Information fra fyraftensmøde afholdt tirsdag den 20. september 2005

 

Gate Gourmet London:

Der er endnu ikke nogen løsning på konflikten i GG London. Man valgte fra ledelsen side at fyre 600 medarbejdere, samtidig med at man i det skjulte havde oplært 150 mand til at tage sig af deres arbejde, da man forventede at der ville blive strejke pga. disse fyringer.

Labour har kongres i næste uge og man vil her involvere Blair og spørge om ”man vil acceptere at der bruges samme metode på andre virksomheder”.

Som situationen ser ud i dag, kommer nogen tilbage, nogen får kompensation, men der er ca. 400 de overhovedet ikke vil ha’ noget at gøre med. Der pågår forhandlinger p.t.

Det er planen at én fra GG København og én herfra, skal en tur til London, for at vise dem vores støtte.

 

Pauser:

Ledelsen har overfor os, løftet at et af de store problemer der er på virksomheden er, at de aftaler der ligger omkring pauser i huset ikke bliver overholdt. Enten holder folk for lange pauser eller tager for mange.

Der ligger i dag en skriftlig aftale om 3 pauser, 1 frokostpause på 30 minutter og to kaffepauser på 10 minutter. Til begge pauser er der 2½ minuts transport til og fra kantinen (5 minutter i alt)

Vi blev orienteret om, at man fra de enkelte afdelingers side ville gå stille og roligt ud og informere om, at NU skulle pauserne til at overholdes, men vi kan forstå på de henvendelser vi har fået at det ikke er det er sket, tværtimod.

For at folk ikke skal stå i kø for at få noget at spise, skal vi selvfølgelig kigge ind i om pauserne ligger som de skal, så folk får de pauser de har krav på.

Udover de ovennævnte pauser, foreskriver miljøloven, at folk der har Ensidigt Gentaget Arbejde – EGA – har krav på korte hyppige pauser ca. 1 gang i timen, hvilket vil sige 5 minutter hvor der strækkes ben og laves andre bevægelse end dem man laver i sin normale arbejdssituation.

I de afdelinger hvor der er faste pauser skal dette informeres ud ved opslag.

 

Overarbejde:

Da vi fik Mærsk ind i huset, blev der lavet en aftale om, at for at få produktionen nemmere igennem kunne virksomheden udbetale op til 24 timers overtid til de der måtte ønske det. Dette var alt incl., altså også hvis man arbejdede over fordi der var nogen syge.

Denne aftale gjaldt for juli måned.

Aftalen er blevet groft misbrugt, idet der er nogen der har fået udbetalt op til 70 timers overarbejde.

Vi har en hel del sager liggende på disse brud, som vi vil løfte for virksomheden.

De fleste sager vi rejser løses normalt ved lokalt forlig.

 

”Put the house in order”:

Der er nedsat grupper I hele huset der skal kigge ind I de problemer vi har haft med at få produktionen igennem.

Repræsentantskabet kunne mandag konstatere, at der er sket små fremskridt i det meste af huset.

Samtidig har vi fået lavet en aftale om, at der skal foregå opfølgning i alle afdelinger hver 14. dag, hvor der skal gives skriftlig eller mundtlig tilbagemelding på situationen og problemerne i afdelingerne.

 

Samarbejdsudvalg den 28. september 2005:

Det er temmelig længe siden at vi har afholdt samarbejdsudvalg på virksomheden, så der er en hel del emner vi vil have diskuteret næste gang, bl.a. flg.

Vi har afleveret listen til ledelsen, så de har mulighed for at forberede sig på punkterne.

I forbindelse med rygepolitik, blev der fra salen forslået, at man kunne overdække atrium-gården, evt. med skydetag, så man stadig kunne have glæde af gården om sommeren.

 

Fanefest:

Fællesklubben holder fanefest for alle sine medlemmer i bowlinghallen Strike i kælderen. Det foregår de tre første tirsdage i oktober, altså 4. – 11. og 18. oktober.

Tilmelding foregår i portvagten.

 

Frokostfri:

Fra 1. marts 2006, vil der være ½ times frokostfri til samtlige medlemmer af Fællesklubben i LSG. Oplægget fra klubberne vil være at størsteparten af disse ½ timer, skal inkorporeres i turnen som hele fridage. Selvfølgelig skal der ske nogle justeringer i forhold til uhensigtsmæssige møde- og gå-hjem tider, som er lagt for at få turnen til at gå op.

Vi skal holde møde med Jan Knudsen den 3. oktober om emnet.

 

Tidsstudier:

Der har bl.a. i vaskehallen været afholdt tidsstudier, der ikke er blevet lavet aftale om. Iflg. Industriens Overenskomst, skal der ligge aftaler på sådanne tidsstudier inden de iværksættes, da de bruges til planering af produktionen.

Vi har tidligere lavet aftaler om tidsstudier, bl.a. da det skulle klarlægges om vi fik det for vores arbejde som vi havde krav på overfor SAS og andre kunder.

Laver man tidsstudier uden en aftale, rejser vi naturligvis sagen fagretsligt.

 

 

Ny afdelingschef i anretning:

Der er kommet ny afdelingschef i anretning og hun er åbenbart ikke kommet helt heldigt fra start.

Folk er bl.a. utilfredse med, at hun har deltaget i produktionen uden at der har ligget en aftale om det og at folk ikke har fået information omkring det. Aftalen gik på, at Jette skulle deltage i produktionen i tre dage, hun skulle vende tilbage med hvilke tre dage dette skulle være, så der kunne udfærdiges en aftale og noget info. Det skete ikke, hvilket afstedkom en del uro og røre i området.

 

Ny personalechef:

Den 1. oktober 2005 starter vores nye personalechef Christina Høyer. Hun kommer fra et job i Dansk Industri.

Nogle af hendes stærke sider skulle være konflikthåndtering, teams, ny løn og information.

 

Information:

Erik Hansen har proklameret at han snart vil komme ud og holde stormøder i kantinen i denne uge.

 

Europæisk Samarbejdsudvalg:

I dette udvalg mødes vi to gange om året og udveksler information om hvad der sker på de andre enheder i Europa. Næste gang er 14. – 16. november 2005. Den første og sidste dag er vi sammen alene med b-repræsentanter, den tredje dag er vi sammen med den øverste ledelse. Punktet på dagsordenen for det næste møde er: ”Hvordan går det for cateringbranchen world-wide”

 

Skandinavisk Samarbejdsudvalg:

Her er vi så sammen med vores skandinaviske kolleger.

Et nyt tiltag her er, at vi skal prøve at lave et sportsarrangement mellem de Skandinaviske lande, som vi kendte det fra Gate Gourmet.

 

Vikarer:

Vi har i en periode på nogle uger, haft nogle vikarer ansat for at hjælpe i vaskehallen.

Ansættelsen af disse er en engangsforteelse. Vi fik lovning på, at disse ville blive genbesat, hvis behovet for arbejdskraft stadig var der når de skulle stoppe. Det sker bl.a. nu, da vi er ved at ansætte 26 nye kolleger. De bliver hovedsageligt ansat i køkken og vaskehal.

 

Generalforsamling i Klub K. A. O. S.:

Der afholdes generalforsamling i Klub K. A. O. S. torsdag den 20. oktober 2005, kl. 15.30. Opslag kommer snart op.

 

Teams:

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på den sidste team-dag. Første del af dagen er måske lidt tør, men ellers er det rigtigt godt.

Teams kører mere eller mindre i de fleste afdelinger i huset, dog er der en vis skepsis om man overhovedet kan få det til at køre optimalt i kørslen.

 

På teammøderne bliver der nævnt en syge% på 6. Dette er ikke noget der forhandles med klubberne, men et mål ledelsen sætter op.

Syge% er faldet fra 12% til lige omkring 7%

 

Hjemmesiden:

Klub K. A. O. S. har fået ny hjemmeside www.klubkaos.dk Stor ros til vores web-mastere, der gør et kæmpe stykke arbejde for at holde den i gang.

Men en bøn skal være, at hvis der skal deles baller ud, så gør det i det lukkede medlemsforum, der er ikke grund til at vaske beskidt tøj offentligt.

 

Spørgsmål fra salen:

SP: Hvordan kan klubberne gå med til, at der laves nye turnlister midt i en ferieperiode?

SV: Overenskomsten giver virksomheden mulighed for at indføre nye turne med 5 x 24 timers varsel, vi har lavet en aftale der siger 14 x 24 timer. Vi kan ikke forhindre indførelse af nye turne. Man må gå ud fra at ændringer i turnen sker for at optimere, virksomheden gør det vel ikke for at genere folk

SP: Hvorfor har det ikke været muligt at købe nogle af de aflagte pc’er, da virksomheden skiftede ud?

SV: Aftale mellem LSG og DELL om, at de tog de gamle retur ved handlen.

SP: Noget nyt om motionsrum?

SV: Nej

SP: Er det tvunget at deltage i team-kurser??

SV: Ja, det er at betragte som arbejdstid

SP: Sidder klubberne med ved ansættelsessamtalen til afdelingsledere?

SV: Nej, vi sidder med ved arbejdsleder-samtaler

SP: Er der noget nyt om Sterling?

SV: Nej ikke endnu. Forvent ikke noget de første par måneder.

SP: Hvad er det der er ved at blive bygget ved siden af Commuter?

SV: World Wide Service – Cargo terminal i 2006.

SP: Er der blevet bestilt de lovede 200 boksvogne?

SV: Dette er stoppet, da der har været problemer med godkendelse af prototypen, men vi presser på for at få en leveringsdato.

SP: Er der blevet taget prøver af det grønne bånd, inden rensningen med klor er blevet sat i gang?

SV: Nej, det nåede man ikke. Rengøringen af båndet skal foregå om natten.

SP: Hvor dækker en sikkerhedsrepræsentant?

SV: Overalt, specielt der hvor der ikke er valgt én.

SP: Kan Madvarepakningen få en sikkerhedsrepræsentant?

SV: Ja, der er en ledig plads

 

Kastrup, den 21. september 2005