Information

Fællesklubben

No. 8/2008

 

                                                                                                          

Opdatering vedr. den sidste fyringsrunde:

 

I forbindelse med opsigelserne er der sket nogle procedurefejl, der er blevet rettet. Det drejer sig om kolleger, som er opsagt under afvikling af ferie. De har nu fået forlænget deres varsel.

 

Vedr. fyrede kolleger, som har udgifter i forbindelse med deres opsigelse, f.eks. aflysning af bestilt ferie, kan få ændret sin nuværende (tvungne) afvikling af vinterferie, til et feriekort, til senere afvikling. Det er vigtigt, man kan dokumentere, at en evt. rejse er bestilt før opsigelsen.

 

Vi har i forbindelse med fyringsrunden, også måtte indgå en lokal aftale vedr. Afspadsering af diverse friheds saldi.

 

  

Vi har planlagt et fyraftensmøde torsdag den 4. Dec. 2008 kl.:15:30 i 3F Kastrup – foreløbige arbejdstitler:

 

Hvordan behandler vi hinanden i denne svære tid og Vores fælles fremtid!!!

 

 

Husk at tilmelde Jer til julefrokosterne!!!

 

 

Med kammeratlig hilsen

FÆLLESKLUBBEN