Kastrup, januar 2006

 

 

Kære modtager af Nyhedsmails fra 3F Kastrup 

Velkommen til Renovationsarbejderne, der nåede at være selvstændig SiD/3F afdeling i næsten 40 år, men som nu er fusioneret ind i 3F Kastrup.

Den 1. januar 2006 vågnede vi som en afdeling med 6.061 medlemmer, heraf de 696 fra Renovationsarbejdernes Fagforening!

*****

I december havde 3F Kastrup Hjemmesiden 2094 ”originale besøg”. Dog er november den hidtil bedste måned med 2706 besøg.

Der er fortsat besøg i alle døgnets timer. I december var timen fra 04-05 den mest stille. 

Ser du fejl, eller har du en idé til hjemmesiden, så send en mail til hbc@3f.dk. 

*****

Vi laver et lokalt INTRO-kursus den 8.-10. marts.  Kurset er for alle interesserede medlemmer, der gerne vil vide mere om det faglige arbejde, overenskomsterne, miljøarbejdet mm.

Der bliver lagt vægt på, hvad der sker lokalt, hvad vi kan tilbyde og hvem der laver hvad. Kort sagt: Noget om hvad man får for sit kontingent!

Yderligere oplysninger og tilmelding hos Lilian Heneberg i afdelingen. 

*****

Der er fortsat ledige perioder i Feriehusene i Danmark og Sverige og både hele uger eller weekends. De ledige perioder kan tjekkes på Hjemmesiden hvor du også kan bestille. Ellers kontakt os torsdage i tidsrummet kl. 15-17. 

*****

3F Kastrups formand Claus Lindegaard går af som formand med udgangen af november 2006.

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2006, hvor der er opstilling af kandidater til formandsposten og efterfølgende urafstemning. Valget har virkning fra udgangen af november, men sker nu for at sikre tid til overlapning.

*****

Kontingentet for 2006 til Kastrup afdeling er sat væsentligt ned.

Det betyder, at næsten alle medlemmer får uændret kontingent i forhold til 2005, fordi vi på den måde modvirker stigningerne til hovedforbundet, a-kasse/efterløn og gruppelivsforsikring.  

 

Godt Nytår

p.a.v. 

Henrik Bay-Clausen