Branche News Oktober

 

 

 

Tættere på overskud

Lindegaard har tillid til, at 2005 giver sorte tal
To måneder før årets afslutning er SAS koncernchef Jørgen Lindegaard fortsat overbevist om et plusresultat. Således siger han, ifølge Direkt, at forretningsplanerne tilsiger et positivt resultat i koncernen i 2005, "med mindre at store forandringer i vores omverden gør noget, som vi ikke kan håndtere. Det kunne for eksempel være en fordobling af olieprisen," siger han til Direkt.
(Børsen 27.10.2005)

 

 

 

Maersk Air-stewardesser vil kuppe fagforening

Sterlings kabineforening holder her til formiddag ekstraordinær generalforsamling. Formentlig for at forsvare sig mod at blive løbet over ende af de talmæssigt flere nye kabinekolleger fra Maersk Air.
Nyhedsbrevet Travel People skrev tirsdag, at de kabineansatte i det tidligere Maersk Air ikke vil lade sig repræsentere af den nuværende kabineforening i Sterling.
Sterling har, som tidligere oplyst, opsagt overenskomsten for Maersk Airs’ kabinepersonale til marts og vil tilbyde samme aftale som i Sterling. Det vil skønsmæssigt betyde lønnedgang på op til 25% for Maersk Air-personalet.
Men de kabineansatte i Maersk Air føler sig ikke trygge ved, at Sterlings kabinebesætning skal forhandle for dem. Derfor er de 350 stewardesser og stewarder fra Maersk Air i øjeblikket ved at indmelde sig i Sterlings kabineforening, som kun tæller 150 medlemmer, skriver Travel People.
Herefter vil de kabineansatte i Maersk Air kræve en ekstraordinær generalforsamling med formentlig valg af ny bestyrelse på dagsordenen.
Formanden for Maersk Airs kabineforening, Lene Hallberg, ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt til Travel People.
Til Take Off sagde Sterlings kabineforenings formand, Birgitte Helmer Jørgensen, tirsdag aften, at Sterling forhandler med kollegerne i Maersk Air for at finde en løsning som sikrer et godt samarbejde mellem de to grupper.
(Takeoff 26/10)

 

 
 

Overrasket over SAS-plan

Vil reagere behørigt, hvis SAS begynder at flyve på Island
SAS har søgt om landingstilladelser på Keflavik, skriver Børsen i dag, og FL Group's ejer, islandske Hannes Smárason, er overrasket over SAS' forarbejde til nye ruter til Island. "Det vil vi klart reagere behørigt på," udtalte han på gårsdagens pressemøde.
(Børsen 26.10.2005)

 

 

 

Sterling solgt i går for 1,5 mia. kr.

I går aftes kom den ventede meddelelse om, at Sterling Airlines A/S er solgt. Prisen blev som ventet 1,5 mia. kr., hvoraf de 1,1 mia. kr. betales kontant
Sterling Airlines A/S – resultatet af fusionen mellem de to konkurrerende flyselskaber Sterling og Maersk Air – fik i går mangedoblet sin værdi. Det skete, da FL Group, der bl.a. er moderselskab for Icelandair, indvilligede i at betale 1,5 mia. kr. for Skandinaviens 4. største lavprisselskab.
Sterlings nye ejere træder formelt til den 1. januar 2006, og af en pressemeddelelse søndag fremgik det at prisen kan variere med en hel mia. Den aftalte pris på 1,5 mia. kr. er således betinget af, at Sterling når sine budgetter for indeværende år, hvis resultatet bliver mærkbart dårligere kan prisen reduceres med op til 500 mio. kr., og tilsvarende kan den stige med et tilsvarende beløb, hvis resultatet bliver mærkbart bedre.
Sælgeren af Sterling, Fons Eignarhaldsfelag, kan med den netop indgåede aftale, under alle omstændigheder se frem til en nærmest fantastisk gevinst. Sterling blev for mindre end fire måneder siden overtaget af norske Fred. Olsen-moderselskaberne for 375 mio. kr., en pris, der dengang blev vurderet som enorm i forhold til selskabets potentiale. Kort efter varslede Sterling så overtagelsen af Maersk Air. Prisen herfor er aldrig blevet officielt meddelt, men ifølge vedholdende medierygter var der reelt tale om, at A. P. Møller – Maersk måtte betale for at slippe af med det stærkt underskudsgivende Maersk Air.
Ved salget af det fusionerede Sterling kan Palmi Haraldsson og forretningspartneren Jon Kristinsson notere en indgående saldo på bankbogen på 1,1 mia. kr. i kontanter. De resterende forventede 400 mio. kr. erlægges i form af aktier i FL Group, som sælgeren, Fons Eignarhaldsfelag, har forpligtet sig til at holde indtil marts måned 2007. Men til gengæld kan de to indehavere af det islandske Fons-selskab altså om få måneder sætte 1,1 mia. ind på kontoen, hvilket ifølge kilder tæt på Sterling menes at svare til en ren fortjeneste på mindst 800 mio. kr., eller omkring tre gange, hvad der netto er investeret i Sterling-opkøbet og fusionen i år.
(Standby 24/10)
 


 Ny Sterling-ejer: Sterling bliver en guldgrube for os

Hannes Smarasson, storaktionær og direktør i FL Group, har høje forventninger til det skandinaviske lavprisselskab
”Vi regner med en indtjening på 350 mio. kr. EBITA (resultat før skat og afskrivninger) til næste år, og det er baggrunden for, at vi har fundet, at det var prisen værd”. Sådan beskriver Sterlings nye ejer, direktør Hannes Smarasson baggrunden for, at FL Group i går skrev under på en aftale, der værdisætter Sterling Airlines /S til 1,5 mia. kr.
Det kom ikke som en overraskelse, at Sterling var tæt på et salg. Rygterne om at Icelandair’s moderselskab var i forhandlinger om at overtage lavprisselskabet har stået på siden september måneds Vestnorden Travel Mart i midten af september. Men til gengæld var det en overraskelse for stort set alle branchekilder, Stand By har talt med søndag, at så stor en del af handlen var baseret på kontanter. 1,1 mia. kr. kan sælgeren, Fons Eignarhaldsfelag stoppe i lommen kontant, når handlen effektueres pr. 1. januar næste år. Beløbets endelige størrelse afhænger dog af, om Sterling klarer sig som forventet resten af 2005, men da regnskabsåret nærmer sig sin afslutning vurderer kilderne, at handelssummen er stort set endelig.
Stand By bringer i sin november-udgave et interview med den nye Sterling-ejer, som bl.a. nægter at have fået ”tilladelse” af SAS til at gennemføre den spektakulære handel, og også vurderer, at Sterling bliver en guldgrube for de nye ejere, FL Group.
(Standby 24/10)

  

 Hemmelighedskræmmeri om easyJet/Sterling-fremtid

Direktør og storaktionær i FL Group, Hannes Smarasson, vil ikke kommentere, hvorvidt Sterling har en fremtid sammen med easyJet, og han vil heller ikke kommentere på, om den islandske aktiebelejring af easyJet stadig kan betegnes som en ”strategisk finansiel investering”.
Selvom Hannes Smarasson i går aftes var meget åben i sin samtale med Stand By blev han yderst fåmælt, da talen faldt på FL Groups godt 13 % store ejerskab af den engelske lavprisgigant easyJet. På spørgsmålet om, hvorvidt man kunne forestille sig et tættere samarbejde eller ligefrem en fusion mellem Sterling og easyJet inden for de nærmeste år, var svaret ”Ingen kommentarer”. Smarasson ville dog gerne bekræfte, at FL Groups ejerandel i easyJet i dag er ”omkring 13 % ”. På spørgsmålet om, hvorvidt han og FL Group stadig anser investeringen i easyJet for at være en passiv strategisk og finansiel investering, var svaret også ”absolut ingen kommentarer”. Og med den tilføjelse, at ”alt hvad jeg siger, kan jo bruges imod mig”.
Den manglende åbenhed om intentionerne omkring investeringen i easyJet kan, ifølge kilder tæt på FL Group og easyJet have flere forklaringer; En er, at der allerede pågår samtaler mellem det islandske investeringsselskab og en eller flere betydende aktionærer i easyJet. Det engelske lavprisselskab er børsnoteret, og der er derfor særdeles skrappe regler for, hvad der må slippe ud til offentligheden. Men ingen af de iagttagere, Stand By talte med søndag, tror længere på, at det er et tilfælde at FL Group har investeret massivt i både easyJet og Sterling. Den samstemmende vurdering er, at der må foreligge en ambition om at bringe de to lavprisselskaber nærmere hinanden.
(Standby 24/10)
 

 

 


Overtagelsen af Sterling ser ud til at være o.k . for SAS

Det er i første omgang en formalitet, når SAS mandag foretager en såkaldt teknisk opsigelse af sin samarbejdsaftale med det islandske flyselskab Icelandair.
De to selskabers indbyrdes samarbejde kan eventuelt blive berørt af, at den islandske FL Group søndag bekendtgjorde overtagelsen af lavprisselskabet Sterling.
FL Group ejer Icelandair, og mens forhandlingerne foregik, undlod SAS ikke at gøre opmærksom på, at en overtagelse kunne få alvorlige konsekvenser for samarbejdet med Icelandair.
- En direkte sammenlægning af Icelandair og Sterling ville være klart uacceptabel. Men det bliver der heller ikke tale om ifølge den pressemeddelelse, jeg har læst. Hvis den konstruktion, som de skitserer, viser sig at være rigtig, ser jeg gode muligheder for, at vores samarbejde med Icelandair kan fortsætte, siger SAS' koncernchef, Jørgen Lindegaard.
(Børsen 24/10)
 


 

Australiere vil købe Københavns Lufthavne

Den australske investeringsfond Macquarie Airports har budt 2000 kr. pr. aktie for Københavns Lufthavne, svarende til omkring 16 mia. kr. Bestyrelsen anbefaler aktionærerne at sælge.
Buddet er næsten en tredjedel over gennemsnitskursen i sidste uge. Aktien lukkede fredag i kurs 1570, en stigning på 5,6 pct. i forhold til torsdag. Aktien steg da også ved åbning til kurs 1989, en stigning på 26,5 pct. i forhold til i fredags.
Bestyrelsen i Københavns Lufthavne har, ifølge en fondsbørsmeddelelse, enstemmig anbefalet aktionærerne at sælge aktierne til Macquarie Airports.
Investeringsfonden ejer allerede lufthavne, eller andele i lufthavne i byerne Rom, Bruxelles, Sydney, Birmingham og Bristol.
Fredag kostede alle aktier i Københavns Lufthavne 12,3 mia. kr., så med et bud der er 33 pct. højere pr. aktie, svarer det til en pris på lufthavnen på omkring 16 mia. kr.
Macquarie ejer allerede 15 pct. af aktierne i Københavns Lufthavne, og Macquarie kræver, at aktionærer, der tilsammen udgør yderligere 50 pct. af aktiekapitalen, accepterer købstilbuddet.
Ifølge meddelelsen har LD og PFA sagt ja, de ejer til sammen 3 pct. af aktierne. Til gengæld fremgår det ikke direkte, hvordan den danske stat forholder sig. Staten ejer 39 pct. af aktierne.
Meget tyder dog på et statsligt ja, da bestyrelsen, hvor staten er repræsenteret, enstemmigt har sagt god for salget.
Macquarie skriver som begrundelse for købstilbuddet, at selskabet fortsat er meget imponerede over lufthavnens mange kvaliteter, herunder både ledelsen og medarbejderne.
Derfor ønsker Macquarie da heller ikke at ændre på hverken ledelsen eller lufthavnens aftaler om løn- og arbejdsvilkår for de ansatte.
(Børsen 24/10)

 

Lufthavnsudvalget bekymret over situationen i Sodexho

På Lufthavnsudvalgsmødet i dag torsdag den 20. oktober drøftede man situationen i Sodexho og vedtog nedenstående udtalelse.
Udtalelse
Lufthavnsudvalget i Kastrup Lufthavn har d.d. været samlet og udtaler i anledning af situationen for vores kolleger i Sodexho.
Vi har løbende fået informationer om forholdene i Sodexho, og specielt efter overtagelsen af cleaningen for Sterling pr. 1. oktober.
Vi ser med stor bekymring på vores kollegers psykiske og fysiske arbejdsmiljø – som er blevet yderligere forringet.
Vi er opmærksomme på, at der har været overenskomstbrud.
Vi forventer, at forholdene for vores kolleger vil blive forbedret til et acceptabelt niveau.
Vedtaget af repræsentanter for følgende firmaer i Københavns Lufthavn fra 3F og RBF.
DHL Aviation, DRS, Europark, Gate Gourmet Denmark, LSG Sky Chefs, INC/Post Danmark, Novia, Nuance, Nordic Aero, SAS Cargo, SGS Ekspeditionsarbejderne, SGS Flyarbejderne/Cleaning, SAS-STS, SAS Component, Servisair, SST.
(3fkastrup.dk  20.10.05)

 
 

Icelandair skifter ground handlingleverandør

Fra 1. november er det Nordic Aero, som varetager ground handlingen for Icelandair
Når Nordic Aero den 1. november overtager ground handlingen for Icelandair på Arlanda, er det første gang i selskabets historie, at Icelandair skifter ground handling leverandør på Arlanda. Aftalen blev underskrevet den 13. oktober og omfatter blandt andet passager- og bagagehåndtering samt afisning på Icelandair's daglige 757 på Arlanda.
Indtil 1. oktober, hvor der blev indgået aftale med Sterling om ground handling i Terminal 5, var Nordic Aero primært engageret i Terminal 2, 3 og 4, men med det nye samarbejde styrkes handlingselskabets position i Terminal 5.

(Standby 21/10)
 
 

SAS og Sterling presser Icelandair

Lindegaard har gjort det klart, at samarbejde mellem Sterling og Icelandair-ejere betyder brud på samarbejde med SAS
Både SAS og Sterling sætter nu tommelskruerne på over for Icelandair's ejere.
Der eksisterer i dag et codeshare-samarbejde mellem SAS og Icelandair, men SAS koncernchefen, Jørgen Lindegaard, har i utvetydige vendinger gjort det klart, at et fusionslignende samarbejde med Sterling vil være brud på aftalen. Det skriver Berlingske Business i dag. Samtidig kræver Sterling-ejerne en betydelig aktieandel i FL Group, der ejer Icelandair, hvis de skal afgive ejerskabet af lavprisselskabet.
Ifølge Børsen er parterne, FL Group og Fons Eignarhaldsfelag, principielt enige om handlen, men juraen driller, hvorfor der måske alligevel ikke bliver indgået aftale i denne uge, således som ventet tidligere på ugen.
(Berlingske Business og Børsen 21.10.2005)

 
 

Icelandair har ikke opgivet Sterling

”Forhandlingerne pågår stadig. Det ved jeg positivt,” sagde central kilde torsdag til Take Off. SAS truer med at afbryde det for Icelandair så vigtige samarbejde, hvis Icelandairs moderselskab overtager Sterling.
Udløst af en artikel fra nyhedsbrevet Travel People bød torsdagen på spekulationer om, at Icelandair-gruppens påtænkte opslugning af Sterling var taget af bordet – angiveligt pga. modstand mod planen fra direktionen i Icelandair.
Men to af hinanden uafhængige kilder forsikrede torsdag aften Take Off om, at der så vidt de vidste stadig var forhandlinger mellem Icelandairs moderselskab, FL Group, og det islandske investeringsselskab, Fons, der også kontrollerer lavprisselskabet Iceland Express.
Iceland Express flyver bl.a. på to af Icelandairs hovedruter fra Island til hhv. København og London.
Ifølge Travel People var Icelandairs moderselskabs overtagelse af Sterling opgivet pga. krav fra ledelsen i Icelandair, som ønsker det vigtige samarbejde med SAS.
Men Take Offs kilder forventer stadig, at FL Group en af de kommende dage meddeler Fondsbørsen i Reykjavik om købet af Sterling.
Da de islandske fusionsplaner blev kendt i sidste måned, sagde koncernchef i SAS, Jørgen Lindegaard, at et samarbejde mellem Icelandair og Sterling ville være ensbetydende med et brud på samarbejdet med SAS.
SAS-samarbejdet er vigtigt for Icelandair, der med SAS kan sende sine passagerer ud i Europa og bl.a. Fjernøsten med SAS via København. Uden samarbejdet med SAS skal Icelandair betale helt andre billetpriser.
ÆNDRINGER I FL GROUPS-LEDELSE
Efter et bestyrelsesmøde i denne uge, bekræftede FL Groups bestyrelsesformand og storaktionær i Icelandair, Hannes Smárason, at han afløser Ragnhildur Geirsdóttir som adm. direktør. Ny formand er Skarphéðinn Berg Steinarsson, der i forvejen var medlem af bestyrelsen.
34-årige Ragnhildur Geirsdóttir tiltrådte i juni, men gik tirsdag, fordi, skrev Travel People, Hannes Smárason handler egenrådigt i det forestående opkøb af Sterling.
Ragnhildur Geirsdóttir mente - ifølge Travel People, at Icelandair aldrig ville kunne forrente den ikke-officielt bekræftede pris, f.eks. i aktier, for Sterling på 1,5 mia. danske kr. og at beløbet var langt over Sterlings reelle værdi.
ICELANDAIR FORLOD SAS I KØBENHAVN
FL Group meddelte i sidste måned – samme dag hvor Sterling overtog Maersk Air – at det gerne ville købe Sterling.
Endnu en indikation på, at der var noget på flytrapperne kom også i september, hvor Icelandair opsagde handling-samarbejdet med SAS i København. Icelandair har været trofast kunde siden det begyndte at beflyve København efter 2. Verdenskrig.
Men får Sterling samme moderselskab som Icelandair, og det betyder et farvel til SAS, vil det kræve store forandringer hos bl.a. Sterling.
Sterling, der normalt flyver ud om morgenen, skal så formentlig overtage Icelandairs passagerer; det vil kræve ændrede afgangstider fra København, fordi der skal ventes på flyet fra Island.
Det lander tidligt på eftermiddagen – fordi der skal være forbindelse med Icelandairs fly fra dets fem destinationer i USA.
Samtidig er Icelandair er normalt ruteselskab, der bookes via rejsebureauer og reservationssystemerne, GDS’erne.
Sterling vil ud af de aftaler, Maersk Air havde med GDS’erne, for Sterling satser primært på at passagererne selv booker selskabet via dets hjemmeside.
MOTIVERNE HOS ISLÆNDINGENE
En tredje kilde siger til Take Off, at hverken Sterlings-ejere Fons eller Icelandairs hovedaktionær har stor forstand på luftfart.
”Jeg tror stadig, at Icelandair og Sterling vil gå sammen. Men hvis den oplyste pris på 1,5 milliarder danske kroner er rigtigt, er der tale om at de malker koen. Og er prisen så høj, kunne nogen synes, at det ikke handler om, hvad der er bedst for Icelandair, men at det sker for økonomisk vinding.”
(Takeoff 21/10)

 Sterling forårsager ravage i Island

Den administrerende direktør i investeringsselskabet FL Group forlader sit job i protest over opkøbet af Sterling, skriver nyhedsbrevet Travel People
Den administrerende direktør i det børsnoterede FL Group, Ragnhildur Geirsdóttir, forlader sit job med øjeblikkelig virkning, oplyser nyhedsbrevet Travel People.
Meddelelsen gav Geirsdóttir tirsdag aften, og hun begrundede sin beslutning med, at hun ikke kan acceptere omstændighederne omkring FL Groups opkøb af Sterling Airlines.
Hun oplyser, at bestyrelsesformanden i FL Group, Hannes Smárason, har handlet totalt egenrådigt, og at hun ikke vil tage medansvar for købet af det danske luftfartsselskab.
Velinformerede kilder, der befinder sig tæt på FL Group, mener at vide, at FL Group skal betale 1,5 milliarder kroner for Sterling, og det beløb er ifølge Geirsdóttirs opfattelse langt over den reelle værdi af det danske selskab, skriver Travel People.

(/ritzau/ - 8:59 - 19. okt. 2005 )

 

Salg af Sterling nært forestående

Efter alt at dømme bliver Sterling i indeværende uge solgt til ejerne af Icelandair, FL Group. Ifølge Børsens oplysninger ventes forhandlinger afsluttet, således at en endelig meddelelse om salget af Sterling kan gå ud torsdag eller fredag.
Hvad prisen bliver, foreligger der intet om, men Sterling-ejerne får formentlig et antal aktier i FL Group.
Et krav fra ejerne af Sterling er dog, at Sterling skal kunne fortsætte som et uafhængigt datterselskab under FL Group og med hovedkontor i København. Samt at der ikke sker ændringer i ledelsen hos Sterling.
Fusion skaber vækst
Lægges Icelandair og Sterling sammen, kan der ske et løft på den interkontinentale trafik fra og til Københavns Lufthavn i Kastrup. "Vi vil se en meget hurtigere vækst, hvis denne handel bliver en realitet. I løbet af 24 måneder kan Sterling være oppe på 8-10 millioner passagerer, fordi Icelandair har mange og store fly, de har et netværk, der passer perfekt til Sterling, og de kan have interesse i at gøre København til et vigtigere knudepunkt, end det er i dag," siger en af de to ejere af Sterling, Pálmi Haraldsson.
(Børsen 18.10.2005)
 


Strejke skabte køer i Kastrup

Portører hos Servisair nedlagde arbejdet
Utilfredshed blandt bagageportørerne i Servisair fik dem i går til at nedlægge arbejdet, og flere strejker kan være undervejs. Medarbejderne føler sig for hårdt spændt for med for få folk til at håndtere bagagen.
(Jyllands-Posten 18.10.2005)
 Cimber skal flyve Billund-Kastrup

Efter SAS har opgivet at flyve på ruten mellem Billund og Kastrup har Cimber valgt at gøre det. Det vil ske med seks daglige afgange med en kapacitet på 68 eller 50 sæder fra d. 9. januar.
Cimber tror på, at ruten kan give overskud, selvom SAS forgæves har forsøgt i flere år.
(JP Erhverv & Økonomi, 18.10.05)

 

Københavns Lufthavn får gratis SMS-service

Københavns Lufthavns SMS-service med oplysninger om ankomster og afgange er blevet gratis. Systemet sender information til tilmeldte mobiltelefoner om gate-nummer, tid til boarding og om flyet er forsinket.
Hidtil har Københavns Lufthavns opkrævet 10 kr. pr. tilmeldt fly, men nu har lufthavnen gjort servicen gratis og lanceret en forbedret udgave.
Der er tilmelding via lufthavnens hjemmeside - cph.dk
SMS service henvender sig også til modtagere af passagerer. Ved at tilmelde et ankommende fly kommer direkte besked om ændringer i ankomsttid, når flyet er landet og når bagagen ruller på bagagebåndet.
(Takeoff 14/10)


 


Sterling kraftigt frem i september

Sterling, Europas fjerdestørste lavprisselskab, har efter sammenlægningen med Maersk Air forøget passagertallet ca. knapt 125 % i september.
Den kraftige passagerstigning skal naturligvis ses i lyset af, at Sterling ved samme lejlighed fik udvidet flyflåden med 19 Boeing 737-700 og -500. Således har Sterling i dag 29 fly mod kun 10 før sammenlægningen.
Samlet havde Sterling haft 427.000 gæster på flyene i september – i årets første ni måneder har Sterling haft 1,8 mio. passagerer.
(Takeoff 14/10)

 Advarer ferierejsende

Fødevarestyrelsen advarer mod kontakt med levende fugle og fjerkræ
Efter at det er blevet konstateret, at fugleinfluenzaen er nået til Tyrkiet, gik Fødevarestyrelsen i går ud med en advarsel mod omgang med levende fugle og fjerkræ til folk, der rejser til Tyrkiet. Advarslen er sendt til rejsebureauerne, så den i kort form kan lægges ved de papirer, kunderne får.
Advarslen lyder:
"Det er forbudt at tage levende fugle, fjerkrækød og fjerkræprodukter med hjem til Danmark.
Har man har haft kontakt til levende fugle og fjerkræ eller gødning, skal man undgå at have kontakt til fugle eller fjerkræ 48 timer efter hjemkomsten til Danmark.
Hvis man i udlandet skal besøge fjerkræejendomme, eller steder hvor der er levende fjerkræ, så opfordrer Fødevarestyrelsen til at man anvender engangsovertrækstøj og – fodtøj, som efterlades på stedet. Derudover skal alt værktøj og udstyr, som kan været i berøring med fjerkræ, fugle og æg rengøres og desinficeres omhyggeligt."
Mere information kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk eller på Statens Serum Instituts side www.ssi.dk
(Standby 14/10)
 

 


SAS kræver millionrabat

Afgifter i Københavns Lufthavn Kastrup skal ned med 220 millioner
Den lange strid om prisen for at bruge lufthavnen i Kastrup nærmer sig en afgørelse. Godt hjulpet af IATA kræver SAS en årlig rabat på 220 millioner kroner senest i 2008 som kompensation for høje afgifter. Omkring halvdelen vil tilfalde SAS, medens Cimber, Sterling og de øvrige kunder på lufthavnen står til at dele resten.
Og ifølge Børsen vil ønskerne til en vis grad blive hørt, men hverken lufthavnen eller SAS ønsker at kommentere forhandlingerne, men tonen er, siger Susanne Larsen, administrerende direktør i SAS Danmark, bedre nu, end den var i foråret. "Vi er i en konstruktiv dialog, og vi tror, at vi når i mål med et resultat," siger hun til Børsen.
(Børsen 14.10.2005)


 


MyTravel åbner på Finland

Skal flyve for Tjæreborg Rejser og stationerer en Airbus 321 i Helsinki vinteren over
MyTravel Airways er Skandinaviens største charterflyselskab og har hidtil fløjet charter fra Danmark, Norge og Sverige. Men nu holder selskabet sit indtog på det finske marked og skal flyve dagligt for Tjæreborg Rejser mellem Helsinki og De kanariske Øer og Madeira.
"Det er et led i en strategi om at sprede forretningen. Det giver en større sikkerhed i markedet, når det går op og ned i branchen," fortæller MyTravel-informationschef Torben Andersen.
Vinteren over stationerer selskabet en Airbus 321 med plads til 211 passagerer i Helsinki. I kabinen vil være finske medarbejdere, medens cockpitpersonalet fortrinsvis består af danske piloter, som skiftevis vil være stationeret i Finland og på De kanariske Øer.
(Standby 13/10)
 

 


SAS klar med London City-rute

Sun-Air droppede for få uger siden den planlagte ruteåbning, mens SAS starter med to daglige returflyvninger på hverdage
SAS åbner den 30. oktober en ny flyrute mellem Københavns Lufthavn og London City Airport. Dermed afkortes transporttiden for rejsende med ærinde i det centrale London væsentligt, og SAS vurderes at stå stærkt på den nye rute.
London City ruten var ellers oprindeligt planlagt af konkurrenten Sun-Air of Scandinavia, der flyver i franchise for British Airways. Men Sun-Air meddelte overraskende for få uger siden, at man alligevel ikke ville indlede ruteflyvningerne på London City, angiveligt på grund af den turbulente situation på det danske luftfartsmarked. I stedet vil Sun-Air nu koncentrere sig om sine ruter ud af Billund.
SAS får to daglige afgange på hverdage på den nye rute, en med afgang kl. 07.50 og en med afgang kl. 16.20. flyvetiden bliver godt to timer, og ruten betjenes med en Q400 maskine med plads til 72 passagerer.
(Børsen d. 10.10.2005)

 

Ny sikkerhedsrepræsentant

3F-erne hos LSG SkyChef har valgt ny sikkerhedsrepræsentant for "Udstyret".
Valgt blev Michael Jensen, som har været ansat hos LSG SkyChef siden juli 2001.
Vi ønsker tillykke med valget.
(Kilde: 3F Kastrup Udgivet 06.10.05)

 


Sejr i London

Arbejderne hos Gate Gourmet i London, der blev fyret  i august måned som følge af en kortvarig arbejdsnedlæggelse, har godkendt en aftale som deres fagforening TGWU har forhandlet.
Der blev fyret 713 medarbejdere. Med aftalen vil de fleste komme tilbage eller få en aftrædelsesordning med kompensation.
Nogen blev usagligt fyret op til konflikten, de får nu mulighed for at føre fagretlige sager. 
”Vi takker for støtte og solidaritet fra ITF(International Transportarbejderforbund) og dets afdelinger” siger Brendan Gold, TGWU´s chefforhandler.
Gate Gourmet og LSG Sky Chefs i Kastrup har ikke leveret returcatering til London under konflikten.
(Kilde: 3F Kastrup Udgivet 06.10.05)

 


SAS lukker Billund-ruten

Sterling og Cimber står klar i kulissen
SAS har efter milliontab på indenrigsruten mellem København og Billund besluttet at indstille flyvningerne på denne rute og flyver sidste tur den 8. januar.
"Vi taber årligt et tocifret millionbeløb, så vi er nødt til at lukke ruten," siger administrerende direktør for SAS Danmark, Susanne Larsen til Jyllands-Posten.
Men ifølge formanden for Billund Lufthavn, Bjarne Hansen, vil indtil flere danske selskaber være interesseret i at træde til. Der er 130.000 passagerer årligt på strækningen. Ifølge Jyllands-Posten er både Cimber Air og Sterling kan være interesseret i at gå ind på Billund-ruten, og direktøren for Cimber Air siger da også, at det lige er sådan en rute, som ligger i Cimber's boldgade. Og hos Sterling, hvor man tidligere har kigget på ruten, vil den kommercielle direktør, Stefan Vilner, ikke blive overrasket, hvis der kommer konkurrence på København-Billund. Det er dog vigtigt, understreger han, at folketinget fjerner passagerafgiften på de 150 kroner retur.
(Jyllands-Posten 07.10.2005)

 
 

Lufthansa aftaler lavere løn med 12.000 ansatte

Skal spare 1,2 milliarder euro inden udgangen af næste år
Europas næststørste flyselskab, Lufthansa, skal spare 1,2 milliarder euro inden udgangen af 2006, skriver Børsen Online i dag.
Selskabet har nu indgået aftale om en ny lønstruktur med de 12.000 på jorden, som går ned i løn, men som dermed synes sikret job. Aftalen træder i kraft den 1. december og afløser den gamle lønstruktur, der havde mere end 30 år på bagen.
Overenskomsten er indgået med fagforeningen Ver.di og vil, ifølge en pressemeddelelse fra Lufthansa, sikre de ansattes job også fremover. Aftalen medfører en betydelig reduktion i lønomkostningerne, men Lufthansa fortæller ikke, hvor stor en del af de 1,2 milliarder, der hentes hjem via den nye overenskomst.
(Børsen Online og Lufthansa 06.10.2005)

 
 

Fremgang i september

Københavns Lufthavne havde 127.405 flere passagerer i september
Det samlede antal flypassagerer i Københavns Lufthavn, er i september steget med 7,2 procent i forhold til samme måned i fjor.
På udenrigsruterne er der tale om en vækst på 7,4 procent, medens antallet af udenrigs charterrejsende er gået frem med 3,4 procent.Det svarer til en samlet vækst i antallet af internationale flypassagerer på 7,1 procent (115.186).
Hvad angår indenrigs, er det også gået pænt frem. I alt rejste 12.119 flere mellem København og en dansk indenrigslufthavn. Det svarer til et plus på 8,0 procent i forhold til september 2004.
(Standby 6/10)

 
 

Stadig flere flypassagerer men færre i transit

Det samlede antal flypassagerer i Københavns Lufthavn er i september måned steget med i alt 127.305 passagerer (+7,2%) sammenlignet med samme måned i 2004.
Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 74.299 passagerer (+13,1%).
Antallet af transfer/transit passagerer faldt med 11.170 passagerer (-3,4%).
Internationale passagerer:
Antallet af internationale rutepassagerer steg med 111.530 passagerer (+7,4%), mens antallet af internationale charterrejsende steg med 4.267 passagerer (+3,4%).
Således er det totale antal internationale flypassagerer steget med 115.186 passagerer (+7,1%).
Indenrigspassagerer:
Det totale antal indenrigspassagerer viser en stigning på 12.119 passagerer (+8,0%) i forhold til samme måned i 2004.
Operationer og startvægt:
Det totale antal starter og landinger er i september 2005 faldet med 489 operationer (-2,0%), mens tonnagen viser et fald på 3.408 tons (-0,5%) i forhold til samme periode året før.
(Kilde: CPH Udgivet 06.10.05)

 
 

Gør op med Maersk-strategi

Sterling lægger afstand til strategien i et opkøbte Maersk Air. Det er en nødvendig ændring og på tide, mener SAS-chefen, Jørgen Lindegaard
De blå tidligere Maersk-fly skal fremover tjene penge. Og derfor har Sterling lukket fem af de svageste ruter og i stedet flyttet flyene til Finland og Sverige.
Hos SAS finder topchefen, Jørgen Lindegaard, at det var på tide, der blev gjort noget i den retning. "Ethvert barn kunne jo se, at det var et problem," siger han til Jyllands-Posten. "Maersk Air forsøgte at opbygge et "mini-SAS" med bases i København, og vi fløj nærmest vinge mod vinge til destinationer som Milano, Bruxelles og Paris. Der er ikke noget rocket science i dette her: når de ikke kan fylde flyene, må de lade være med at flyve på ruterne," siger han og tilføjer, at den nye Sterling-ledelse tager konsekvensen af en fejlslagen Maersk-strategi og gør det eneste rigtige.
(Jyllands-Posten 05.10.2005)

  


Flyselskaber hæver priserne

SAS og Sterling mener, de danske forbrugere betaler for lidt for billetterne
Både SAS og Sterling har skåret ned på antallet af afgange fra København. Det betyder færre sæder og dermed færre billige billetter. Der har været for mange fly fra København og for lave priser, siger Sterling's kommercielle direktør, Stefan Vilner, til Jyllands-Posten.
Men det afhænger af, hvad SAS gør, lyder det fra Vilner: "Så længe de er ude at lege lavprisselskab, er der ikke meget andet at gøre end at have lavere priser end dem. Hvis SAS omvendt sætter priserne efter omkostningerne, kan man godt forestille sig, at priserne stiger."
Hos SAS Danmark deler den viceadministrerende direktør, Jens Willumsen, Sterling's syn på de lave priser. Der har alt været for mange og for billige flybilletter til salg fra København. "Vi har sagt i flere år, at der har været en overkapacitet i København. Det er rigtigt set af Sterling at flytte flyene andre steder hen," siger Jens Willumsen til Jyllands-Posten.
Begge selskaber er dog overbevist om, at der fortsat vil være billige billetter. Blot ikke så mange af dem.
(Jyllands-Posten 05.10.2005)

 


Satser stort i Finland

Sterling åbner 11 nye ruter fra Helsinki fra sommerprogrammet ved udgangen af marts næste år. Salget på ruterne begynder i dag
Med åbning af en ny base og 11 nye ruter fra Helsinki og priser fra 79 euro pr. enkeltbillet træder Sterling for alvor ind på scenen i den finske hovedstad.
"Sterling's mål har siden islandske Fons hf's overtagelse af selskabet været at være offensive på markedet og fortsætte med at åbne nye ruter," siger Almar Örn Hilmarsson.
Fra Helsinki åbnes ruter til Barcelona, Bologna, Budapest, Chania, Edinburgh, Faro, Malaga, Nice, Paris Beauvais, Prag og Rom Ciampino.
"Sterling's entré på det finske marked er til glæde for de finske forbrugere, der nu vil kunne rejse oftere, til flere destinationer og for færre penge," siger Hilmarsson og fortsætter: "konkurrencen i europæisk luftfart er behård, men Sterling er et konkurrencedygtigt selskab, og den store passagerfremgang i hele 2004 og første halvdel af 2005 viser, at der er masser af muligheder for at ekspandere. Det er det, vi gør nu. Målet er, at Sterling bliver størst i hele Norden."
Ingen trussel for SAS
I en kommentar til Sterling-planerne udtaler koncernchef Jørgen Lindegaard, at Sterling's nye finske base og ruterne ingen trussel udgør mod SAS. "Så vidt jeg forstår, skal Sterling flyve leisure-trafik fra Finland, og vi flyver jo primært forretningstrafik, og derefter fylder vi op med turisttrafik," siger han ifølge Børsen Online.
(Standby 5/10)

 
 

Vil beskæftige 100 fly om fem år

Sterling satser stort og har ambitioner om nye knudepunkter i Sydeuropa og en tredobling af flyflåden
Hvis der var nogle, som troede, at Sterling's vækstambitioner var opfyldt med indtoget i Finland, tog de fejl.
Det officielle vækstmål er 20 procent om året, og den islandske direktør, Almar Örn Hilmarsson ser intet til hinder for, at Sterling om fem år har 100 fly beskæftiget i flåden. Det er mere end tre gange så mange som i dag.
Samtidig kigges der også på at oprette baser i det sydlige Europa, ligesom Hilmarsson betragter Østeuropa som et relativt uopdyrket område. Specielt Rusland. Endnu er der ikke truffet nogen beslutning om nye knudepunkter, men næste år vil Sterling seriøst undersøge denne mulighed.
(Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten 05.10.2005)
Sterling-fly rømmet efter terroralarm
Messende mand skabte utryghed på DM 172 fra Wien til københavn rømmet
Kaptajnen på Sterling-afgangen fra Wien mod København kl. 09:20 valgte at udsætte afgangen, rømme flyet og iværksætte en undersøgelse, efter at en mand messende læste op fra Koranen og dermed skabte utryghed blandt passagererne. Desuden havde en passager købt billet til 1. klasse og checket bagagen ind. Vedkommende udeblev dog.
(Børsen Online - 04.10.2005)

 

 

Sterling sender cateringkontrakter i udbud

Gate Gourmet og LSG SkyChefs skal kæmpe om cateringkontrakten. Taberen står til at miste arbejdspladser.
Sterling sender nu sin samlede catering i udbud hos de to store leverandører af flymad i København, GateGourmet og LSG Skychef. Mens det gamle Maersk Air skiftede til LSG den 1. juli benyttede det tidligere Sterling GateGourmet.
Ifølge flyselskabets kommunikationsdirektør, Niels Brix, betyder udbudsrunden ikke nødvendigvis, at de eksisterende kontrakter med de to cateringleverandører er annulleret. Men det er direktøren for LSG i København, Erik Hansen, uenig i: ”Med udbuddet betragter jeg kontrakten mellem LSG og Maersk Air som opsagt” vurderer direktøren.
LSG-direktøren tilføjer, at cateringvirksomheden vil byde ind på en samlet kontrakt, og siger at han i løbet af kort tid venter en besked fra det nye Sterling om hvorvidt selskabet agter at fortsætte med en eller to cateringkontrakter.
(Børsen d. 04.10.2005)

 Sterlings flymad skal gennem kødhakkeren

Lavprisselskabet sender den samlede leverance i udbud hos cateringselskaberne, men det betyder ikke nødvendigvis en annullering af de indgåede kontrakter med LSG Sky Chefs, som har haft leverancen til Maersk Air.
Sterling vil nu sondere priserne og udbuddet hos to cateringfirmaer, nemlig LSG Sky Chef og Gate Gourmet, men om der i sidste ende kan blive tale om fortsat to kontrakter er endnu ikke afklaret.
I dag siger kommunikationsdirektør Niels Brix til dagbladet Børsen: "Vi arbejder i øjeblikket konkret med en udbudsrunde på flymad og går efter den bedst mulige aftale, hvad angår kvalitet, service og økonomi."
LSG Sky Chef overtog i juli i år Maersk Airs ordre fra Gate Gourmet, som til gengæld har serviceret Sterling i mange år.
Det er ingen hemmelighed, at priserne på catering til flyselskaberne i den grad er presset i bund, og derfor har cateringselskaberne selv måttet gå ind med risiko og salg på flyene i takt med, at den gratis servering er forsvundet hos mange.
(Takeoff 4/9)

 

 


Sterling åbner ny hub i Finland

Lavprisselskabet har indkaldt til pressemøde i Helsinki i morgen tirsdag
Sterling Airlines gør nu alvor af intentionerne om at udvide sit hjemmemarked. I morgen vil selskabet således på et pressemøde i Helsinki annoncere, at man åbner lavprisruter til og fra den finske hovedstad. Selskabet ventes i den forbindelse at stationere et antal Boeing 737 fly i Finland, men hvor mange vil selskabet ikke i dag fortælle.
Kommunikationsdirektør i Sterling, Niels brix, er i dag yderst fåmælt omkring den finske operation, men siger: ”Der er jo ikke tale om, at vi blot åbner en enkelt rute”. Han vil dog ikke komme antallet af nye ruter nærmere. Sterling råder efter overtagelsen af Maersk air over en flåde på i alt 30 fly i forskellige Boeing 737-versioner.
(Standby 3/9)
 

 Ny uvished om mad-kontrakter

Luftfartsselskaberne ”surfer” rundt blandt leverandører af mad, rengøring og andre ydelser, som bl.a. leveres af medlemmerne i 3F Kastrup.
Senest har Maersk Air opsagt deres kontrakt med LSG til udløb den 31/12.
Ligeledes er Sterlings kontrakt med Gate Gourmet opsagt med udløb samme dato.
En samlet kontrakt kommer i udbud og det forventes, at der vil foreligge et resultat inden for ca. 2 måneder.
(Kilde: Klubben i LSG og 3F Kastrup Udgivet 03.10.05)

 

 


Ny sparerunde i SAS

Yderligere en milliard skal hentes inden for de næste halvandet år
SAS Danmark skal spare yderligere, skriver Børsen i dag. Det er konkurrencen fra lavprisselskaberne, som tvinger selskabet ud i nye sparerunder, og man kommer næppe uden om nye afskedigelser, ligesom underleverandører vil blive presset ned i pris.
I alt skal der findes en milliard ekstra i besparelser hos det danske SAS-selskab.
SAS skal være konkurrencedygtig, og det sikres gennem den kommercielle udvikling, netværket med vækst i det lokale marked og ved fokusering på omkostningerne, lyder det fra den administrerende direktør for SAS Danmark, Susanne Larsen.
Hun siger til Bøsen, at selskabet er dygtig til at justere uden de helt store drastiske ændringer. "Der vil blive en overtallighed af medarbejdere, men også det plejer vi at kunne håndtere ved blandt andet naturlig afgang," siger hun.
(Børsen 03.10.2005)

 

 

 

 

Med venlig hilsen
WWW.KLUBKAOS.DK

 

 

 

Avanceret hjemmeside statistik med mulighed for usynlig tæller - opret en gratis tæller nu