LSG UPDATE / Ugebrev-Uge 12            

 

 

 

Jobprofil i LSG fra 1/5 2009

 

Baggrund:

 

LSG CPH vil startende fra og med den 1.maj 2009 ændre sit forretningsprofil markant. Fra at have været total dominerende i CPH skal vi tilpasse os vores nye økonomiske virkelighed, herunder den kunde portefølje der stadig skal have catering hos LSG i CPH

 

Vi kan i skrivende stund ikke røbe den endelige konstruktion, men der arbejdes med en model hvor vi sandsynligvis splitter vores virksomhed op i en mad og passager afhængig del, altså mad produktion, tray setting og madvarepaknings enhed og så en flyafgangs afhængig del, altså fly handling, opvask, udstyrs pakning og opbevaring.

 

Det er forholdsvis sikkert vi ikke i den endelige model vil blive boende på Kystvejen 42. Det er ligeledes endnu uklart hvordan vi i fremtiden får, køber mad delen, men det vi ikke nødvendigvis være i LSG CPH regi denne opgave fremover løses. For så vidt angår den fly afhængige del forventer vi denne liggende ganske tæt på vores nuværende adresse – altså tæt på flyene.

 

Da der bliver tale om en ganske beskeden forretning er det også ganske klart, at der for at kunne komme til at tjene penge, og det er et ufravigeligt krav, skal der kigges på en ganske anderledes konstruktion omkring aftale forhold, arbejdets udførelse samt den fleksibilitet der er tvingende nødvendig for at få dette til at virke.

 

Man kan forvente ganske mange arbejdsopgaver, langt større involvering og alle kommer til at tage mere ansvar for opgaverne end vi har set længe.

 

Da vi som sagt ikke kender tidsplanen for ovenstående har vi foreløbig lavet nedenstående lille job profil for herigennem af få en ide om vi i LSG har interesserede og kvalificerede medarbejdere til at løse den fremtidige opgave.

 

Der vil hos tillidsfolk og i porten blive lagt en standard formular, du hvis du er interesseret, kan udfylde og aflevere til Jan Knudsen.

 

Job Profil

1.       Der vil som i dag være krav om fremvisning af straffe attest, man skal principielt kunne erhverve et ID kort til Lufthavnens afspærrede område.

2.       Man skal minimum have et almindeligt førerbevis kategori B

3.       Førerbevis kategori C m.m. kan være en fordel

4.       Gaffeltruck certifikat kan være en fordel

5.       Engelsk kundskab på rimeligt niveau, man kan komme til at tale med vores internationale kunder.

6.       Bred catering erfaring eller minimum viljen til at lære og udføre alle opgaver er vigtig

7.       Kunne tale, forstå og skrive dansk

8.       Samarbejdsevner på alle niveauer

9.       Der vil forekomme en del håndterings arbejde af tung art, en rimelig fysik vil derfor være nødvendig.

10.   Grundlæggende kendskab til Microsofts Office pakke m.m.

11.   Arbejdstiden vil afspejle den til enhver tid værende kunde masse, man skal være indstillet på at arbejde på stort set alle tider af døgnet og weekend arbejdet ser for nuværende ud til at blive en del. 

Lyder det som dig, så udfyld ansøgningen fra Portvagten og aflever så hurtigt som muligt til Jan Knudsen

 

Andet

 

Gate Gourmet vil i denne uge udsende kontrakterne til de medarbejdere de vil have over i første bølge, med startdato 14.april 2009. Der vil blive tale om ca. 90 m/k. Får i sådan en kontrakt, skal I gøre følgende;

 

1.       Beslutte dig for om du vil have kontrakten, og meddel dette til GG, enten ved at ringe til dem eller aflevere den underskrevne kontrakt hos dem eller hos Jan Knudsen. GG opsamler dagligt. Dette skal gøres så hurtigt som muligt så GG ved besked om hvem der starter.

2.       Hvis du siger JA, til Gate Gourmets første bølge skal du opsige din stilling hos LSG, på skrift eller e-mail, således at vi også kan plannere den sidste periode.

 

For dem der stopper skal man ikke påregne at få afviklet sine forskellige konti med frihed indenfor rest perioden, denne periode er jo allerede fuldt booket op. Tilgodehavender afregnes efter gældende aftaler med sidste løn fra LSG.

 

LSG UPDATE/Ugebrev W12

16.marts 2009/ Jan K