AMU kurserne ligger under Efteruddannelse/kurser – kurser o. lign. Står øverst på hjemmesiden eller i høre side.  

Vedr. VUC søger man efter et center i ens nærområde. Hvis de ikke har det kursus man ønsker – så går ind på andre VUC centre. F.eks. Københavns VUC har HF, IT kurser m.v.  

 

Hermed diverse adresser på uddannelsessteder:

TEC (Teknisk Erhvervsskole Center): www.tec.dk

Københavns Tekniske Skole: www.kts.dk

Erhvervsakademiet Nordsjælland: www. eanord.dk

Niels Brock: www.brock.dk

VUC (Voksenuddannelsescenter): www.vuc.dk

 

AMU kurserne ligger under Efteruddannelse/kurser.

 

Med venlig hilsen

 

Lene Rosfort

Uddannelseskonsulent

 

Saltværksvej 68, 2770 Kastrup

Tlf:     + 45 70 300 950

Dir:    + 45 88 926 869

Mob:   + 45 40 408 304

E-mail: lene.rosfort@3f.dk

www.3fkastrup.dk

 

Lidt om lovgivnig:

Industriens Overenskomst, eller med henvisning til den:

”Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst tre år og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et relevant kursus. Kursets varighed kan højst andrage 2 uger, og udgifterne ved kursusdeltagelse og eventuelt løntab i kursusperioden dækkes af arbejdsgiveren i det omfang, udgifterne ikke dækkes af det offentlige eller fra anden side. Såfremt kursusdeltagelsen ikke kan finde sted i opsigelsesperioden, er den pågældende på tilsvarende vilkår berettiget til kursusdeltagelse inden for 56 dage efter fratrædelse, hvis den pågældende fortsat er arbejdssøgende.