Fællesklubben

No. 4 / 2008

 

 

Der har i dag været afholdt møde på Gate Gourmet mellem ledelsen og faglige repræsentanter fra klubberne deroppe og Frank vid Stein fra 3F, Kastrup.

Vi er blevet orienteret om, at ledelsen er blevet gjort bekendt med de faglige repræsentanters holdning bl.a. til hvordan rekruttering af kommende medarbejdere skal foregå.

Vurderingen fra vores kammerater er, at mødet var positivt.

Man afventer herefter den endelige underskrivning af SAS-kontrakten.

 

På Fællesklubbens vegne

 

Kastrup, den 7. oktober 2008