Skifteholdsinitiativets skifteholdstafet er nu startet og i de kommende uger
vil der komme udtalelser fra en række arbejdspladser

 


Større indflydelse på ubekvemme arbejdstider

340 medlemmer af 3F i Sas Ground Service har den 13 februar diskuteret overenskomstsituationen og udtaler i den forbindelse:


Vi erkender, at et moderne samfund ikke kan fungere uden en vis mængde arbejde, der udføres på ubekvemme arbejdstider i form af nat- og aftenarbejde, weekendarbejde, rådighedsvagter m.m. 

Men når Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen under dække af større fleksibilitet kræver den normale arbejdsdag udvidet til døgnets 24 timer, så dækker det ene og alene over et forsøg på at slippe for at betale for den gene, som ubekvemme arbejdstider udgør. 

Hvis alle lønmodtagere frit kunne vælge deres egen arbejdstid, så fik dette samfund ikke udført meget arbejde kl. 3 om natten, søndag morgen eller den 24. december.  

Vi bakker op bag CO-Industris forhandlere i kravet om, at der skal betales ved kasse 1 for arbejde på ubekvemme tider.  

Samtidig kræver vi mere indflydelse på, hvad den økonomiske kompensation skal bruges til:   

    - BETALT FROKOST PÅ 2 OG 3 SKIFT

    - FRI HVER ANDEN WEEKEND

    - KORTERE ARBEJDSTID

    - STØRRE INDFLYDELSE PÅ SKIFTEHOLDSPLANLÆGNINGEN

 Kontaktperson: SØREN BØTTER

 Tlf.: 23407023 

E-mail: SOREN.BOTTER@SAS.DK

 


Vi kan ikke blive mere flexible

 DK – klubben på SmurfitKappa Danmark i Kolding har på møde d. 27. januar 2007 drøftet den igangværende overenskomstsituation, og har i den forbindelse følgende udtalelse. 

Arbejdsgiverne og deres organisationer råber konstant op om deres manglende konkurrenceevne, og dermed virksomhedernes store behov for mere flexibilitet fra deres ansatte arbejdere.
Arbejdsgiverne kræver, at den faste ugentlige arbejdstid skal op på 39 timer.
Arbejdsgiverne kræver, at den daglige arbejdstid skal spredes over døgnets 24 timer, alle ugens 7 dage
Arbejdsgiverne kræver, at den ugentlige arbejdstid skal kunne udvides til 45 – 48 timer, når de mener der er behov for det.
Arbejdsgiverne kræver, at varslingsreglerne for overflytning af medarbejdere til andet holdskift, og til overarbejde, ikke skal koste noget for dem.
Arbejdsgiverne kræver uindskrænket indflydelse på de ansattes fritid og familieliv.
Arbejdsgivernes formand, Hans Skov Christensen kræver at genetillæg skal fjernes, da han mener, at arbejde på ubekvemme tidspunkter, ikke er mere belastende for helbredet end det er at arbejde i dagtimerne, på trods af at der fra mange miljøeksperters og lægers sider bliver advaret kraftigt imod konsekvenserne ved at arbejde om aftenen og natten og, at arbejde i flere skift. 

Alt dette kræver arbejdsgiverne uden, at ville yde noget til gengæld.
Alt dette er arbejdsgiverne nødt til at få fra deres medarbejdere for at de, med deres egne ord, kan bevare deres konkurrenceevne, på trods af, at virksomhedsejerne aldrig har haft større indtjening end de har i øjeblikket, og udbetaler millionbeløb i gyldne håndtryk og aktieoptioner til deres ledere.

 Vi giver allerede i dag arbejdsgiverne al den flexibilitet de efterlyser.
Vi arbejder på flerholdsholdsskift
Vi arbejder på faste aften- og nathold
Vi arbejder på weekendskift
Vi arbejder over når behovet er der.
Vi kan, uden varsling, flyttes til andet holdskift for et ubetydeligt beløb.
Vi kan, uden varsling, kaldes på overarbejde for et ubetydeligt beløb. 

Det eneste vi kræver er, at arbejdsgiveren betaler en rimelig og anstændig kompensation for, at købe vores arbejdskraft, også for arbejde som udføres på ubekvemme tidspunkter.  

Med det ekstrem høje arbejdstempo, som der i dag er på alle virksomheder bukker flere og flere ansatte under for presset, og må forlade arbejdsmarkedet før tid, dette kunne for mange, være forhindret hvis vi fik indflydelse på vores egen arbejdssituation på arbejdspladserne omkring arbejdstider og øvrige arbejdsforhold.
Vi har aldrig ønsket, at produktionsmaskinerne skulle producere i alle døgnets 24 timer på alle ugens dage 365 dage om året.

 Vi giver vores forhandlere al mulig opbakning i kravet om, at der skal betales en anstændig og rimelig kompensation for genen ved at arbejde uden for ”normal” arbejdstid og, at vi selv skal have indflydelse på om kompensationen skal kunne konverteres til kortere daglig/ugentlig arbejdstid, mere ferie eller flere lønkroner.  

Kontaktperson: Jan Mikkelsen    Tlf. nr.: 7933 7897      Mail: tikolding@smurfitkappa.dk

 


Metalklub 7( 52 medl. ), Gumlink a/s, Fertin Pharma a/s Vejle udtaler fra et bestyrelsesmøde :

Når man i dagspressen hører at Hans Skov Christensen vil afskaffe genetillæggene på det danske arbejdsmarked, for at øge konkurrenceevnen, skal man være mere end naiv, hvis man tror at den danske arbejder hopper på den.

Det faktisk sådan at det danske arbejdsmarked er et af verdens mest fleksible og i øvrigt har været det i mange år, netop fordi at en dansk arbejdsgiver kan tilrettelægge sin produktion 24 timer i 365 dage med overenskomsten i hånden. 

Derfor ryster vi selvfølgelig også på hovedet, når vi hører en sådan udtalelse. Vi kender alle den skjulte dagsorden som ligger i dette krav. Vi har hørt den mange gange før.

Nej, denne gang drejer det sig blandt andet om at forbedre forholdene på dette område . Dette mener vi, skal gøres med følgende forslag:

 • Genetillæg skal hæves markant
 • En uges ekstra ferie for skifteholdsarbejdere
 • Hyppigere obligatorisk lægekontrol

Disse krav kan selvfølgelig ikke erstatte afsavnet, men skal udtrykke den manglende anerkendelse som vi mener er berettiget, men som altid har manglet på de "skæve skift"

Til sidst en lille reminder til vores forhandlere :

I har vores fulde opbakning til at gå lige så langt som det er nødvendigt, for at vi kan få vores retmæssige del af kagen.

Men kære venner, gør jer den tjeneste, glem alt om 4% eller 11.000 om året, eller hvad det nu var som en ældre forvirret mand udtalte i TV Avisen forleden.

På klub 7`s vegne

Dansk Metal Vejle

John Rasmussen

    2269 8389

 


Ned med arbejdstiden!

Aften- og nathold i 3F-klubben på Radiometer

samlet til møde torsdag d.1.2.2007 udtaler:

Vi erkender, at der i et moderne samfund i en globaliseret verden kan være behov for produktion i de fleste af døgnets timer.

Vi er også selv med til at efterspørge udstrakt service fra det omgivende samfund.

 På Radiometer arbejder vi på faste hold, aften og nat, men det er en myte, at man vænner sig til skæve arbejdstider.

Omvendt er det dokumenteret, at kroppens evne til at tilpasse sig skiftende arbejdstider nedsættes med alderen.

Men det er også dokumenteret, at den helbredsmæssige og sociale belastning ved skæve arbejdstider begrænses jo mere indflydelse den enkelte har på sin egen arbejdstidssituation.

Arbejdsliv og privatliv skal kunne hænge sammen, og den væsent-ligste forbedring i den henseende er en nedsættelse af vores arbejdstid.

 Derfor bakker vi op om CO Industris forhandlere ved OK 2007 og opfordrer dem til at rette fokus på vores forhold, så vi der arbejder på ubekvemme arbejdstider får forbedret vores vilkår, både med hensyn til arbejdstid og tillæg.

 København, den 1. februar 2007

 På 3F-klubbens vegne

 Tillidsrepræsentant Jette M. Nielsen

 Tlf. 3827 2257

 email:jette.nielsen@radiometer.dk

 


Vi har ikke bedt om natarbejde 

190 medlemmer af 3F på Carlsberg -Valby har d.d. diskuteret overenskomstsituationen og udtaler i den forbindelse: 

Stærke samfundskræfter presser på, at vi alle skal ”være på” 24 timer i døgnet. Mobiltelefonen skal ligge under hovedpuden, e-mails skal besvares døgnet rundt og alle arbejdstider skal gøres til ”normale” tider.  

 Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen føler sig helt højstemt over denne udvikling, for direktøren øjner hermed en chance for at slippe af med overenskomsternes tillægsbetaling for arbejde på ubekvemme og belastende tider. Der er penge at spare ved ”de moderne tider”. Og der manes til ansvarlighed, konkurrenceevnen skal bibeholdes, når de store lønstigninger, bonus og aktieoptioner til direktørerne har drænet sin del af virksomhedernes overskud.

Vi bakker imidlertid Thorkild Jensen og Børge Frederiksen op i CO-Industris krav om, at der skal betales ved kasse 1 for arbejde på ubekvemme tider. Og økonomien kan ikke være et problem, med de lønstigninger der er givet til direktørerne i afvigte periode, samt de bonusudbetalinger der falder når man har ”solgt” en virksomhed.

 Samtidig ønsker vi større indflydelse på, hvad kompensationen skal bruges til: Løn, nedsættelse af den ugentlige arbejdstid eller længere ferie.

 Indflydelse på egen arbejdstid er et almindeligt gode, men netop for skifteholdsarbejde er det dokumenteret, at indflydelse på egen arbejdstid er helt afgørende for, hvor belastende det indvirker på helbredet og det sociale liv.

 Vi har ikke bedt om natarbejde - eller har vi misforstået Hans Skov Christensen? Fremover skal den enkelte frit kunne fravælge ubekvemme arbejdstider, næppe, konkurrenceevne er også, at produktionsapparatet arbejder i døgndrift til glæde for forbrugerne, og til fordel for aktionærerne.

 Kontaktperson: TR. Torben Olsen. 

Tlf.: 4070-3505 

E-mail: torben.olsen@carlsberg.dk

 

 

Vi har ikke bedt om natarbejde!

 Vi erkender, at et moderne samfund ikke kan fungere uden en vis mængde arbejde, der udføres på ubekvemme arbejdstider i form af nat- og aftenarbejde, weekendarbejde, rådighedsvagter m.m.

Men når Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen under dække af større fleksibilitet kræver den normale arbejdsdag udvidet til døgnets 24 timer, så dækker det ene og alene over et forsøg på at slippe for at betale for den gene, som ubekvemme arbejdstider udgør. 

Hvis alle lønmodtagere frit kunne vælge deres egen arbejdstid, så fik dette samfund ikke udført meget arbejde kl. 3 om natten, søndag morgen eller den 24. december.  

Vi bakker op bag CO-Industris forhandlere i kravet om, at der skal betales ved kasse 1 for arbejde på ubekvemme tider.  

For i virkelighedens verden kan lønmodtagere på ubekvemme arbejdstider ikke ”bare” lige fravælge det. 

Det er en myte, at man vænner sig til skæve arbejdstimer. Omvendt er det dokumenteret, at kroppens evne til at tilpasse sig skiftende arbejdstider nedsættes med alderen. 

Vi har oplevet mange kollegaer igennem tiden, som simpelthen har måttet stoppe med natarbejde, fordi kroppen ikke kunne klare det mere

  Det er også dokumenteret, at den helbredsmæssige og sociale belastning ved skæve arbejdstider begrænses jo mere indflydelse den enkelte har på sin egen arbejdstidssituation.

 Vi kræver derfor samtidig mere reel indflydelse på tilrettelæggelsen af de ubekvemme arbejdstider. 

29. januar 2007                                                                     Dirigent: René Stegger                   

 

Klub 66 og Klub 66A – DISA Industries A/S

Fællestillidsrepræsentant Annette Sloth Odgaard tlf. 4013 3806

 Udtalelse fra Klub 4F’s 112 medlemmer på Ferrosan A/S d. 25. januar 2007.

Klub 4F’s medlemmer undrer sig over, at det tilsyneladende er lykkedes Hans Skov Christensen at dreje debatten derhen, at overenskomstforhandlingerne nu skal dreje sig om en kamp for, at fastholde ulempetillæg for ”skæve” arbejdstider, på baggrund af Hans Skov Christensens udtalelser om, at det nu skal være slut med aften og nattillæg.. Det siger sig selv, at et forhandlingsresultat ikke skal handle om forringelser, men om forbedringer. Og forbedringer skal der til! 

Vi har gennem flere år oplevet en markant opskruning af arbejdstempoet, og en ligeså markant opskruning af virksomhedernes profit. Direktørlønninger der har taget himmelflugt og en tiltagende mangel på arbejdskraft. Alligevel må vi høre på udtalelse som, at der skal udvises løntilbageholdenhed. Selvfølgelig hører vi det fra arbejdsgiverside, men beskæmmet må vi konstatere, at fagforeningstoppen også siger det. Blandt andre vores egen forhandler Børge Frederiksen, der udtalte offentligt allerede inden forhandlingerne gik i gang, at han ikke lagde op til den helt store lønfest!! Hvad er det for en forhandler, der starter med at forhandle nedad? Hvad er det for en medløben med arbejdsgiversiden? En tillidsrepræsentant på en arbejdsplads ville straks blive afsat af medlemmerne for en lignende optræden.

Vi ved, at arbejde på aften og nathold indebærer en større risiko for visse sygdomme samt risiko for kortere levetid. Vi ved at arbejde, særligt på aftenhold, afskærer fra deltagelse i mange aktiviteter af social karakter såsom, at se familie og venner, deltagelse i aftenskole og sportsklubber og meget mere. Vi ved også, at samfundet og virksomhederne umuligt kan fungere uden, at der også arbejdes på ubekvemme tider. Derfor skal der også mærkbare forbedringer til, for at opveje de mange ulemper, der er forbundet med arbejdet på aften – og nathold.

Vores hovedkrav til overenskomsten er derfor:

 • Generelt højere lønninger.

 Langt bedre forhold for arbejde på ubekvemme arbejdstider: 

 • Øget genebetaling.
 • Medbestemmelse på egen arbejdstid.
 • Fri hver anden weekend
 • Nedsættelse af arbejdstiden også på faste aften – og nathold.

 Derudover skal de øvrige hovedkrav heller ikke glemmes såsom:

 • Mere pension 
 • Mere efteruddannelse
 • Længere periode med fuld løn under barsel
 • Bedre forhold under børns sygdom

 Vi kræver, at vore forhandlere indtager en offensiv rolle overfor arbejdsgiverne. Vi accepterer ikke et resultat der hedder: ”Nu har vi efter hård kamp bevaret genetillæggene, men til gengæld fik vi ikke mere i lønningsposen.”

 Vi kræver, at vore forhandlere er deres ansvar bevidst og lytter til medlemmernes krav og forhandler derefter. Vi skal have vores del af kagen denne gang. Hvis ikke vi kan få en god lønstigning og forbedringer på arbejdsforholdende generelt – ikke mindst på de ubekvemme arbejdstider, hvornår kan vi så?

 På Klub 4F’s vegne

 Niels Larsen

Tlf. 50 40 15 47


BRYGGERIARBEJDERNES FAGLIGE KLUB

TUBORG FREDERICIA BRYGGERI

Bryggeriarbejdernes Faglige Klub, Tuborg Fredericia Bryggeri, udtaler:

Vores forventninger til overenskomstforhandlingerne 2007 er store, vi ser virksomheder som har gevaldige overskud, vi ser direktioner som har lønstigninger på langt over 10 %, vi ser et arbejdsmarked som hidtil har tilrettet sig globaliseringen, en indretning af arbejdsmarkedet som hidtil har været på virksomhedernes præmisser, hvor indtjening og fleksibilitet har og er nøgleordene, vi mener at vi arbejdere, os der reelt har skabt fremgangen i samfundet, også skal have del i goderne 

Skifteholdstillæggene skal sættes væsentligt op, vi skifteholdsarbejdere betaler i dag med vores liv for at opretholde et produktionsapparat der producerer alle døgnets 24 timer, alle undersøgelser viser, at det koster ca. 10 år af ens liv at arbejde på skiftehold, det er desværre ingen der forholder sig til, derfor bør arbejdstiden nedsættes til 30 timer når man arbejder på skiftehold.

Mindstebetalingen skal hæves væsentligt, vores solidaritet med diverse selskaber og direktioner er her uovertruffen.

Uddannelse vil være en meget vigtig del i fremtiden, vi forventer at vores forhandlere prioriterer det højt, hvis vi fortsat skal klare os i en verden der bliver mere og mere global.

Ferie og feriefridage skal have en opgradering, arbejdspresset i produktionerne er i dag så højt, at det fører til mange følgesygdomme, derfor skal der være flere frihedsperioder.

Tillidsrepræsentanter og deres funktioner skal forbedres væsentligt, meget længere beskyttelser, og meget større beløb til tillidsrepræsentanter som diverse arbejdsgivere vil af med.

Vi har stor tiltro til vores forhandlere, som selvsagt godt ved at det er os på gulvet der skaber værdierne og derfor også skal have del i de store værdier der skabes i de forskellige firmaer.

Vedtaget den 25 januar 2007.

Kontaktperson

Hans Andersen

Tlf.79 23 61 96.

 

 

Fælles Klubben LSG udtaler

 

Indflydelse på egne arbejdstider og forventninger til overenskomstforhandlingerne 2007.

De timelønnede på LSG Skychef, har på et møde tirsdag den 23. januar, vedtaget følgende udtalelse.

I et samfund der er mere og mere globalt og hvor arbejdsgiverne, udnytter produktionsmidlerne 100% accepterer vi, at der arbejdes på ubekvemme arbejdstider.

Vi vil have indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden og have væsentlig bedre betaling.

Arbejde på skiftehold giver store sociale og familiemæssige afsavn og store helbredsmæssige risici. Yderligere nedsættelse af arbejdstiden for skifteholdarbejde.

Den kraftige indtjening arbejdsgiverne har oplevet de senere år, kræver vi en del af. Det er os på virksomhederne der løber pengene ind. Der er råd til det.

Forventninger til overenskomsten:

 • Mindstelønnen hæves kraftigt.
 • Bedre skifteholds og gene betaling
 • Ret til fri mindst hver anden weekend
 • Bedre betaling for weekendarbejde
 • Arbejdstidsnedsættelse for skifteholdsarbejde
 • Reel indflydelse på tilrettelæggelsen af skifteholdsarbejde

 

Vi bakker vores forhandlere op og har store forventninger til jer og er parat til at sætte handling bag vores krav.

Vi er til rådighed for arbejdsgiverne 24 timer i døgnet 365 dage om året, hvordan kan vi være mere fleksible.

Det eneste vi kræver, er ordentlige arbejdsforhold og en god aflønning.

Vedtaget den 23. Januar 2007

Kontaktperson Ken Fischer tlf: 2081 1600

 


 

Skifteholdsmedarbejderne på Alpharma har d. 23 januar diskuteret overenskomstsituationen og udtaler i den forbindelse: 

I årevis har forhandlingerne om skifteholdsarbejdernes vilkår været henlagt til en kort snak en sen nattetime når alle andre forhandlinger er overstået. Vi vil ikke finde os i at vores arbejdsvilkår bliver behandlet på så overfladisk en måde. Vi kræver derfor at Thorkild Jensen og Børge Frederiksen rejser og fastholder vores krav på lige fod med de øvrige hovedkrav. Vi forventer at vores forhandlere fortæller Dansk Industries adm. direktør Hans Skov Christensen at ”morsomheder” som fjernelse af genebetalingen for ubekvemme arbejdstider vil gøre enhver aftale umulig.  

Vi på skiftehold betaler dagligt en høj pris. Helbredsmæssigt nedslides vi hurtigere og dør tidligere, mens vores socialt liv ødelægges af de skiftende arbejdstider der gør det umuligt at gå til sport og undervisning eller blot at putte sine børn om aften. 

Vi erkender at arbejde på ubekvemme tider ikke kan afskaffes – MEN DET SKAL KOSTE!! Vi ønsker fuld indflydelse på hvordan kompensationen skal bruges : løn, ferie eller nedsat ugentlig arbejdstid.  

Det er dokumenteret, at den helbredsmæssige og sociale belastning ved skæve arbejdstider begrænses jo mere indflydelse den enkelte har på sin egen arbejdstidssituation. Derfor kræver vi mere indflydelse på mindre skifteholdsarbejde. 

Vi bakker op bag Thorkild Jensen og Børge Frederiksen.   

Kontaktperson: Michael Graakjær 

Tlf.: 40745540 

E-mail: michael.graakjaer@alpharma.dk

 Mærkbare forbedringer for skifteholdsarbejde!

210 medlemmer af 3F Kastrup, ansat i Nordic Aero Københavns Lufthavn, har løbende diskuteret overenskomstsituationen og udtaler i forbindelse med et fagligt møde den 22 januar 2007:

Et samfund, der arbejder fra 9 – 17 har aldrig eksisteret, og det kommer aldrig til at eksistere.

Det er veldokumenteret, at skifteholdsarbejde er belastende for helbredet. Derfor savner det ethvert videnskabeligt belæg, at kroppens biologiske ur skulle være afstemt med DI-direktøren Hans Skov Christensens opfattelse af, at alle døgnets 24 timer er lige gode.

Vi accepterer, at et moderne samfund ikke kan fungere uden skifteholdsarbejde i form af nat - aften samt weekendarbejde.

Men når Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen under dække af større fleksibilitet kræver den normale arbejdsdag udvidet til døgnets 24 timer, så handler det ene og alene om, at undgå betaling for den gene, som ubekvemme arbejdstider påførere ansatte på skiftehold.

Det er også veldokumenteret, at skifteholdsarbejde er socialt belastende. Blandt andet derfor er det meget lettere at få telefonisk kontakt med Hans Skov Christensen kl. 10 om formiddagen end kl. 3 om natten.

Indflydelse på egen arbejdstid bør være en selvfølge! Det er dokumenteret, at netop for skifteholdsarbejde er medbestemmelse omkring tilrettelæggelsen af den daglige arbejdstid helt afgørende for, hvor belastende det indvirker på helbredet og det sociale liv.

Vi står bag vore forhandlere fra CO-Industri !

 Børge Frederiksen og Thorkild Jensen!

Vi forventer mærkbare forbedringer: Nedsat arbejdstid, væsentligt højere og forbedrede genetillæg, samt mere indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen herunder ret til fri hver anden weekend, for alle som arbejder på skiftehold!

Kontaktperson: Mads Halberg.

Tlf.: 33 24 59 01 / 28 30 43 8 

E-mail: mads.halberg@mail.dk

 


Gate Gourmet - Vi betaler med helbredet

56  medlemmer fra DeTimelønnetsKlub GG ( 3f ) på Gategourmet har 15-01-2007 på et morgen møde diskuteret overenskomstsituationen og udtaler i den forbindelse:

Et samfund, der arbejder fra 9 – 17 har aldrig eksisteret, og det kommer aldrig til at eksistere.

Alligevel er flertallet af danske lønmodtagere så heldige, at de faktisk har et job fra 9 – 17. men ca. ¼ af samtlige lønmodtagere i EU arbejder imidlertid på ubekvemme arbejdstider, og dette antal er i vækst.

I virkelighedens verden kan lønmodtagere på ubekvemme arbejdstider ikke ”bare” lige fravælge det. Det er myte, at man vænner sig til skæve arbejdstimer. Omvendt er det dokumenteret, at kroppens evne til at tilpasse sig skiftende arbejdstider nedsættes med alderen. 

 Det er dog også dokumenteret, at den helbredsmæssige og sociale belastning ved skæve arbejdstider begrænses jo mere indflydelse den enkelte har på sin egen arbejdstidssituation.

Derfor kræver vi ved overenskomstforhandlingerne OK 2007, at landets mange skifteholdsarbejdere samt andre på ubekvemme arbejdstider får

mere indflydelse på kortere arbejdsdag for skifteholdsarbejdere.

Kontaktperson: Jens O S Larsen

Tlf: 2620 8783

E-mail: JOttoSondergaard@gategourmet.com

 


Carlsberg Terminal øst

Større indflydelse på ubekvemme arbejdstider

Vi erkender, at et moderne samfund ikke kan fungere uden en vis mængde arbejde, der udføres på ubekvemme arbejdstider i form af nat- og aftenarbejde, weekendarbejde, rådighedsvagter m.m.

Men når Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen under dække af større fleksibilitet kræver den normale arbejdsdag udvidet til døgnets 24 timer, så dækker det ene og alene over et forsøg på at slippe for at betale for den gene, som ubekvemme arbejdstider udgør.

Hvis alle lønmodtagere frit kunne vælge deres egen arbejdstid, så fik dette samfund ikke udført meget arbejde kl. 3 om natten, søndag morgen eller den 24. december.

Vi bakker op bag CO-Industris forhandlere i kravet om, at der skal betales ved kasse 1 for arbejde på ubekvemme tider.

Samtidig kræver vi mere indflydelse på, hvad den økonomiske kompensation skal bruges til: Løn, nedsættelse af den ugentlige arbejdstid, ferie m.v..

Endelig kræver vi mere reel indflydelse på tilrettelæggelsen af de ubekvemme arbejdstider.

Vedtaget Carlsberg Terminal øst d. 15 januar 2007

Henvendelse TR Bjarne Gottfredsen 20 66 22 83

 


Fællesklubben på Lindøs

CO-industris overenskomst 2007

Fællesklubben på Lindøs 2650 medlemmer, giver fuld opbakning til vores forhandlere, Børge Frederiksen og Torkild Jensen, til at få forbedret forholdene for skifteholdsarbejdere. Eksempelvis betalt pause, reel indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden og naturligvis økonomisk kompesation,  for de personlige afsagn som følge af at arbejde om aftenen og om natten

Vi erkender at et moderne samfund ikke kan fungere uden skiftehold, vi stiller selv krav om at både privat og offentligt udstyr producere døgnet rundt, for at udnytte indvesteringer på den mest optimale måde. Det skal der naturligvis også betales for.

Kort og godt skifteholdsarbejdere skaber værdier og besparelser i det danske samfund, så det er kun rimeligt at de belønnes ved de kommende overenskomst.

 

På Fællesklubbens vegne.

Lars Hansen.

Fklub@oss.dk

Tlf. 28593713

 


UDTALELSE FRA BRYGGERIARBEJDERE & HÅNDVÆRKERE PÅ

CERES BRYGGERIERNE ÅRHUS. 

Den 11 januar 2007.  

Det har i årevis været en vanskelig opgave at, råbe vore forhandlere op, når temaet har været ”fokus på skifteholdstillæg” !

Nu har Dansk Industri, ved Hans Skov Christensen, valgt at, udnytte den manglende opmærksomhed, til at kræve betalinger for ubekvemme arbejdstider fjernet, med argumenter om at, medarbejderne stort set selv    har mulighed for at, planlægge deres arbejdstid så det passer den enkelte ! 

”DET ER IKKE DEN VIRKELIGHED VI OPLEVER !!!”

 

Vi har en overenskomst med Dansk Industri, der arbejder med begrebet ”normaltid” altså en arbejdsdag der ligger imellem 06 og 18, men   det er mindre end 1/6 af de ansatte i produktionen på bryggeriet, der fast     møder inden for dette tidsrum !

De resterende 5/6 er på 2 skift eller på fast natarbejde. De er forhindret i at deltage i de aktiviteter der tilbydes andre i dette samfund, så som uddan- nelse, sociale aktiviteter, frivilligt arbejde, sport & idræt  mm. 

Men det værste er den betaling de selv ligger på deres arbejdsplads !!!

De betaler med deres helbred- de betaler med et beviseligt kortere liv !!! 

Vi erkender er der er behov for disse driftsformer-

 

”MEN VI VIL IKKE SELV BETALE FOR DEM !”

 

Vi vil have at, Dansk Industri erkender behovet for: 

*Ordentlige kompensationer !

*Hensyntagen til ældre på skiftehold !

*Nedsat arbejdstid ! 

Vi bakker op om vore forhandlere, Børge Frederiksen og Thorkild Jensen ! 

Henvendelse Tillidsrepræsentant Jesper Frid tlf. 29 23 07 53

 


Vi har ikke bedt om natarbejde

 

116  medlemmer af 3F Grafisk samt 4 typografer medlemmer af HK samt  11 smede og elektrikere på møde på SCA Packaging Stevnstrup har på møde 10/1 2007 diskuteret overenskomstsituationen og udtaler i den forbindelse: 

Stærke samfundskræfter presser på, at vi alle skal ”være på” 24 timer i døgnet. Mobiltelefonen skal ligge under hovedpuden, e-mails skal besvares døgnet rundt og alle arbejdstider skal gøres til ”normale” tider.    

Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen føler sig helt højstemt over denne udvikling, for direktøren øjner hermed en chance for at slippe af med overenskomsternes tillægsbetaling for arbejde på ubekvemme og belastende tider. Der er penge at spare ved ”de moderne tider”. 

Vi bakker imidlertid Thorkild Jensen og Børge Frederiksen op i CO-Industris krav om, at der skal betales ved kasse 1 for arbejde på ubekvemme tider.  

Samtidig ønsker vi større indflydelse på, hvad kompensationen skal bruges til: Løn, nedsættelse af den ugentlige arbejdstid eller længere ferie. 

Indflydelse på egen arbejdstid er et almindeligt gode, men netop for skifteholdsarbejde er det dokumenteret, at indflydelse på egen arbejdstid er helt afgørende for, hvor belastende det indvirker på helbredet og det sociale liv. 

Vi har ikke bedt om natarbejde - eller har vi misforstået Hans Skov Christensen? Fremover skal den enkelte frit kunne fravælge ubekvemme arbejdstider, for står det til DI-direktøren ydes der ingen kompensation herfor. 

Kontaktperson: Dan Grunnet Hansen 

Tlf.: 89727342

 


 

Udtalelse fra Fællesklubben på Alfa Laval


Fællesklubben på Alfa Laval Copenhagen A/S forsamlet til møde d. 4/1 2007 udtaler følgende til de forestående overenskomst forhandlinger:

Regering og arbejdsgivere har sat velfærd øverst på dagsorden, hvornår omfatter dagsorden skifteholdarbejdernes velfærd ?

Der tales om livskvalitet, bedre tid til børn , gode sociale relationer , livslang læring.

Arbejder du på skiftehold drejer din hverdag sig om at arbejde, spise og sove
i vintermånederne oplever du ofte kun dagslys i Week ender.
Aftenskoler og gode sociale relationer er vanskelige at deltage i !
Skilsmisseprocenten er høj .
Når du har fri skal du omstille kroppen til næste skift .
Ad åre tildrager du dig eksempelvis hjerte kar sygdomme, Diabetes 2 , eller andre sygdomme som forstærkes af skifteholds arbejdet.

Skiftehold er nedbrydende, prisen der skal betales er høj, derfor kræver vi at betalingen bliver tilsvarende høj :


Bedre kvalitet på helbredsundersøgelserne !
Bedre kvalitet i informationen om kost ! Frit valg på kortere arbejdstid eller øget genebetaling !
Øget indflydelse på tilrettelæggelse af skiftehold !
Medarbejdere over 55 år kan fritages !
 

Vi bakker op om CO Industris forhandlere, i kravet om at der skal betales ved kasse 1, for arbejde på ubekvemme arbejdtider !

Formand Dirigent
Bjarne Jørgensen Kai V. Hansen
Mobilltf. 2946 5579

 Udtalelse fra MAN DIESEL
 

VI HAR IKKE BEDT OM NATARBEJDE!

 

De timelønnede her på MAN Diesel A/S har på møde fredag den 5 januar 2007 vedtaget følgende udtalelse til overenskomstforhandlerene om skifteholdsarbejde:

 

Stærke samfundskræfter presser på, at vi alle skal ”være på” 24 timer i døgnet. Mobiltelefonen skal ligge under hovedpuden, e-mails skal besvares døgnet rundt og alle arbejdstider skal gøres til ”normale” tider.  

 

Dansk Industris administrerende direktør Hans Skov Christensen føler sig helt højstemt over denne udvikling, for direktøren øjner hermed en chance for at slippe af med overenskomsternes tillægsbetaling for arbejde på ubekvemme og belastende tider. Der er penge at spare ved ”de moderne tider”.

 

Vi bakker imidlertid Thorkild Jensen og Børge Frederiksen op i CO-Industris krav om, at der skal betales ved kasse 1 for arbejde på ubekvemme tider.

 

Samtidig ønsker vi større indflydelse på, hvad kompensationen skal bruges til: Løn, nedsættelse af den ugentlige arbejdstid eller længere ferie.

 

Indflydelse på egen arbejdstid er et almindeligt gode, men netop for skifteholdsarbejde er det dokumenteret, at indflydelse på egen arbejdstid er helt afgørende for, hvor belastende det indvirker på helbredet og det sociale liv.

 

Vi har ikke bedt om natarbejde - eller har vi misforstået Hans Skov Christensen? Fremover skal den enkelte frit kunne fravælge ubekvemme arbejdstider, for står det til DI-direktøren ydes der ingen kompensation herfor.

 

På vegne af
Klub 23 og klub 2F
Dirigent Per Damm