LSG

Sky Chefs

Minutes of meeting

 

Date: 02.09.08

Tel:

Fax:

Page

 

Address:

Kystvejen 42, 2770 Kastrup

Referent

Møde leder

KLJ

Emne for møde

Sikkerhedsmøde

Dato for møde

29/9-08

Personer

Tilstede;

Kristian Johansen / A

Ole Holst

Kell Petersen

Knud Hougård

Henrik Bohnsted

Afbud;

-

Poul Erik Persson

 

 

 

Dato for næste møde: 3/11-08 10-12

 

Langt møde grundet præsentation af rygbæltet ”BACK-A-LINE” , APV gennemgang samt ordinært sikkerhedsmøde.

 

 

1.    SAS KR – problemer på standpladserne når der handles A321. SAS KR fjerner ikke løfteren fra forreste lastrum – og H/L kan derfor ikke køre til. På DAT maskinerne har der også været problemer. A;Problemet har været oppe før – og KR forespørges om løsning igen . 25/3; Problemet er ikke blevet mindre – der blev fremlagt billeder fra B-siden, disse vil blive fremlagt SAS KR ved næste samarbejdsmøde. / Der er nedsat en arbejdsgruppe der med deltagelse af Jøregen Horn, Peter Glarbo & Henrik Lemming fra vor side skal finde ud af de fælles udfordringer med SGE – mødeaktiviteten starter igen fra vinterplanen, da man ikke har haft overskud til mødeaktivitet på sommerplanen i SGE. – Startes op igen på vinterplan !

 

2.    Highloadere og vind; Bilerne har fået ny vindmærkater – dette har ført til stor debat om rigtigheden af disse eller ej. Der er ikke sket nogen ændringer i måden vi arbejder på – den eneste ændring er at vi nu kan se hvor meget bilerne er godkendt til. B-siden ønsker dog at der kommer udmelding fra plannerne om vindhastighed når det blæser meget. 25/3 ; Der var igen stor debat om dette emne, der var en generel holdning fra B-siden om at man stoppede al arbejde i lufthavnen ved 21,3 knob – noget man også mente at man for ca ’et år siden var blevet enige om i LSG. Der ønskes desuden en skærm med den aktuelle vindhastighed på rampen – smat vindmålere i alle biler. Dette kunne dog ikke genkendes – men ej heller ikke afvises, da der ikke foreligger referater fra et sådant møde. Det generelle spørgsmål om vind og H/L oprettes som punkt i afdelingens APV. 

 

/ Doll har nu fremlagt dokumentation for både bæreevner samt vindhastighed – det er aftalt at der altid udmeldes over fælleskald når vinden overstiger 42 knob i middelvind. Der er dokumentation for at highloadere kan klare minimum 52 knob – dette er middelvind  og vil blive standarden efter at bekræftelsen for dette er fremlagt for gruppen på næste møde den 28/8. Der vil blive igangsat debat om indkøb af flere håndholdte vindmålere / skærm hvor vindhastigheden kan følges.

29/9; Test er modtaget og godkendt – bilerne ER godkendt til 52 knob. Det aftaltes at der udarbejdes instruks vedr. hård vind samt at alle, inklusive arbejdsledere, informeres om indholdet i denne. Endvidere undersøges mulighederne for at man tilkobles ”varslingssystem” i CPH.

 

Nyt ;

 1. Boxvogne ; Der ønskes snarest handling omkring boxvognene – hjulene er dårlige – og vi har mange der er for høje, mange boxvogne ødelægges af kørsel med den elektriske ”mover” man bruger på rampen – hjulene kommer i klemme… Der er indgået forlig med den hidtidige leverandør af boxvogne – og indgået aftale om reparation/renovering med et smedefirma – processen er allerede igangsat. / Boksvognene er ved at komme retur fra ombygning / reparation. – 29/9 ; 35 yderligere på vej !
 2. Der har været 2 faldskader siden sidst.

 

 

 

 

Returmelding på ting fra sidste møde ;

 

 1. Husk at døre på DC-9 / MD-80 ej må åbnes udefra ! – Dette gælder også 737 – hvor der også er risiko for at slide kan være armed !
 1. Løfter må ej stå til opladning ved dør – da dette er nødudgang / flugtvej. – ok 29/9 – stik opsat ved dør til leder kontor så løftere kan oplades der – punkt udgår herefter.
 2. Sterling / Tibro labels med større skrift – afventer svar fra Tibro, der rykkes !
 3. Vægt skrives på kasser med prepack fra Tibro – Tibro forspørges om dette kan lade sig gøre.
 4. Der ønskes mere lys i den del af rampeområdet hvor Tibro-varerne opbevares – Er ordret hos Facility ! – 29/9 ; er ok – flere rør sat i lamper ved tibro rampe.
 5. Der ønskes mere lys i kølecontainerne – da det her er svært at læse skrift på labels. Er ordret hos facility – er dog obs på at de nuværende kølecontainere snarest skiftes ud – 29/9 – ok der er opsat 3 armaturer mere i hver container.
 6. Sluser repareres så de slutter tæt om biler for at formindske træk – Facility forespurgt – afventer svar. 29/9 – er i gang, de fleste er repareret.
 7. Markenring af flugtvej fra MVP til dør mellem port 9 & 10 markeres tydeligere – Er bestilt hos facility. – 29/9 – er ok punkt udgår herefter.
 8. Stropper med andre håndtag ordres – 29/9 ; er ordret
 9. Porte opleves som meget defekte tit – der ønskes rutine for gennemgang af porte jævnligt – Facility forespurgt om procedure. 29/9 – procedure igangsat – punkt udgår herefter.
 10. Gulv ved dør (plannerindgang) repareres – Er sendt videre til facility 29/9 – er ok – punkt udgår herefter.
 11. Sprinklervæske fjernes fra område ved plannerdør –
 12. Døre på upcat-biler smøres – Lås ved åbnet dør skal være monteret da der ellers er fare for mennesker ved ind og udgang når bilen holder skråt. Dette er krav fra myndigheder. 29/9 – ok – punkt udgår

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1. Trappe forvitrer ved plannerdør udenfor bygningen – Er forelagt facility. 29/9 – vil blive repareret samt indkapslet i  dørkplade.
 2. Der blev fundet rør liggende løse ved bygningsgavl – Vil blive fjernet. – 29/9 ; er fjernet , punkt udgår herefter
 3. Utætte døre på highloadere – Ole checker ved næste gennemgang af bilerne og døre / retter herefter. – 29/9 Ole retter løbende.
 4. Dørlås ”hænger” på nogle biler – vil forsøgsmæssigt blive smurt med ny type fedt. 29/9- pågår stadig
 5. Ramme / Sakse smøres med grafit fedt så det ikke vaskes af. – 29/9 ok udgår herefter
 6. Vandslange ved vaskehallen har ikke noget tryk – og den ene mangeler – er givet videre til Facility. – 29/9 ok fra facility !
 7. Der er en del ”parkeringshuller” i asfalten ved udgående rampe.29/9 Facility er ved at indhente tilbud på jernplader i stedet for asfalt.
 8. Knud meldte tilbage om den opgave der pågår i samarbejde med Kaia fra Carl Bro omkring tunge løft – man er færdige med at måle i flyene – og skal nu veje udstyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye punkter ;

 

 

 

 1. Vogn 4 taber tryk – Checkes
 2. Vogn 59 kan startes fra lad – Checkes
 3. Forslag om at sluser forlænges så de passer bedre til de nye biler.
 4. Kort ønskes over de ”zoner” hvor man må færdes i lufthavnen. Kort er bestilt ! Husk blot at man ifølge CPH’s regler kun må opholde sig i CPH med tjenstligt ærinde – dvs ingen sightseeing !
 5. Sikkerhedsgruppen ønsker at blive inddraget mere i indkøb af nye biler.
 6. Der tales om reele problemer med oprydning ved sterling udstyret.
 7. Skydedøre gennemgåes på gamle biler – generelt kigges bilerne efter for fejl og mangler i forbindelse med vinterens komme.
 8. Generelt er der meget uhumsk i kølerum – Bodil adviseres.
 9. Der er 2 gange ila den sidste uge fundet gammel mad i carts der havde været gennem produktionen – meget pinligt at ”pille” fastklemtgammel madpakke ud på flyver !
 10. Der ønskes klarhed over ansvar for indhold i biler / carts ved plombering af biler.
 11. Ole skal huske at skrive i bilernes bøger ved endt rep.
 12. Hvis der skal skrives arbejdskader kan sikkerhedsrep altid tilkaldes hvis leder er i tidsnød
 13. Spritramper rengøres
 14. Biler gennemgåes for manglende pedalgummi
 15. Gummimåtter ilægges gamle biler hvor dette mangler

 

 

 

 

Der takkedes for et godt møde !