Information

Fællesklubben

 

 

Der har dags dato været indkaldt  til ekstra ordinært samarbejdsudvalgsmøde.
 
Årsagen er, at de der har været ansat siden 2000 og nu er over 50 år,har krav på 20 dages opsigelse, altså i alt 90 dage.
 
Resten af de er ansat har enten 56 eller 70 dages opsigelse.
 
Det blev aftalt, at alle bliver opsagt med udgangen af januar måned 2009, således at alle har
90 dages opsigelse.
 
Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter har 5 eller 6 måneders opsigelse og deres opsigelse skal behandles på mæglingsmøde i Dansk Industri og der vil blive taget skridt til indkaldelse til dette møde snarest.
 
Det er vigtigt, at fastslå, at det er af rent tekniske årsager at LSG vælger at opsige alle nu, ikke fordi der er taget nogen beslutning om hvorvidt man bliver i København eller ej. Som beskrevet i Update uge 1/2 - 2009 er denne beslutning ikke taget endnu og det kan der gå måneder endnu inden den bliver taget
 
Hvis LSG beslutter at blive i København og dermed får behov for at ansætte personale, har de pligt til, at vælge blandt de nuværende ansatte i LSG, der blev ansat på virksomheden fra opstart i 2000 og indtil 30/4 2001 (se Update uge 1/2 - 2009).
 
Efter hvad virksomheden ved nu, skal SAS-produktionen stoppe her og overgå til Gate Gourmet pr.30/4 2009. Alle har hidtil fået af vide, at fra kontrakten blev opsagt, ville LSG have produktionen i 9 måneder. Da dette ikke er tilfældet, vil LSG indlede forhandlinger om evt. Kompensation for at lade SAS droppe ud af kontrakten før tid.