Ekstra Ord SU 26/11 2008

 

 

LSG

Sky Chefs

Minutes of meeting Nr.

Date: 26/11-08 Tel: 88711856 Fax: 88711898 Page 1 of 1
Address:

Alle deltagere

From: Jan Knudsen
Re: Ekstraordinært SU
Place and date: Alexanders kontor
Participants Jan Knudsen JK

Frank Breitenfelder FB

Pia Kyhl PK

Jane Hansen JH

Kim Larsen KL

Poul-Erik Persson PeP

Afbud:

Rene Kloe RK

 

Date and place of next meetings :
No

Subject – Matter

Ansv. Date
 

Mødet indkaldt af B-siden for at behandle det Psykiske arbejdsmiljø

PeP redegjorde fra det massive input der havde været på ½ års mødet samt i hverdagen efter vi havde mistet både SAS og Sterling som kunde.

Dette gav sig i hverdagen udslag i følgende uhensigtsmæssige episoder:

·1 Personalet bider af hinanden

·2 Trusler mod hinanden, eller opførsel der opfattes som trusler

·3 Frustrationer

·4 Der tales grimt indbyrdes

·5 Man stikker hinanden

Alt intensiveres efterhånden som forskellige deadlines nærmer sig.

HVAD KAN VI GØRE VED DET ?

Ref. TekSam interviewet er der en klar tendens, der peger på at en kvalificeret kommunikation, med rimelig frekvens kan afbøde endog meget af ovenstående problemstillinger. Man vurderer at den uhensigtsmæssige attitude kommer fra manglende information der så skaber myter og usikkerhed – og så begynder man at agere "dumt"

Det blev derfor besluttet og PRIORITERET at følgende fremover er minimums informations niveauet på LSG frem til 30/4 2009.

1. Kantine informations møder med fast frekvens – Hver 2 fredag kl. 13:30 er Alex eller Jan K i Kantinen og kommer med seneste nyt – Dette kan ikke vælges fra ! Der køres i lige uger og første møde er således d. 28/11. Der køres kun 1 møde, resten klares ved at tale sammen mellem kollegaerne samt den anden nye ting >

2. Der udsendes hver mandag et Update / Ugebrev ud. Dette giver kort status samt nyt omkring LSG’s situation. Brevet udsendes i samarbejde mellem A & B side – Jan K er ansvarlig

Kort gennemgang af de næste måneders aktivitet. JH sagde at det der lå folk mest på sinde var visheden om hvem der skulle hvorhen osv..

Vi skal være opmærksomme på den dag hvor beskeden omkring, dette komme ud. Hvem får job på GG, Hvem kan blive i LSG og Hvem skal noget helt andet !

PeP sagde at denne dag i GG i 2000 var en "Zombie" dag. Vi skal måske lave en plan for dette.

KL spurgte til evt. fastholdelses pakker, AT sagde at det var der pt. intet af endsige penge til.