Referat fra fyraftensmøde torsdag d. 4/12-08

 

 

 

 

Kim Larsen bød velkommen til fyraftensmødet. Hvorefter Frank vid Stein, næstformand i 3 F Kastrup tog over.

Han håbede at mødet kunne være med til, at berolige kollegaerne i LSG. I den forbindelse var tillidsfolkene fra Gate Gourmet (GG) inviteret med til mødet.

Frank mente også, at vi skulle tale om det psykiske arbejdsmiljø.

 

Poul-Erik fortalte, at psykisk arbejdsmiljø havde været taget op i Samarbejdsudvalget (SU) siden forsommeren og at det nu og i den kommende periode ville blive ekstra vigtigt.

 

B siden havde i den forbindelse indkaldt til et ekstraordinært SU d. 26/11, hvor eneste punkt på dagsordenen var psykisk arbejdsmiljø.

På mødet blev det besluttet, at hver 2 fredag fremover vil der blive afholdt møde i kantinen og 1 gang i ugen udsendes et nyhedsbrev. Det skal ske for, at mane alle løse rygter i jorden.

På SU aftalte vi også, at vi eventuelt skulle komme med andre tiltag i LSG frem mod d.30 april.

 

Poul-Erik opfodrede alle der enten blev eller hørte om chikane eller mobning til, at henvende sig på tillidsmandskontoret. Så vi kan tage eventuelle problemer i opstarten.

Frank mente, at det er noget vi alle bør være meget opmærksom på.

 

 

Frank fortalte, at han sammen med tillidsfolkene i GG havde været til møde med GGs´ ledelse.

Man havde bl.a. talt om hvilke løntrin nye kollegaer skulle starte på. Ledelsen regnede med at, 60% skulle starte på løntrin 3 (højeste) 25% på trin 2 og 15% på trin 1.

I det hele taget var forhandlingerne ikke gået overvældende godt, så parterne var blevet enige om en tænkepause til tirsdag d. 9/12, hvor man så ville fortsætte.

Hvilke løn aftale man bliver enige om kommer i første omgang kun til at gælde for de personer/gruppe aftalen bliver indgået for. Personer der bliver ansat i GG nu skal ikke regne med at høre ind under eventuel aftale.

 

Jens Otto tillidsmand på GG fortalte, at GGs´ ledelse var tavse om alt. Det var først efter Frank havde deltaget i et møde, de havde fået antallet af  personer GG regnede med at skulle bruge.

GG regner med at 250 personer kan klare SAS. Det er meningen, at SAS oversøisk skal laves på Amager landevej mens resten skal laves på den ombyggede flyskole i lufthavn syd.

Ud af de 250 personer regner GG med at de 99 personer skal være chauffører.

 

Frank fortalte, at der blev arbejdet på, at GG kunne få et rum på LSG 1 til 2 gange om ugen, hvor LSG ansatte så kunne søge job i GG.

Aftalen om et rum er endnu ikke færdigbehandlet.

 

Man håber på, at de første personer fra LSG kan begynde omkring 1 april 2009.

 

Frank håber, at aftalen er færdig forhandlet inden jul.

 

 

 

Der er aftalt et seminar for de to klubbestyrelser i starten af februar for at finde et fælles fodslag. Så overgangen ikke bliver mere kaotisk end firmaerne gør det til.

 

Jens Otto havde lidt svært ved, at se af de 250 personer, som GG har meldt ud af de skal bruge  skulle være nok især efter han havde hørt, hvor mange personer visse afdelinger bruger til SAS i dag. Det selvom GG måske får lavet nogle bedre produktionslinier end LSG og aftaler med eksterne firmaer.

 

Formand for 3F Kastrup Henrik Bay talte om afmatning i hele lufthavnen hvilket kunne aflæses på arbejdsløshedstallene i afdelingen.

Henrik kom ind på muligheder for uddannelse som afdelingen kunne tilbyde i og efter opsigelsesperioden. Her kom et spørgsmål, hvordan står man når man bor i Sverige?

Det er et problem konstaterede Henrik for her kan fagforeningen kun gøre noget i opsigelsesperioden, når den er slut overgår man til Sverige.

Frank fortalte, at man før har lavet en aftale, hvor firmaet havet givet et opsigelsesvarsel som sluttede den dag kurset var færdigt.

 

Så var det spørgetid hvor spørgsmålene især men ikke overraskende var rettet til tillidsfolkene fra GG.

Et af spørgsmålene lød. Hvad med flexjobbere?

Jens Otto mente, at de bare skulle søge som alle andre.

 

Jens Otto forklarede af tingene ustandselig blev ændret så man ikke kunne være sikker på ret meget i GG. I den forbindelse var han utrolig glad for klub K.A.O.S hjemmeside , her fik han mange vigtige oplysninger fra.

 

Jens Otto sluttede med, at fortælle om hvor stressende det kunne være for tillidsfolk og bestyrrelser. Han håbede af kollegerne værdsatte det arbejde som klubberne udførte.