Information

Fællesklubben

No. 3/2008

Der har i dag været afholdt møde i Lufthavnsudvalget, hvor bl.a. situationen med SAS kontrakten blev drøftet.

Der lidt uenighed omkring datoen for overtagelsen af kontrakten, idet Gate Gourmet har fået af vide at de skal starte op den 1. Maj 2009 og at LSG stadig har kontrakten i ni måneder efter opsigelsen. (kontrakten er IKKE opsagt endnu)

Gate Gourmet vil udbygge deres eksisterende bygning på Amager Landevej og har derudover erhvervet sig en bygning i Dragør, der før husede en flyskole. Bygningen ligger udenfor lufthavnens område.

De faglige repræsentanter i Gate Gourmet, Frank vid Stein fra 3F Kastrup og personalechefen for Gate Gourmet afholder møde tirsdag den 7. Oktober omkring situationen og vi vender naturligvis tilbage med info, når vi hører nyt fra det møde.

Holdningen fra hele lufthavnsudvalget og vores lokale 3F afdeling, er helt klart at de jobs der er i lufthavnen, altid vil være vores og når der skal ansættes personale til Gate Gourmet, skal de rekrutteres fra LSG.

Lufthavnsudvalget består af faglige repræsentanter fra samtlige virksomheder i Københavns Lufthavn.

Se i øvrigt udtalelsen fra Lufthavnsudvalget. Udtalelsen sendes til ledelserne i Gate Gourmet og SAS.

 

På Fællesklubbens vegne

 

Laila Møller

Kastrup, den 2. oktober 2008, kl. 12.30