Udtalelse fra bestyrelse og talsfolk i Klub KAOS

 

24/3 2009

 

Bestyrelse og talsfolk fra Klub K. A. O. S., der har været samlet til seminar den 23. – 24. – 25. marts i Rørvig, har enstemmigt vedtaget følgende udtalelse:

Det er med stor bekymring vi konstaterer, at ingen fra Klub K. A. O. S.’s bestyrelse er blevet tilbudt ansættelse i Gate Gourmet. Dette finder vi dybt kritisabelt.

Det kan vi i fagbevægelsen som helhed og 3F Kastrup i særdeleshed, ikke kan være tjent med.

 Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste ledelsen i 3F Kastrup, til at reagere på dette faktum og forventer en reaktion snarest.

  

 

På Klub K. A. O. S.’s bestyrelse- og talsfolks vegne

 

 

Ken Fischer

Rørvig, den 24. marts 2009