbejderne afvikler tilgodehavende opsparet frihed, såsom frokostfri eller opsparet afspadsering.

2. Er medarbejderantallet, iht. turnen, herefter stadig for højt, udskrives tvungen afvikling af frokostfri eller afspadsering.

3. Medarbejdere, som har takket ja til at holde fri, kan ikke efterfølgende pålægges, at møde ind på samme vagt.

Det aftales, at medarbejderne pga. den ekstraordinære situation, kan stå i minus på deres konto for frokostfri, med det antal timer, som afholdes i forbindelse med piloternes arbejdsnedlæggelse i SAS. Dog maksimalt, hvad der svarer til 2 vagter.

Det aftales endvidere, at den enkelte medarbejder, kan opnå dispensation til at stå i minus på frokostfri kontoen de næste 4 måneder med det antal timer, som er anvendt i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen hos piloterne i SAS. Dog stadig maksimalt, hvad der svarer til 2 vagter.

Der vil i samme periode ikke foregå nogen former for overarbejde.

Såfremt arbejdsnedlæggelsen hos piloterne i SAS rækker ud over den 26. januar 2006, skal nærværende aftale genforhandles.

Samtidig vil denne aftale ikke kunne danne præcedens for fremtidige lignende opståede situationer i LSG Skychefs Danmark A/S


Kastrup, den

_________________________                       ________________________                      ___________________________
Christina Høyer                                                     3F/Klubkaos    Kim Larsen                                  RBF/Klub1 Pia Kyhn
Manager, Human Resources /                                 Afløser for Ken Fischer
LSG Skychefs Danmark A/S

Information Fællesklubben

19-12-2005

Konstituering:

Klub K.A.O.S. har nu konstitueret sig i flg. Udvalg:

                      Forhandlingsudvalg: Ken, Laila, Jane og Allan

                      Samarbejdsudvalg: Ken, Laila og Jane

                      Sikkerhedsudvalg: Poul-Erik, Joan Rasmussen og Rasmus

                      Munderingsudvalg: Jane, Hanne og Rene H

                      Kantineudvalg: Sue og Susanne

                      Sygeudvalg: Sue, Margit, Joan og Michael Jensen - udstyr

                      A/S: Ken og Laila

                      Redaktionsudvalg: Ken, Laila, Susan

                      Chaufføruddannelse: Rene H, Peter og Henrik Bohnstedt – c-turn         

                      Turnlisteudvalg: Ken, Laila, Kim L., Allan

                      Udannelsesudvalg: Susan, Poul-Erik, Susanne og Laila

                      Festudvalg: Laila, Bjørn, Jane, Susan, Margit, Susanne

                      Sekretær: Hanne.

Har du nogen spørgsmål til ovennævnte udvalg, er du velkommen til at kontakte et af medlemmerne.

 

Opsigelser:

Vi har jo desværre måttet sige farvel til 29 kollegaer. Det skyldes nedgang i trafikken i forbindelse med vinter.

Som det ser ud nu, skal vi ikke af med flere, medmindre der sker ændringer i konceptet, passagertallet eller hvis vi mister kunder.

 

Frokostfri:

Aftalen ved at være på plads, der mangler kun nogle enkelte detaljer at blive sat på plads. Dagene skal placeres i blokke fortrinsvis mellem september og maj.

Chauffør gruppen vil blive tilbudt at komme over på denne aftale. Der vil blive afholdt en urafstemning blandt chaufførerne i den forbindelse

 

Tidsstudier:

Der er lavet aftale omkring tidsstudier vedr. Medical udstyr og trekantssandwich, for at se om det bedst kan betales sig at lave det her eller ude af huset.

Disse tidsstudier bliver ikke indført for at lave akkorder og vil ikke danne præcedens for fremtidige tidsstudier.

Følger man bilag 13 i overenskomsten er det meget omfattende at etablere tidsstudier.

Tidsstudierne omkring trekantssandwich vil finde sted i køkkenet december/januar og i udstyr vil tidsstudiet omkring medical-udstyr finde sted i december.

 

Sygdomsopfølgning i udstyr:

Der er blevet lavet en aftale om at René Kloe, i en prøveperiode på et halvt år, skal stå for sygdomsopfølgningen i udstyret i stedet for Jan Rasmussen.

René er sammen med Michael Sørensen, dem der har mest med udstyret at gøre og ordningen er også kommet i hus efter ønske fra kollegerne i udstyret.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 14 dages varsel

 

Lokalaftaler:

Vi har en del aftaler liggende som vi aldrig bruger, så vi sætte os sammen med ledelsen og gennemgå alle vores lokalaftaler for at se hvad vi kan komme af med, hvad vi bruger og hvad vi ikke bruger.

Efterfølgende vil man kunne få udleveret et komplet sæt, af de aftaler der er gældende, på tillidsmandskontoret

 

NNF:

NNF har henvendt sig til virksomheden for at få overenskomst på virksomheden for bagere og konditorer

Dengang vi forhandlede med LSG tilbage i 2000, ville NNF overhovedet ikke deltage forhandlingerne.

De kommer herud i løbet af måneden og skal have en rundtur, hvor vi forlanger at få et møde med dem.

De forlanger at få den samme overenskomst som i Gate Gourmet, den er væsentligt ringere end den vi har i dag.

I øvrigt er NNF ikke medlem af Dansk Industri, som har hovedoverenskomsten med virksomheden.

 

3F – Kastrup:

Claus Lindegaard træder tilbage som formand for 3F- Kastrup med udgangen af november 2006. I den forbindelse har Ken Fischer meddelt at han stiller op til posten som formand.

Den nuværende næstformand Henrik Bay Clausen stiller også op som formand.

Hvis alt går efter planen vil valget starte op inden sommerferien, således at den kommende formand kan findes hurtigst muligt.

 

Rygepolitik:

På utallige opfordringer fra kolleger og da det er beskrevet i miljøloven, har virksomhedens S.U. besluttet, at der indføres rygeforbud i kantinen fra 31. december 2005.

Efter 31-12-05 vil mødelokale 2 være rygelokale, indtil der er fundet en varig løsning.

Opholdsrummet under plannerne vil efter 31-12-05, være mødelokale.

 

Mundering:

Munderingsudvalget arbejder i øjeblikket med at få et point-system op og så, således at man individuelt kan vælge andet tøj, end det der lige står i regulativet.

Der er kommet spørgeskemaer rundt i de forskellige afdelinger, så man kan komme med ønsker/behov for området, som munderingsudvalget så vil gennemgå. Henvend dig til din talsmand.

 

Sikkerhed:

Der har været 69 anmeldte arbejdsskader i år, det er bedre end sidste år ved denne tid. Det er selvfølgelig stadig for mange, men en god tendens.

Der valgt ny sikkerhedsrepræsentant i Udstyr, Michael Jensen og i vaskehallen, hold 1, Anette Erichsen.

Der mangler stadig at blive valgt en sikkerhedsrepræsentant i anretningen.

 

Gate Gourmet – Chauffører:

Vi har fået henvendelser om, at man har observeret at nogle af chauffører der er ansat i Gate Gourmet ikke bruger de såkaldt ”vinke-folk” når de bakker fra flyene, bl.a. Air Greenland. Det er strengt forbudt i forhold til Lufthavnens regler og sikkerhedsmæssigt dybt uansvarligt og alle bedes derfor være opmærksomme på det og give sikkerhedsorganisationen et praj hvis de ser det ske.

 

SMS-liste for Klub K.A.O.S.-medlemmer:

Har du endnu ikke skrevet dig på listen til nyheder m.v. kan du gøre det på tillidsmandskontoret.

 

Lommebøger fra 3F-Kastrup:

De længe ventede lommebøger fra 3F-Kastrup er endelig landet og kan afhentes på tillidsmandskontoret.

RBF’erne får deres lommebøger sendt hjem

 

Fanefester:

Som tidligere informeret afholder fællesklubben fanefester tirsdag den 21. marts – 28. marts og 4. april 2006.

Når tilmeldingslisterne kommer op, så TILMELD JER – hvis der ikke er nok tilmeldte, bliver vi måske nødt til at aflyse det og det kan hverken I eller vi (eller strike)være tjent med

 

Medarbejderbredbånd:

Der bliver i øjeblikket kigget ind i muligheden for at få skatte-financieret medarbejderbredbånd, for de der skulle være interesseret i det.

Vi er ved at indhente tilbud fra Cybercity, TDC og Tele2. Den udbyder der kan komme med det bedste tilbud, vil selvfølgelig blive valgt. Der vil kun være én udbyder der bliver valgt .

Mere information kommer, når vi ved noget mere.

 

Fyraftensmøde:

Første fyraftensmøde i det nye år vil blive afholdt tirsdag den 10. januar 2006 kl. 15.30 i 3F – Kastrup.

Afhængig af deltagelsen i mødet, vil vi her vurdere om vi fortsat skal afholde disse fyraftensmøder.

Så mød op – Alle emner kan tages op og debatteres.

Der vil være en let anretning efter mødet.

Lean:

Fællesklubben har meddelt virksomheden, at vi ikke vil være med til noget som helst omkring Lean, så længe det er Eric Fuchs, fra Tyskland, der står for projektet.

Det er vores helt klare opfattelse, at manden er utroværdig og kun kører projektet for egen vindings skyld. Fagforeningen i Tyskland har meddelt deres ledelse det samme

 

PC-rummet:

Som det vel er de fleste bekendte er PC-rummet nu etableret og det står til fri afbenyttelse for medarbejderne på virksomheden.

Det er vores alles pligt at holde rummet ryddeligt og sørge for at nettet ikke bliver misbrugt, så vi kan beholde rummet til glæde for de fleste.

 

Overenskomstbrud:

Der har været en del brud på overenskomsten vedr. overtid og afspadsering. Klubberne har indgået forlig med virksomheden på sagerne.

 

Teams:

Da der jo ikke er styrtende meget at lave i øjeblikket, har klubberne foreslået virksomheden, at man bruger tiden på at få teams op at stå, der hvor det ikke kører så godt endnu.

 

Fællesklubben ønsker alle kollegaer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med Kammeratlig hilsen

Ken Fischer

22-11-2005

Aftale om afskedigelser i forbindelse med vinterperioden 2005-2006

På baggrund af den sidste tids nedgang i trafikken omkring Mærsk, ønsker ledelsen at der tages skridt til afskedigelse af et antal medarbejdere.

Grunden er Mærsk-trafikken, hvor alle ”Large”-måltider bortfalder (ca. 3000 måltider pr. uge) og flex-måltiderne falder til ca. 8.000 måltider pr. uge, imod 23.000 måltider tidligere. Antal Mærsk afgange er faldet fra ca. 200 ugentlige afgange til ca. 107.

I forlængelse af ovenstående har ledelsen og klubberne indgået aftale om nedenstående. Aftalen dækker perioden 18. november 2005 til og med 31. marts 2006.

Det aftales at der afskediges 29 medarbejdere.

Det aftales endvidere, at SiFU-aftalen overholdes. Dog kan princippet afviges i forhold til enkelttilfælde, hvor der tidligere har været opfølgning pga. sygdom.

De der afskedigedes efter SiFU-aftalen, garanteres optagelse i jobbank, hvorfra de vil blive tilbudt job før andre ansøgere.

Optjent frokostfri pr. 17. november 2005, der endnu ikke er planlagt, afvikles som hele dage i løbet af december 2005 og januar 2006 og kan varsles til afvikling fra ledelsens side med 5 dage.

Tillige skal alt overarbejde afspadseres i løbet af december 2005 og januar 2006 og kan tilsvarende varsles til afvikling fra ledelsens side med 5 dage

Det aftales endvidere, at der ikke vil ske yderligere afskedigelser i forbindelse med vinterprogram-met med udgangspunkt i uge 44, medmindre der sker en reducering i pax eller flight eller en evt. konceptændring.

Kastrup, den 17. november 2005

Christina Høyer         Ken Fischer       Laila Møller              Pia Kyhl

28-10-2005

Kære Kollegaer her et lille skriv om motivering af medarbejderne.

 

Motivere:
Efter at have knoklet med ny leverandør, kan man rose for den store
indsats og fx give en ekstra pause, eller andre ting for at vise, at man
som ledelse værdsætter den store indsats.

Demotivere:
Brokke sig over hvor meget bedre det kunne gøres, og være irriteret
over, at der ikke er flere, som tager overarbejde.

Motivere:
Fortælle medarbejderne hvor utroligt flot sygdoms %, har været
igennem de sidste måneder.

Demotivere:
Være sur over at sygdoms % er steget lidt, efter medarbejderne har knoklet i måneder og er
helt nede på sokkeholderne, true med ikke at ville forhandle med en ny kunde, om en kontrakt.

Motivere:
Kan være at medarbejder har mulighed for, at komme i et nyt
arbejdsområde, når de er ude efter nye udfordringer.

Demotivere:
At sige til en medarbejder, hvis jeg kunne vælge, havde jeg heller ikke ønsket dig i min afdeling.

Motivere:
At sørge for at, der er det nødvendige personale, så arbejdet kan laves professionelt og fuldt forsvarligt.

Demotivere:
Have et minimum af personale, så man altid er bagefter og er total stresset.

Motivere:
Sørge for at medarbejderne kan føle tryghed i ansættelsen.

Demotivere:
Prøve at udliciterer den ene afdeling efter den anden.
 

Det var et par eksempler og jeg kunne blive ved.
Kollegaer i fællesklubben I GØR EN KÆMPE ARBEJDSINDSATS.

P.K.V. Ken Fischer.

Vejledning om skiltning angående arbejde i highloader ved høje vindhastigheder. Læs mere tryk Her.
Vindstyrketabel Tryk Her  Vindstyrke NU tryk på vores lille temperatur måler nederst på forsiden.

12-10-2005

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Klub K. A. O. S. Tryk her

07-10-2005

21-09-2005

Referat fra fyraften møde den 20-05-2005    Tryk her

16-09-2005

Fællesklubbens Fanefest aflysning tryk her       

14-09-2005

Til Erik Hansen,

    Jan Knudsen

 

Klubbernes repræsentantskab har torsdag den 9-9 afholdt møde.

Formålet med mødet, var at få afklaret om de aftalte hurtigt arbejdende arbejdsgrupper, som er blevet nedsat for 14 dage siden, havde nået de aftalte resultater.

Møderne skulle omhandle de daglige akutte problemer med at få den daglige produktion igennem huset.

Efter gennemgang af områderne kan vi konstaterer, at der har været afholdt møder, men at der desværre ikke er mange resultater, og der mest er diskuteret basismøde problemer.

Nogle af de store aktuelle problemer som vi kæmper med, er blevet behandlet, men der mangler løsningsforslag, især fra ledelsens side samt præcise datoer, for hvornår vores produktions problemer vil være løst.

Dette er en uholdbar situation

Repræsentantskabet vil på det kraftigste opfordre ledelsen til at komme med en fuld handlings plan, senest den 16-9-05, med datoer der viser hvornår de store generelle problemer er løst fuldt og helt.

På repræsentantskabets vegne

Ken Fischer

 

Dagbladet arbejderen 31/8 2005

Dansk firma er skruebrækker

Select Service Partner Denmark udfører strejkeramt arbejde. Det har hverken ledelsen eller de ansatte tænkt sig at lave om på

De ansatte ved Select Service Partner Denmark (SSP) i Københavns Lufthavn udfører strejkeramt arbejde.

- SSP leverer de sandwich, som andre cateringfirmaer i lufthavnen har sagt, at de ikke vil lave på grund af konflikten med Gate Gourmet i Heathrow lufthavn i London, fortæller Kenn Fischer, fællestillidsmand i lufthavnen.

Meldingerne om, at SSP udfører konfliktramt arbejde, tikkede ind allerede fredag eftermiddag. Få timer senere blev skruebrækkeriet konstateret ved selvsyn af tillidsfolk i lufthavnen.

- I dag (tirsdag, red.) har vi så haft et uformelt møde med repræsentanter fra firmaet. Desværre må vi konstatere, at de overhovedet ikke har problemer med, at de laver det arbejde, som de fyrede kolleger i London skulle have lavet, siger Fischer efter mødet til Arbejderen.

Hele balladen tager sit udspring i en strejke blandt 150 cateringansatte i Gate Gourmet London. Strejken blev af arbejdsgiveren takseret til fyring på gråt papir.

Det skulle senere vise sig, at arbejdsgiveren havde interesse i at fremprovokere strejken. Den førte nemlig til bortvisning af deltagerne, og i kulissen havde Gate Gourmet London 'tilfældigvis' 150 nye cateringarbejdere klar - til en lavere løn forstås. De var gennem måneder blevet oplært til at varetage de fyredes funktioner. Og ikke så snart var de 150 ude af porten, før 150 nye fra blandt andet Polen stod klar med adgangskort og på behørig vis blev fulgt på arbejde ledsaget af politieskorte.

- Som om det ikke er uhyrligt nok, så har vi nu fået at vide, at de her nye ansatte ligefrem skulle være blevet forberedt på, at de ville blive part i en arbejdskamp. Det underbygger blot, at fyringerne i London var en nøje planlagt aktion fra arbejdsgiverside, understreger Kenn Fischer.

Tillidsfolk i Københavns Lufthavn i Kastrup har på vegne af 3500 ansatte i en række firmaer i Københavns Lufthavn udtrykt støtte til de bortviste kolleger i Londons Heathrow lufthavn. En støtte der konkret kommer til udtryk ved ikke at sende dansk mad med fly til Storbritannien, som erstatning for den mad, de ikke kan få med fra Storbritannien. En støtte som Select Service Partner helt åbenlyst ikke deltager i.

Det er ikke første gang Select Service Partner går egne veje i Københavns Lufthavn. Sidst der var en konflikt med Gate Gourmet i den danske lufthavn, var det også SSP, der på bedste skrueebrækkervis brød solidariteten blandt de ansatte.

- Så selvom jeg da havde håbet på en forståelse fra SSP`s side, så må vi konstatere, at de har udført og stadig udfører strejkeramt arbejde. Det betyder, at de fortsat ud over at levere sandwich til samtlige restauranter i lufthavnen også som en bibeskæftigelse leverer sandwich til flyene fra British Airways, som er berørt af konflikten med de 150 bortviste engelske cateringarbejdere, lyder det fra Kenn Fischer.

Ifølge Arbejderens oplysninger vil den aktionsgruppe, som mandag morgen blokerede SAS Cargo for at få ordnede forhold for østeuropæiske lastbilchauffører, mødes senere i denne uge. Gruppen vil tage stilling til, hvilke initiativer den kan sætte i værk for at stoppe SSP`s skruebrækkervirksomhed.
( www.arbejderen.dk 31/8 )

 

Copenhagen 24/8 2005

Support to sacked Gate Gourmet Workers in London Heathrow.

 

The shop steward board in Copenhagen Airport from the trade union

3F Kastrup(United Workers Union in Denmark), are sending this message of support to the sacked Gate Gourmet workers in London Heathrow.

We will express our great anger over the way Gate Gourmet had threatened all of you in your just dispute with the company.

We support the demand for immediately reinstalling of all of you in job, with full compensation.

We face similar problems in Copenhagen Airport. The companies and airliners, are trying to solve their problems, by pressing our wages and conditions.

The only answer to that is strong cooperation between the workers from the whole industry, in the airports and across the borders.

We send you our greetings of solidarity – and will continue to deny any return-catering, due to the conflict, to Heathrow Airport from LSG Skychefs and Gate Gourmet Denmark.

The chair of the meeting. Ole Donbæk Jensen Trade Union official  3f Kastrup

Shop stewards for 3500 members in the following companies.

Danish Refuelling Company, DHL Aviation, Gate Gourmet Denmark, Europark ,Post Denmark-INC, LSG Sky Chefs, Nordic Aero Airplane Cleaning, Novia Handling, Nuance, Scandinavian Ground Service, SAS Airplane Workers, Servisair Handling, Sodexho Airplane Cleaning, Shell Statoil Total,

 

Fællesklubben LSG Sky Chefs              12-10-2007

Information

Efter kantinemødet mandag den 15. august, blev der afholdt et møde, torsdag den 18. august kl.10.00, hvor klub bestyrelser og talsmænd mødtes med Erik Hansen.
Mødet afsluttede desværre hurtigt, da der ikke var enighed om formålet med mødet.
Nyt møde blev aftalt til mandag den 22. august.

På dette møde deltog et bredt udsnit af ledelsen og klub bestyrelser og talsfolk, alle klubbens punkter blev gennemgået, så der ikke var tvivl om meningen med punkterne.
Punkterne fra din afdeling kan du læse hos din talsmand.

Det blev besluttet, at lave hurtigt arbejdende arbejdsgruppe for alle områderne, disse grupper skal meget hurtigt finde løsninger på afdelingens problemer.

De problemer som afdelingen selv kan løse kan iværksættes straks, de problemer som afdelingerne får udefra, sendes videre i systemet og planen er, at der er løsning eller løsnings forslag på alle problemer inden 14 dage.  

Klubberne gjorde det klart overfor ledelsen, at der skal ligge datoer for løsnings forslag, så dette tiltag ikke ender i syltekrukken som så mange andre tiltag.

Klubberne ser med stor alvor på de problemer som der er på virksomheden, og håber at ledelsen er dygtig nok til at håndterer disse opgaver.

P.K.V.

Ken Fischer

3F-Kastrup avisen

3F-Kastrup avisen bliver ikke længere postomdelt. Du kan hente et eksemplar af avisen på tillidsmandskontoret, og der vil også blive udlagt aviser i kantinen.
Du kan også læse avisen i pdf format ved at trykke her.....

Hej Kollegaer

Kollegaerne har i dag mandag 15 aug. krævet et informations møde i kantinen for at få en forklaring på hvorfor vores produktion ikke køre optimalt.
Efter diskussion mellem klubberne og direktøren, blev det aftalt at der afholdes heldagsmøde på torsdag hvor problemerne fra alle afdelinger vil blive fremlagt og der vil blive udarbejdet en handlingsplan

Ken
 
Ken@klubkaos.dk

Om Gate Gourmet strejken i Heatrow

GG i London har fyret 300 mand og ansat 150 strejkebrydere som arbejder under politi beskyttelse.
Klubben har fulgt situationen i GG London siden dens start og har fra første dag tilkendegivet overfor de strejkende i London at vi klubberne i LSG CPH vil gøre hvad vi kan for at hjælpe dem.

Fra klubben har vi sendt støtte erklæring til de strejkende, samtidig vil vi prøve at få et møde istand, hvor alle cateringerne i Europa mødes for at diskuterer de vanvittige tiltag arbejdegivere tager overfor de ansatte i vores branche.

Der vil løbende være information på opslagstavlerne om situationen i London eller læs mere om strejke her på hjemmesiden.
(Ken 12 august 2005)

Undersøgelse af arbejdsmiljø

BST/HMS ved bedriftslæge Birgitte Zwicky-Hauschild har i dag besøgt virksomheden og fået en rundvisning for, at kigge på vores indeklima.

Dette er sket efter ønske fra nogle kolleger der føler sig utrygge over den store forekomst af hhv. lungebetændelse og cancer i trayset-området.

Det er aftalt, at Birgitte kommer tilbage og holder informationsmøder med afdelingen i uge 35, men inden da vil hun tilbyde en samtale med de sygdomsramte kolleger, der skulle være interesseret i det.
Dette også for at få fokus på den enkelte lidelse.
Samtalen vil komme til at foregå i uge 34 og vil være fortrolig.

Er du interesseret i en sådan samtale, bedes du kontakte sikkerhedsrepræsentant Joan Rasmussen, der så vil sørge for den videre information til og fra BST

Kastrup, den 27. juni 2005

Hvordan står det til med sikkerheden i LSG ?


Indhold: Tilpasset tilsyn.
Her og nu.
Fremtiden.

Tilpasset tilsyn. I slutningen af 2004 havde vi Arbejdstilsynet på besøg. De foretog et tilpasset tilsyn; noget som alle virksomheder kan komme ud for.
Når Arbejdstilsynet kommer på tilpasset tilsyn er det for, at se om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer og hvad virksomheden gør for at forbedre arbejdsmiljøet.
Efter gennemgang af virksomheden og en samtale med Sikkerhedsudvalget (SIU) afgør Arbejdstilsynet hvilket niveau virksomheden er på.
Der er 3 niveauer.
Hvis virksomheden bedømmes i niveau 1 og 2 får virksomheden indflydelse på, hvordan løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer løses.
Bedømmes virksomheden til niveau 3 har virksomheden næsten ingen indflydelse.

Arbejdstilsynet bedømte LSG til niveau: 2

Det betyder, at virksomheden lever på visse punkter ikke op til arbejdsmiljølovens krav.


At vi blev bedømt til niveau 2 (med visse arbejdsmiljøproblemer), kommer nok ikke bag på ret mange.
Retfærdighedsvis vil jeg lige nævne, at for bare 1½ år siden er jeg sikker på, at LSG ville være bedømt til niveau 3.
Jeg mener, at LSG rykker sig i den rigtige retning med arbejdsmiljøet. Selvom det sommetider går for langsomt set med en sikkerhedsrepræsentants øjne.

Her og nu. Når man overtager så stor en kunde som Maersk med så kort varsel kan det ikke undgås, at der vil opstå problemer. Jeg kan bare håbe at tingene snart vil normaliseres så vi kan komme videre med arbejdsmiljøet.

Fremtid. I 2006 skal alle caterings virksomheder screenes af Arbejdstilsynet. I den forbindelse har SIU fået Lufthavnens BST til, at foretage en for screening for at se hvor og hvordan vi ligger.
Når resultatet af screeningen foreligger en gang i SEP-OKT, er det mit håb, at ledelsen beslutter at gøre noget ved de huller som virksomheden eventuelt har . Hvis det sker vil sikkerheden i LSG få et løft i den rigtige retning.
Screeningen er vigtig for hvordan virksomhedens forhold til Arbejdstilsynet vil blive fremover.
 


Poul-Erik Persson
Sikkerhedsrepræsentant


 

Midlertidig ansættelse af vikarer

Med baggrund i den kaotiske arbejdssituation der i øjeblikket er i vaskehallen er følgende aftale indgået mellem LSG Sky Chefs og Klub K. A. O. S.

Fra torsdag den 21. juli til søndag den 14. august 2005 ansættes 10 vikarer fra et af virksomheden udvalgt vikarbureau.

Ansættelsen af disse 10 personer er tidsbegrænset til den ovennævnte periode.

Disse personer ansættes på løntrin 1, med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og ansættes til fast dagvagt.

Endvidere skal de ti personer være medlem af 3F, Kastrup og af klub K. A. O. S.
 

Kastrup, den 20. juli 2005

For LSG Skychefs                                                       For Klub K. A. O. S.

______________________________                    _________________________________