Lokal aftale

                                                                                                           

19/11 2008

 

Vedrørende:       Afspadsering af diverse friheds saldi

 

 

Baggrund: 

I forbindelse med den vigende produktion hos LSG er der behov for at LSG kan tilpasse medarbejder staben hurtigt og fleksibelt for herigennem at minimere sine omkostninger og herved sikre virksomheden.

 

Metode: 

At LSG får muligheden for at sende folk på afspadsering, af diverse ikke planlagte saldi (timer) på frihed hos den enkelte medarbejder. 

Der vil være tale om saldi på følgende arter; 

1.      Optjent og manglende planlagt Frokostfri

2.      Optjent og manglende planlagt SH timer

3.      Optjent og manglende planlagt Ferie timer

4.      Optjent og manglende planlagt Feriefri timer

5.      Optjent og manglende planlagt Overtid

Der kan kun varsles afspadsering i hele vagter.

 

Varsel: 

Der skal altid gives et minimums varsel på 5 x 24 timer

 

Afgrænsning: 

Medarbejderne kan ikke efter denne aftale, afspadsere ikke optjente saldi (gå i minus balance)

  

 

Denne aftale er gældende fra og med underskrivelsen og til og med 30/4 2009.

  

Dato 

 

For 3 F                                                                                                 For LSG