Information

Fællesklubben

No. 5/2008

 

Der har i dag været afholdt ekstra ordinært samarbejdsudvalgsmøde omkring situationen med SAS Kontrakten.

S. U. fik flg. information:

·         En endelig beslutning om hvad der skal ske med de skandinaviske enheder, vil forventes truffet med udgangen af november 2008

·         Beslutningen bliver taget ud fra indstillinger, både fra bestyrelsen i LSG Frankfurt og fra eksterne konsulenter taget ind specielt til lejligheden.

·         LSG’s resterende kunder, skal fortsat serviceres. Der skal regnes på hvordan det bedst muligt kan lade sig gøre.

·         Der skal også laves en vurdering på, hvordan vi fortsat kan garantere, at SAS får den service de har krav på.

·         Der er IKKE planer om yderligere fyringer af timelønnede medarbejder, sådan som tallene ser ud lige nu. Og der er fortsat aftale om, at kommer der frivillige opsigelser eller individuelle fyringer, vil disse blive erstattet af folk fra jobbanken.

·         C-base er ved at blive implementeret og SAS vil også blive lagt ind under det. I slutningen af året bliver Coscis nedlagt. De timelønnede kolleger, der arbejder på kontorerne med C-base, vil komme tilbage til produktionen med udgangen af november 2008.

·         Growtth fortsætter, men muligvis i en ændret udgave. Der vil fortsat være potentiale for optimeringer i processerne.

 

Til info: Der vil fortsat være mulighed for at få udleveret værnefodtøj, vinterjakker m.v. Henvendelse skal ske i munderingsdepotet til en Berendtsen-medarbejder. Kun Berendtsen-medarbejdere kan udlevere disse effekter. Almindelig depot-tøj udleveres fortsat af den der sidder i munderingsdepotet.

På Fællesklubbens vegne

 

Laila Møller

Kastrup, dem 8. oktober 2008 kl. 13.30