Information
Fællesklubben

Onsdag den 4. februar 2009.

 

 

Mandag og tirsdag har Klub K.A.O.S. og Klub 1 været på konference med 3F Kastrup og De timelønnedes Klub og De faglærtes Klub på Gate Gourmet.

Det blev bl.a. aftalt, at repræsentanter fra alle fire klubber mødes hver torsdag med personalechefen på Gate Gourmet for at tage rygter m.v. i opløbet og diskutere evt. udestående punkter inden de bliver problemer.
Gruppen består af: Lisbeth Andersen personalechef GGC, Frank vid Stein 3F, Allan Mørch, Pia Kyhl, Annette Larsen, Jens Otto Larsen, Poul Andersen, samt en repræsentant mere fra De Timelønnedes Klub i Gate Gourmet
Første møde afholdes torsdag den 5. februar 2009 kl. 8.30.
Der vil efter hvert møde, blive udsendt en informationsskrivelse fra mødet.

Jens Otto Larsen vil kontakte de skandinaviske faglige kolleger med henblik på fremtidig samarbejde.

I løbet af de kommende uger, vil de fire klubber mødes jævnligt og bl.a. få sammenskrevet vedtægterne, således at der kommer nogle tilfredsstillende vedtægter med præg fra begge klubber. I dette ”vedtægtsudvalg” deltager fra De Timelønnedes KLub: Jens Otto, Kim Johansen og Peter Thønnings og fra Klub K. A. O. S: Allan Mørch, Anna Grethe Mandsberg og Kim Larsen
De faglærte er fortsat i deres egen klub, men der skal finde en diskussion sted om hvorvidt det kan være en god ide at vi alle bliver ”slået sammen” til én stor klub.

Der var forslag oppe om, at man i de første par år, skulle lave en klubkvotering, således, at begge klubber er sikret repræsentation i den kommende klub på Gate Gourmet, i hvert fald i en given periode.
En midlertidig udvidelse af antallet af bestyrelsesposter blev også diskuteret.

LSG har tilbudt Gate Gourmet, at de får et kontor stillet til rådighed på LSG, således at jobsamtaler kan foregå på virksomheden. En repræsentant De Timelønnedes Klub deltager ved jobsamtalerne.

Der er stor nervøsitet blandt alle kolleger, både på Gate Gourmet, der frygter at blive ”rendt over” af massen fra LSG, samt på LSG der jo fortsat er nervøse for at blive valgt fra. Der var flere forslag oppe omkring hvordan dette problem kunne afhjælpes, bl.a. fælles fyraftensmøder.
”Torsdags-gruppen” vurderer løbende behovet for tiltag i forhold til denne nervøsitet.

Der var en kort snak om økonomi.

Til slut havde vi en snak om, hvad der kan gøres for de kolleger der ikke kommer med i hverken Gate Gourmet eller LSG.
Helt praktisk skal der udformes en ”Hvad skal jeg huske”-liste, så folk ved hvad de skal gøre i forhold til fagforening og a-kasse.
Denne liste skal også indeholde interessante jobsøgningssider.
Så mange som muligt, skal sikres uddannelse enten i deres opsigelse eller i umiddelbar tilknytning til opsigelsesvarslets udløb. Der skal udformes en oversigt over interessante uddannelses- og evt. omskolingsmuligheder.

Der skal arbejdes på, at der etableres jobbank både i Gate Gourmet og i LSG.  Og man skal tage en forhandling med Gate Gourmet om at få udvidet jobbanken til at fortsætte efter 31. oktober.

Endelig skal der være mulighed for, at få en snak med en psykolog, hvis man er uheldig ikke, at få job i lufthavnen.

 

Fællesklubben afholder afsluttende generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009.

Klub K. A. O. S. afholder ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 7. april 2009.

Husk at sætte X i kalenderen.

 

Vedr. uddannelsesmuligheder i opsigelsesperioden: Klubberne satser på at kunne få udarbejdet en rammeaftale med virksomheden, således at vi ved hvor mange, hvornår m.v. vi kan få sendt af sted på uddannelse.
Så snart der er nyt omkring uddannelse, kommer der en separat informationsskrivelse om emnet

 

På Fællesklubbens vegne

 

Laila Møller