Information

Fællesklubben

No. 7/2008

 

                                                                                                            Kastrup den  4. November 2008.

 

Information fra fællesklubben.

Efter afholdelse af ekstraordinært SU-møde omkring situationen med Sterling, er klubberne og ledelsen i samarbejde med 3F-Kastrup blevet enige om følgende.

Efter vi har mistet Sterling som kunde, og SAS kører med reduceret program, har klubberne og ledelsen, truffet aftale om, at reducere medarbejderstaben med 102 medarbejdere.

Vi har i videst muligt omfang brugt SIFU aftalen, dog med den undtagelse, at 10 faglærte og 13 chauffører, samt en sikkerhedsrepræsentant bliver fredet. 

Det er endvidere aftalt at der uddannes 10 chaufførmedhjælpere (vinkere).

Jobrotationsordningen er nedlagt fra dags dato.

Alt overarbejde SKAL afspadseres.

Alle opsagte skal afholde afspadsering, frokostfri samt SH og vinterferie.

Alle opsagte der har været ansat i mere end 3 år, har krav på 14 dages uddannelse.

Alle opsagte har naturligvis mulighed for at deltage i julefrokosten.

 

                                                                   På fællesklubbens vegne.