Information

Fællesklubben

No. 1/2008

 

I forbindelse med meddelelsen om, at LSG Sky Chefs A/S har mistet SAS-kontrakten til Gate Gourmet, skal vi fra klubbernes side, gøre opmærksomme på, at vi naturligvis straks vil gå i gang med at forberede os på den kommende tid, med de forhandlinger mv. det fører med sig, for at få den mest optimale situation for vores kolleger både i tiden frem til gate Gourmet overtager kontrakten og i tiden efter.

Torsdag den 2. oktober er lufthavnsudvalget indkaldt til stormøde i 3F, Kastrup og her vil man diskutere både sagen omkring kontraktovertagelsen, men også situationen omkring et evt. salg af SAS til Lufthansa og evt. konsekvenser heraf.

I dag er der indkaldt til ekstra ordinært samarbejdsudvalgsmøde kl. 11.00

Vi vil naturligvis komme med information løbende, når der er nyt om ovenstående punkter.

Fremover vil Fællesklubben løbende informere på opslagstavlen i kantinen, ved siden af menu-præsentationen, med sidste nyt om situationen.

 

 

På Fællesklubbens vegne

 

Laila Møller

Kastrup, den 1. oktober 2008, kl. 8.00