Information

Fællesklubben

No. 11/2009

 

                                                                                

Information vedr. Gate Gourmet

 

 

Fællesklubben har indgået aftale med Gate Gourmet vedr. ansættelser i forbindelse med overtagelsen af SAS-kontrakten pr. 1. maj 2009.

 

Med ansættelse hhv. 1. - 15. - 20. april, samt 1. Maj 2009, vil Gate Gourmet have behov for at ansætte personale, til at tage sig af SAS-produktionen. Grunden til den tidlige opstart er, at der er behov for en oplæringsperiode.

Alle, som bliver ansat, vil blive udvalgt fra nuværende LSG medarbejdere.

 

Det antal medarbejdere der skal bruges, kendes endnu ikke helt sikkert endnu, men min. 80% af det endelige antal bliver fastansat, 20% bliver i første omgang ansat på 4 måneders kontrakt.

Hvis der, efter disse 4 måneder, er behov for at fastansætte flere kolleger, vil det være dem, som er kontraktansat, der vil blive tilbudt fastansættelse.

 

Det antal der bliver behov for, bliver ansat med 9 måneders overenskomstanciennitet, dvs. man er sikret opsigelsesvarsel, samt f.eks. løn under sygdom.

Derudover vil de der bliver ansat, blive tilskrevet 20 måneders lønanciennitet, med startløn på 141,36 kr.

Efter fire måneder stiger lønnen til 142,88 og efter yderligere 12 måneder vil alle være på højeste løn, 159,94 kr. pr. time.

Chauffører og faglært personale får et tillæg oveni.

 

Der vil være kapitalpension til alle fra 1. ansættelsesdag ( 4,8% )

 

De der ikke bliver ansat i første runde, vil blive tilbudt optagelse i jobbank. Skal der indtil 31. oktober 2009 rekrutteres flere medarbejdere til SAS-produktionen, vil disse blive ansat, fra denne jobbank og til samme løn og ansættelsesvilkår som ovenfor beskrevet.

 

Fællesklubben har udfærdiget en standardansøgning, som sendes hjem til samtlige kolleger i LSG. Skulle nogen ikke have modtaget denne, senest torsdag den 29.jan.

- kan den hentes på TR kontoret.

 

Disse ansøgninger skal udfyldes og afleveres hurtigst muligt på tillidsmandskontoret

 

- da Gate Gourmet ønsker at modtage ansøgningerne samlet.

Samtidig kan vi holde styr på, at alle har modtaget en ansøgning og derved en chance for job, hos GG.

Jobsamtaler startes op med det samme der er modtaget ansøgninger.

 

Med kammeratlig hilsen

FÆLLESKLUBBEN