LSG UPDATE / Ugebrev-Uge 16            

 

 

Der er nu udsendt forlængelser til det antal medarbejdere LSG II forventer, at skulle bruge henover sommeren 2009
Det drejer sig om i alt ca. 50 mand som er udtaget fra forskellige afdelinger i huset.
De der får et sådant tilbud om forlængelse, skal senest mandag d. 20/4 kl. 12:00 kontakte Jan Knudsen eller Pernille Jaque for at sige Ja eller Nej.
Dem vi ikke har hørt fra mandag ved fristens udløb vil vi kontakte.
Alle i denne bølge (undtagen 2-3 efterlønnere) bliver tilbudt en forlængelse på 120 dage, hvorefter man ikke kan være sikker på yderligere ansættelse.
Det er stadig meningen at de madmæssige produktions afdelinger flyttes til Sverige.
Turnlister er endnu ukendte og ikke på plads eller forhandlet endnu.
Endvidere må alle forstå at denne overgang fra LSG til LSG II er starten på en total anderledes hverdag for den enkelte.
 
 
Man kan ikke længere regne med kun, at være i Køkkenet, Vaskehallen eller Transporten. I fremtiden kommer man hele vejen rundt, laver mad, vasker op, pakker udstyr og laster fly – alt kan komme på tale.
Det er også derfor vi endnu ikke har alt klart omkring mødetider, turnlister osv..
For så vidt angår Gate Gourmet ved vi ikke om de er færdige med at ansætte, men vi ved at de allerede har haft nogle temmelig udfordrende prøvedage i går og i dag. Jeg er ganske sikker på de skal bruge flere folk snart……….
I skal alle huske at få afleveret jeres VEU skema når I har været på kursus. Ingen skema = ingen betaling for at være på kursus= ingen kursus beviser. Så venligst afleverer til jeres Teamleder eller gå op til Allan Boie med dem.
Der ligger i portvagten et informations skriv omkring jeres saldi og løn i forbindelse med fratrædelsen, tag en – der er rigtig megen god information at få.