Vurdering af forliget:

Information
vedr.
Industriens Overenskomst 2007
”Industriforliget”

 

Det forlig vores forhandlere har indgået er IKKE godt nok.

Den generelle vurdering af forliget er: (Vurderet af Finn Sørensen – Næstformand i 3F Industri og Service og medlem af ”Skifteholdsinitiativet”)

v     Forliget er for dårligt i forhold til de krav og forventninger der har været rejst på arbejdspladserne.

v     Det gælder i forhold til økonomien, ikke mindst set i lyset af, at der er tale om en 3-årig overenskomst.

v     Det gælder i forhold til kravet om øget indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, herunder skifteholdsarbejde, hvor der ikke er nogen reelle indrømmelser overhovedet.

v     Der er givet urimelige indrømmelser til arbejdsgiverne.

v     Der er indført problematiske nye bestemmelser med hensyn til tillidsrepræsentanter og ”fritvalgs konto” som kan give problemer med sammenholdet på arbejdspladserne.

 Der er nogle små kontante forbedringer: 

v     Udvidelse af betalt forældreorlov med 9 uger

v     Ekstra pensionsindbetaling til gravide i forbindelse med de 14 ugers barselsorlov.

v     En lønforhøjelse på op til 1%

v     Beskedne satsforhøjelser

v     Beskeden opsparing til ”selvvalgt” uddannelse

 

Tilsyneladende forbedringer der ikke holder ved nærmere eftersyn:

 

v     Varsling ved flytning fra et skiftehold til et andet: Varsling skal ikke gives i ”akutte tilfælde” og så er vi lige vidt.

v     TR’s adgang til PC – det er ikke en ret til at TR har sin egen pc.

v     Udvidelse af tilskadekomstbegrebet til at omfatte erhvervsbetinget lidelse – med det skal være en lidelse som er ”åbenbart” forårsaget af den pågældende virksomhed. Og det vil der være mindst 2 meninger om!!

v     Helbredscheck af skifteholds/natarbejde samt udvalgsarbejde. Der er intet konkret i det.

 

Forringelser og tilbageskridt:

 

v     Den tidligere ”forsøgsordning” bliver nu en del af overenskomsten. Det vil sige, at man lokalt kan forringe overenskomsten mht. TR-regler og arbejdstid, uden at hovedorganisationerne kan underkende de pågældende lokalaftaler.

v     Deltidsparagraffen forringes mht. timegrænsen, der nedsættes fra 15 til 8 timer og fjernes for efterlønnere m.m. Det betyder mere deltidsarbejde.

 

En ENIG bestyrelse i 3F Kastrup, valgte tirsdag den 27. februar 2007 at opfordre sine medlemmer og andre under Industriens overenskomst til at stemme NEJ til overenskomsten….