Formandsvalget - optællingsresultat

 


Resultatet af urafstemningen blev som følger:

Henrik Bay-Clausen fik 2256 stemmer

Ken Fischer fik 1001 stemmer

Der var 141 blanke og 13 ugyldige stemmer.

I alt har 58,7% af afdelingens medlemmer deltaget i afstemningen.3F Kastrups stemmeudvalg