Lokalaftale

 

Aftale vedr. betalt frokost

  

                                                                                       21-08-06

 

Parterne er enige om, at der ikke udbetales skifteholds eller weekend tillæg for den ½ time hvor frokosten afvikles på den pågældende dag.

 

Parterne er derudover enige om at når frokostfri afspadseres er det til fuld turnliste løn inklusiv skiftehold og weekend tillæg.

 

Der er enighed om af frokostfri afvikles i blokke 2 x 1 uge i vinterperioden, hvorfor disse planlægges sammen med øvrig frihed (feriefri, SH m.m.) i denne periode

 

Eventuelle overskydende timer afspadseres efter aftale med nærmeste ledelse.

 

Virksomheden kan i trafiksvage perioder varsle afspadsering fra denne saldo af overskydende timer såfremt produktionen nødvendiggør dette. En sådan afspadsering skal normalt varsles med mindst 14 dage.

 

Der aftales samtidigt at parterne iværksætter en fælles indsats for at nedbringe virksomhedens betalte sygefravær.

 

I øvrigt henvises til Sideletter af 6.juli 2004, ”Nedbringelse af sygefravær”. 

 

For LSG                                                For 3F

 

Country Manager                                   Ken Fischer

 

Erik Hansen                                          Jane Hansen

 

                                                          Pia Kyhl