ARBEJDSMILJØET I LSG

Af Henrik W. Bohnstedt (Krølle)

 

Teams og målsætninger

 

Cirka en tredjedel af dit liv bruger du på dit arbejde, og en stor del af denne tid bruger du lige nu på at arbejde for LSG. LSG er stedet, hvor du forgæves søger efter svar på forhold vedr. arbejdsmiljø og nøgletal. Ligeledes søger du efter svar på, hvorfor LSG til stadighed lider under høje fraværsprocenter, og hvor uforståelige gentagelser af fejl bliver ved med at ske.

 

Teams skulle give dig svar, og skulle bl.a. forbedre arbejdsmiljøet i LSG. Det igangværende arbejde med teams bør munde ud i en FÆLLES miljøpolitik. Politiske kampe og uforståelige meldinger bør høre fortiden til. Nu skal der lyttes til de nye vibrationer, der rører sig både blandt medarbejderne og LSG. LSG bør være kendetegnet som en sund virksomhed med klar struktur, hvor der er plads til alle og alles meninger, og en fælles holdning som er fremkommet via dialog uden ”tvang”, trusler om fyringer, strejker, advarsler, mobning osv. Dette forventes iværksat af Styregruppen for LSG Teams.

 

Trivsel

 

Trivsel handler om, hvordan den enkelte medarbejder/leder agerer i LSG’s arbejdsmiljø, og hvordan den enkelte medarbejder oplever sin arbejdsdag. Den enkeltes ageren og oplevelse af arbejdsdagen påvirkes bl.a. af:

 

Fysisk og Psykisk pleje af den enkelte. Tryghed i omgangstone. Fælles mål. Sammenspil. Holdninger. Løbende information. Respekt for hinanden og de værdier den enkelte besidder samt Fastholdelse af medarbejdere i nedgangsperioder og under sygdom og Uddannelse & opkvalificering af ledere og medarbejdere, så LSG kan komme på forkant med udviklingen.

 

Hvordan står det så til med trivslen i LSG ?:

 

Trivslen i LSG lider under de grupperinger, som kan identificeres i LSG, nemlig følgende:

 

A-    siden:                       Som står for ledelse og målsætninger

B-    siden:                       Som står for fællesklubber/overenskomster samt medarbejdernes                                           modspil til ledelsen

C-    siden:                       Står for de ansatte, som bruger 1/3 af deres liv på at arbejde for                                  LSG, og som ofte kommer i klemme mellem A og B

 

Disse realiteter gør, at det er de ofte modstridende politiske holdninger, som dominerer arbejdsmiljøet i LSG i dag. Illustration: A- og B-forholdet: samarbejde/modspil; B- og C forholdet: politiske holdninger; A- og C- siden: Arbejdsgivers magt – ledelsesretten.

 

Vejen til et bedre arbejdsmiljø

 

Vi må have en åben og respektfuld debat om arbejdsmiljøet, som ender ud i en fælles holdning til trivsel. Kun på den måde kan vi blive en enhed, der er på forkant med udviklingen og bevarer arbejdspladser samt at vi forsat kan blive ved med at bryste os af, at vi er verdens største cateringvirksomhed.

 

Er vi parate til nye målsætninger for trivsel og arbejdsmiljø ? – og er vi parate til en dialog med respekt for de forskellige meninger, også fra mennesker, som ”officielt” bør have den samme mening som A eller B siden, men har en anden mening.

-         det burde alle ansatte, der har arbejdet i teams være – og det bør styregruppen for teams være.

 

Forskellighed i personlighed, holdninger, baggrund, meninger, politisk overbevisning giver dynamik og alsidighed, hvis vi bruger forskelligheden konstruktivt og med respekt for det enkelte individ – uanset om dette er en leder eller en medarbejder.

 

PS: Ifølge lovgivningen er alle forpligtiget til at arbejde for et godt arbejdsmiljø