Information

Fællesklubben

No. 2/2008

Der har været afholdt ekstra ordinært samarbejdsudvalgsmøde i dag kl. 11.00, hvor vi blev informeret om tabet af SAS Kontrakten.

Det er indtrykket, at SAS indenfor 14 dage vil skrive den endelige kontrakt med Gate Gourmet og dermed samtidig sende opsigelsen af LSG’s kontrakt.

Fra den dag hvor LSG modtager kontraktopsigelsen, vil kontrakten løbe i yderligere 9 mdr.

På tirsdag bliver der afholdt møde i Frankfurt, hvor situationen skal diskuteres. Det er alene Frankfurt, der beslutter, hvad der skal ske i fremtiden, men alle nuværende kunder er garanteret en ordentlig service, ligesom SAS også skal have den service de betaler for i perioden indtil kontraktudløb.

Alle udgifter på virksomheden, vil blive skåret ind til minimum, bl.a. hvad angår massage, IT-rum, beklædning, strøm, vedligehold m.v. Selvfølgelig skal virksomheden kunne fungere, men det bliver med laveste udgiftsniveau, der overhovedet er muligt indenfor lovens krav.

Samarbejdsudvalget er indkaldt til nyt møde, når der er nyt fra mødet i Frankfurt. Direktøren håbede på, at det kunne blive onsdag den 8. oktober. Umiddelbart herefter vil der også være stormøder i kantinen igen.

Der vil blive afholdt informationsmøde for funktionærerne i morgen torsdag den 2. oktober kl. 14.15

Direktøren gav udtryk for, at det måtte være af rent finansielle grunde, at kontrakten var mistet, da kvaliteten i meget lang tid har ligget på et meget flot niveau fra os.

Når der er nyt om sagen, vil vi komme med yderligere information fra Fællesklubben.

 

På Fællesklubbens vegne

 

Laila Møller

Kastrup, den 1. oktober 2008, kl. 12.00