LSG UPDATE / Ugebrev-Uge 8             

 

 

Ugebrevet for uge 7 udgik grundet sygdom.

 

Status på LSG

 

Status fra Kvaliteten

 

På forsinkelser ligger vi rigtig pænt til. Vi har i februar til og med den 16/2 lavet 7 forsinkelser. Det giver at 99,7 procent af flyene er afgået uden forsinkelser fra os af.

 

Status fra fremtiden

 

Mødet i FRA angående fremtiden for LSG i Skandinavien har desværre ikke givet nogen entydig besked om hvordan en eventuel fremtid ser ud. Den beslutning og det endelige GO kan meget vel først komme i udgangen af marts måned. Det er blevet pålagt den lokale ledelse at arbejde videre med en model, hvor der skal findes yderligere data m.m.. Men til info for alle bliver der meget få arbejdspladser tilbage.

 

Det betyder, at vi nu også kommer til at opsige stort set resten af vores funktionærer.

 

Omkring de rygter der i øvrigt har været ude om at funktionærerne har fået 2 års løn i forbindelse med deres opsigelser er det helt hen i vejret, vi driver jo ikke bankvirksomhed.

 

Vores funktionærer er opsagt med gældende varsler og uden nogen form for bonus aftaler – så der er ingen grund til at misunde denne gruppe.

 

 

 

 

Status på andre muligheder

 

Intet nyt

 

Status fra funktionærer der er fratrådt eller har sagt op siden sidst

 

Bente Engel stopper per            31/3-09

Jette Nielsen stopper per           31/3-09

 

 

Andet nyt

 

Uddannelse

·         I henhold til §38 stk. 8 i OK har vores medarbejdere ret til 10 dages kursus uden løntab i opsigelsesperioden. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre i opsigelsesperioden, er man berettiget til kursusdeltagelse, på samme vilkår inden for 56 dage efter sin fratrædelse – med mindre man er kommet i arbejde i mellemtiden.

·         Vil du gerne på kursus kontaktes Lene fra 3 F og Allan Boie. De sidder på virksomheden på de opslåede dage og tider. Venligst undgå at kontakte dem udenom disse tider – Tiderne er;

·         Onsdag den 18. februar 2009 kl.: 10:00 - 13:00

·         Torsdag den 19. februar 2009 kl.: 09:00 - 12:00

·         Fredag den 20. februar 2009 kl.: 08:00 – 12:00

 

·         Når du/I har fundet et kursus – skal være et AMU godkendt kursus – kontakter du din afdelingschef for at få fri. Kan det godt

 

 

 

·         lade sig gøre, kontakter afdelingschefen Allan Boie og godkender det.

·         Betaling m.m.

o        Du vil ikke lide noget løntab

o        Fridage, der bruges på kursus, kompenseres med en opskrivning af din frokostsaldo

o        Reglen om, at arbejde mere end 7 dage i træk, er der dispenseret for, i denne sammenhæng. Du har altså ikke RET til, at få fri før eller efter et kursus, grundet denne regel. Det skal ikke forhindre dig i at søge om fri, hvilket du vil få, såfremt produktionen giver plads hertil (Egen regning/restsaldi på div. kontoer)

 

Ansættelsessamtalerne med Gate Gourmet der foregår i 3 kontorer på LSG har allerede nu screenet over 200 m/k’ere. GG forsikrer at alle nok skal komme igennem.

 

Jeg har også talt direkte med Lisbeth Andersen, deres HR direktør, omkring det rygte der florerer om at man ikke kan få ansættelse såfremt man ikke har et Hygiejnebevis. Det er ikke rigtigt, siger Lisbeth. Til mad afdelingerne er det klart et krav, ligesom hos os selv. Mens det i de resterende afdelinger mere skal forstås som en langsigtet målsætning, at alle har dette certifikat for fleksibilitetens skyld. Man kan således afvise at Hygiejnebeviset er et decideret minimumskarv for at få arbejde f.eks. i deres opvask m.m., så skulle dette være på plads.

 

 

LSG UPDATE/Ugebrev W 8

17februar 2009/ Jan K