Branche News December

 

 

 

 

Charterbranchen spinder guld

Overskuddet for i år vil være en fordobling af 2004
Charterbranchen har solgt flere rejser og til flere penge i 2005.12.30 Det viser de foreløbige regnskaber for 2005, som tyder på at det samlede overskud vil ligge på mere end 300 mio.kr., hvilket er en fordobling af 2004.
Star Tour tror på, at folk stadig har flere penge i privatøkonomien, og at der derfor blæser milde vinde over branchen også i 2006.
Antallet af passagerer på charterferier er i 2005 steget med 75.000 til 1.220.000.
(Jyllands-Posten 30.12.05)

 

 


Sterlings piloter må ikke diskutere fagforeningspolitik

Flådechef Peter Christian Jensen har bedt piloterne om at holde sig fra politik, når de flyver
Sterling har været opmærksom, at frustrationerne ved sammenlægningen af de to flyselskaber Sterling og Maersk Air skal begrænses mest muligt. Derfor har selskabet bedt piloterne om ikke at diskutere fagforeningspolitik, når de er ude at flyve.
Forholdet har hidtil været anspændt, men i sidste uge lykkedes det at få de to pilotgrupper til at enes. En af grundene til frustrationerne har blandt andet været opsigelsen af overenskomst for Maersk Air-piloterne.
Sterling ønsker ikke at komme i samme situation som SAS er i Norge, hvor piloter i SAS og Braathen nu to år efter sammenlægningen stadig ikke flyver i samme cockpit. Denne sag skal nu for Norges Højesteret.
Erfaringerne fra Norge har også fået de danske myndigheder til at skærpe opmærksomheden med integrations-processen hos Sterling. Således holder Statens Luftfartsvæsen hver anden uge møde med Sterling omkring denne udvikling.
(Jyllands-Posten 29.12.05)

 
 

Forlængelse af aftalen mellem SAS og LH

Joint Venture på al trafik mellem Skandinavien og Tyskland på plads
Jørgen Lindegaard, CEO for SAS og Wolfgang Meyerhuber, CEO for Lufthansa mødes i januar for at underskrive en forlængelse af aftalen mellem LH og SAS omkring al trafik hos de to flyselskaber mellem Skandinavien og Tyskland. Det betyder, at de to selskaber er enige om kapaciteten og at de deler alle indtægter og udgifter, og dermed fælles priser.
Det har ikke slået skår i samarbejdet, at det Lufthansa-ejede lavprisselskab Germanwings i dag er en konkurrent til de to flyselskaber og reelt underbyder dem på ruterne fra Oslo og Stockholm til Tyskland.
Aftalen skal ikke mere som tidligere godkendes af EU, men SAS og LH mener, at det kan komme på tale at aflevere nogle gode slots på de vigtigste lufthavne til konkurrenterne, hvis konkurrenterne trækker dem i retten.
Men fra den største konkurrent Sterling/ Maersk Air vil man ikke blande sig i aftalen, idet man finder at de henvender sig til et andet publikum. SAS sender årligt 1,5 mio. passagerer til LHs store hubs i Frankfurt og München.
Samtidig mellem de to flyselskaber blev understreget i går, hvor SAS i Norge og SASs datterselskab Widerøe indgik en aftale med Norske Hydro om at købe billetter for 570 mio. kr.
Aftalen dækkes den største del af Hydros skandinaviske og tyske behov. Hvis der ikke er plads på et SAS-fly, kan medarbejderne hos Hydro bruge LH-fly.
(Børsen 29.12.05)

 
 

Mere pisk end gulerod i nytårshilsen fra SAS

Allerede inden 15. januar kommer de første udmeldinger om fremtiden, og inden 1. april er fremtiden for op mod 20 procent af ruterne vurderet - og i fare for en nedlægning, hvis ikke der sker noget positivt i forhandlingerne med personalet. - Specielt piloter og kabineansatte er i søgelyset.
Det er ingen vaklen i geledderne i SAS-ledelsen i nytårsudgaven af Inside-bladet. "Vi lover fair play," siger personaledirektør Bernhard Rikarsen. "Men, det gælder i begge retninger. Det ville ikke være fair play at lave en aftale uden, at der stilles forpligtende krav til de ansatte. Modsat er det uacceptabelt, at fagforeninger stiller krav om garantier, som griber ind i ledelsens handlefrihed.
Adm. direktør for SAS Airlines, John Dueholm sidder med de værste problemer - og her skal lønniveauet ned og præstationerne op, sådan at man bliver 15 procent mere effektiv.
"Der bliver en granskning af både destinationer og trafikprogrammer. Vores vurdering er, at mellem 15 og 20 procent af ruterne berøres af analysen. Allerede midt i januar bør vi kunne give yderligere besked. Gennembrud i forhandlingerne kan forhindre nedlægninger.
Når det gælder konsekvenserne ved nedlægning, er det først og fremmest det flyvende personale, der vil blive ramt," skriver John Dueholm i bladet.
Ejv.
(Takeoff 27/12)

 
 

Sterling forud for tidsplan

Ud af 770 større og mindre handlingspunkter i første fase er integrationen af Sterling og Maersk Air fuldført for 62 % vedkommende
PÅ fem måneder er det lykkedes at erstatte Maersk Airs IBM baserede IT-system med Sterlings eget. Det har forbedret den interne kommunikation, men er særdeles afgørende for betydning for salget af flybilletter, idet det er grundlagt for, at en fælles booking-maskine kan komme på plads.
Desuden er Sterling godt i gang med omskoling af hele personalet på mere end 1.000 medarbejdere, så både piloter og kabinepersonale kan bruges på alle af flyflådens 30 fly.
Piloterne er nu samlet i en fælles forening, og de to selskabers kabinebesætning ventes også forenet i løbet af kort tid.
Dermed kande egentlige overenskomstforhandlinger gå i gang i begyndelsen af 2006, hvor et af kravene fra Sterlings ledelse er mere fleksibilitet fra medarbejderne.
(Børsen 27.12.05)

 

 

Ro på vej i Sterling

Ny fælles overenskomst i cockpittet på plads
En fælles overenskomst for alle medarbejdere hos Sterling er på vej.
Seneste har 339 piloter hos Sterling og Maersk Air løst striden om behandling af anciennitet, fælles overenskomst og medlemskab af samme fagforening.
Nu gælder det den største faggruppe de kabineansatte med i alt 717 fra Sterling og Maersk Air.
De tidligere Maersk Air ansatte siger, at der i hvert fald bliver nødvendigt med endnu et mæglingsmøde, før der er en chance. Samtidig skal de tidligere Sterling-ansatte fjerne de udemokratiske regler i foreningen, før de Maersk Air-ansatte vil melde sig ind.
(Børsen 23.12.05)
 

 

Sterling – ikke Maersk

A.P. Møller-ånden har forladt flyselskabet
Sterlings islandske bestyrelsesformand slår nu fast, at de tidligere Maersk Air-medarbejdere må indstille sig på, at A.P. Møller-ånden har forladt flyselskabet. Han siger, at det er Sterlings kultur, som lever videre, og hvis medarbejderne vil have Maersk-kultur, må de søge arbejde hos A.P. Møller. Samtidig kritiserer Sterlings kommunikationsdirektør Niels Brix kraftigt Maersk Airs kabineforenings advokat Kirsten Maxen og siger at hun er på juridisk glatis. Det handler ikke om foreningsfrihed for medlemmerne, men derimod om at skabe en konkurrencedygtig virksomhed, hvos alle trækker i samme retning. Også blandt piloterne er der strid, idet de gamle og nye piloter ikke kan blive enige. Et nyt mæglingsmøde finder sted i morgen.
For næsten to år siden lagde SAS i Norge det norske SAS og flyselskabet Braathen sammen. Denne sammenlægning er endnu ikke afsluttet, idet de juridiske diskussioner nu skal for Højesteret, og til daglig sættes Braathen og SAS piloter ikke i samme cockpit.

(Børsen 20.12.05)
 
 

Sterling håber på julefred

Denne uges forhandlinger skal føre til fred med kabinepersonalet fra Maersk Air.- Samtlige 1.600 ansatte advares om konsekvenserne, hvis der ikke straks findes fælles fodslag.
De 400 tidligere kabineansatte i Maersk Air vil ikke indgå et samarbejde med kollegerne i Sterling i en fælles overenskomst. Det har ifølge dagbladet Børsen fået ledelsen i Sterling til at skrive i et brev til medarbejderne, "at en sådan holdning kan ende med at skade ikke blot de 400, men samtlige 1.600 ansatte i flyselskabet, og kan i sidste ende føre til afskedigelser."
"Vi har alle tiders chance for at sikre en sund og konkurrencedygtig virksomhed. Det skal ikke forhindres af de her problemstillinger. Derfor arbejder vi med forskellige scenarier for udviklingen."
Hvad det betyder kan man gætte sig til. Ledelsen har sat sidste uge inden juleaften, som sidste frist for en løsning af den lange konflikt.
(Take off 19/12)
 
 

Fyringer i Sterling vil medføre millionkrav

Sterling truer med fyringer, hvis de tidligere piloter og kabinepersonale i Maersk Air ikke makker ret
Sterling skriver i et brev til samtlige 1600 ansatte, at hvis ikke de tidligere Maersk Air-piloter og Maersk Air kabine-ansatte ikke vil indgå i en fælles overenskomst med de tidligere Sterling-ansatte, vil det i sidste ende medføre afskedigelser.
Det seneste mæglingsmøde finder sted på onsdag, hvor piloterne fra Sterling og Maersk Air skal blive enige om en sammenlægning, så ledelsen kun har én fagforening at forhandle med. Og Sterlings ledelse har allerede besluttet, at det er den tidligere Sterling fagforening, de ønsker som forhandlingspart til foråret.
Hvis ikke de to fagforeninger lægges sammen, betyder det, at Sterling næste år skal forhandle med en fagforening, der repræsentere langt under halvdelen af personalet, idet der er dobbelt så mange Maersk Air piloter som Sterling piloter.
Heller ikke i kabinen, vil de tidligere Maersk Air-kabinefolk, med i en fælles Sterling overenskomst.
Truslen om fyringer vil medføre et sagsanlæg fra Maersk Airs fagforening. Fagforeningen siger, at hvis der sker fyringer blandt medlemmerne, vil det være i strid om loven om foreningsfrihed, og hver enkelt medarbejder vil kræve 24 måneders løn i erstatning. Samlet vil dette beløbe sig til en halv million kr. per ansat eller et krav til Sterling på 200 mio.kr. , hvis alle tidligere Maersk Air ansatte fyres.
Kommunikationsdirektør Niels Brix siger, at det er uacceptabelt, hvis en medarbejdergruppe sætter sig udenfor indflydelse. Det er ikke tid til lange diskussioner og voldgiftssager, der trækker planen om en fælles overenskomst yderligere i langdrag.
(Børsen 19.12.05)
 
 

SAS planlægger pilot-og kabinefyringer

Piloterne tror at op mod 15 % eller 300 piloter skal afskediges
Den svenske pilotledelse er ved en fejltagelse kommet til at afsløre detaljer i SAS-ledelsen planer, idet flere hundrede piloter og kabineansatte efter alt at dømme vil blive fyret i begyndelsen af det nye år.
SAS-ledelsen og fagforeningerne sidder i øjeblikket i intense forhandlinger, hvor SAS fremsætter sine besparelsesforslag, mens fagforeningerne forsøger sig med alternative besparelser.
Den danske chef for piloterne i SAS siger bl.a., at der er mange piloter, som gerne vil gå 25 % ned i løn mod samtidig at gå 25 % ned i arbejdstid.
(Jyllands-posten 17.12.05)

 

300 SAS-piloter forventes fyret


SAS-ledelsen forventes at ville fyre op til 15 procent af SAS-piloterne. Det svarer til omkring 300 job.
SAS’s informationschef Bertil Ternert bekræfter overfor den svenske avis Dagen Industri, at der er for mange piloter i SAS i Danmark og Sverige samt i det norske SAS Braathens, og at det diskuteres, hvordan det skal løses.
Piloternes formand Mogens Holgaard bekræfter ifølge Børsen overfor nyhedsbureauet Direkt, at der er forhandlinger i gang med ledelsen, men at det først besluttes i det nye år, hvor mange piloter, der må forlade SAS.
(Standby 16/12)
 
 

MyTravel Airways får superresultat

Charterselskabet, der netop er kåret som Danmark bedste ved Danish Travel Awards, får stadigt større overskud
Adm. direktør Tom Clausen, My Travel Airways, kan for femte år i træk se tilbage på et stadig større overskud. I år bliver gevinsten på 192 mio.kr., hvilket er næsten 50 % bedre end sidste år. Hovedparten af selskabets flyvninger sker med grupper internt i My Travel, Spies, Ving og Tjæreborg, men det sker til markedspriser. Omsætningen faldt lidt til 2,8 mia.kr., hvilket blandt andet understreger, at der er hård konkurrence mellem charterselskaberne fra SAS og Sterling, en konkurrence, der stiger, når Star Tour næste år trækker en Britannia-maskine til København. Tom Clausen: "Vi er gode til at analysere markedet. Vi har i øjeblikket 11 Airbus-fly med tilsammen 3.000 sæder, som vi kan flytte rundt i Norden afhængigt af markedets udvikling. Samtidig er der overskud på det toldfrie salg, hvor årets 1,1 mio. passagerer i gennemsnit køber for 550 kr.
(Børsen 16.12.05)
 
 
 

Sidste udkald for SAS long-haul

Lindegaard har fået ekstra tid af bestyrelsen til at få langruterne til at give overskud
Det er ikke lykkes for SAS at finde de 350 mio.kr. i besparelser på de oversøiske ruter, selv om piloterne har givet deres, så sætter kabinepersonalet sig imod. Det betyder blandt andet, selv om SAS på ruten til Bangkok flyver med fulde fly og en stigende efterspørgsel, så giver ruten 100 mio. kr. i underskud om året. Udover Bangkok ser ledelsen også på ruterne til Shanghai og Seattle, der også giver underskud. I modsætning hertil står Thai Airways, som netop har indsat sin syvende ugentlige forbindelse til Bangkok fra København, samtidig med at Stockholm nu ligger på seks ugentlige afgange. Flemming Sonne, nordisk salgschef for Thai, vil ikke kommentere et eventuelt samarbejde med SAS, hvor Thai skal overtage nogle afgange, men siger, at Bangkok er et vigtigt knudepunkt for hele trafikken i Asien og til Australien.
(Børsen 16.12.05)
 
 


Sterling pumper 200.000 lavprisbilletter på markedet

Sterling fortsætter aggressivt salgsfremstød med
200.000 enkeltbilletter for under 500 kr. med skatter og afgifter. Det nye tilbud gælder primært billetter fra Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Sterlings netop afsluttede 20-kroners kampagne med 100.000 billetter får nu Europas fjerdestørste lavprisselskab til at sælge 200.000 billetter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland for under 500 kr. - inklusive skatter og afgifter.
”Sterlings 20-kroners kampagne var en meget stor succes. De 100.000 billetter blev revet væk på tre dage,” fortæller Sterlings kommunikationsdirektør, Niels Brix.
Startskuddet til den ny kampagne begynder lørdag midnat kl. 00.01 og løber til fredag den 30. december.
Der kan bookes til alle Sterling-destinationer, rejsen foretages 1. januar - 15. juni, dog ikke på helligdage.
Billigbilletterne gælder hovedsagligt enkeltrejser fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Vil gæsterne retur med Sterling købes der primært til normal lavpris.
I november havde Sterling 232.000 gæster og et samlet passagertal på 2,5 mio. i årets første elleve måneder.
Sterlings kabinefaktor, den udnyttede sædekapacitet, lå i årets første elleve måneder på ca. 80 %.
(Takeoff 16/12)
 
 
 

SAS har drønende underskud på guldrute til Bangkok

Men, det er bedste rute for flere andre selskaber, både ruteselskaber og charterflåden. Derfor kan SAS problemer kun skyldes for høje omkostninger.
SAS er netop nu flyvende på mange områder. Efter at bestyrelsen i går besluttede at frasælge 67 procent af SAS Components steg aktien yderlige. Der er boblende tillid til flyselskabet, og salget i december ser ud til at holde trit med forventningerne. og give basis for det første overskud i Jørgen Lindegaards femårs periode som topchef.
Men under overfladen lurer problemerne. Tilsyneladende har bestyrelsen givet direktionen ekstra tid til at tage et opgør med piloter, kabinepersonale, teknikere og bagagehandling -og ladet julefreden sænke sig.
Alligevel siger Lindegaard i dag til Børsen, at det nu er sidste udkald til for nogle langruter og nævner muligheden for et tættere samarbejde med Thai Internationl til Bangkok og Singapore. Der har flere gange været tale om, at SAS helt vil droppe ud af Singapore, men det er næppe nok. ifølge Børsen er tabet på Bangkok-ruten for SAS omkring 100 mio. kr.
"Paradoksalt, at vi ikke evner at flyve med positivt resultat, når vi har fyldte fly," siger han til avisen.
Heller ikke ruten til Seattle har det for godt. Det han man længe kunnet læse ud af de månedlige tal til USA.
Færre andre selskaber har et forrygende resultat til Bangkok. Spørg blot Finnair og Austrian Airlines, for slet ikke at nævne Thai. På chartersiden kan My Travel Airways berette om overskud og flot resultat til Phuket.
Derfor kommer SAS igen frem til kerneproblemet. Det er mellem 15 og 20 procent dyrere at operere en SAS-rute til Bangkok og Singapore end hos konkurrenterne. Derfor Lindegaards alvorlige advarsel.
(Takeoff 16/12)

 

Lufthansa åbner på Billund

Et på danske breddegrader ukendt Lufthansa-partnerselskab, Cirrus Airlines, vil fra januar flyve tre gange på hverdage mellem Billund og Frankfurt.
Take Off erfarer, at Cirrus stationerer et brasiliansk Embraer 145 jetfly med plads til 50 passagerer i Billund og vil flyve tre gange på hverdage mellem Billund og Frankfurt.
Ruten afløser Sterling, som fra sommerprogrammet indstiller den tidligere Maersk Air-forbindelse på strækningen.
Pladsmæssigt udbyder Cirrus færre sæder mellem Billund og Frankfurt, Embraerens 50 pladser er en tredjedel af kapaciteten på Sterlings Boeing 737.
Til gengæld flyver Sterling kun to gange om dagen, et forhold Lufthansa Danmark længe har ønsket udvidet til i hvert fald tre gange på hverdage.
Cirrus hjemmeside oplyser, at dets flyvninger fra Billund til Frankfurt bliver i samarbejde med Lufthansa.
Lufthansa Danmarks country manager, John Nielsen, var onsdag til møder i Stockholm og havde ingen øvrige oplysninger om Cirrus’ kommende rute.
(Takeoff 15/12)

  


Københavns Lufthavn på australske hænder

Købstilbudet til Københavns Lufthavns aktionærer betyder nu, at australske Macquarie Airports står til at opnå over 52 % af aktierne i lufthavnen.
Den 24. oktober fremsatte Macquarie et offentligt købstilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavn. Tilbuddet blev anbefalet af lufthavnens bestyrelse og er godkendt af EU-Kommissionen.
Købstilbuddet udløb i sidste uge. På det tidspunkt havde Macquarie købt eller modtaget gyldige accepter i henhold til købstilbuddet på næsten tre millioner CPH-aktier. Kombineret med Macquaries oprindelige aktiebeholdning på over en million aktier i Københavns Lufthavn har australierne nu 52,4 % af samtlige udstedte aktier i CPH, oplyser lufthavnen.
Kerrie Mather, adm. direktør for Macquarie Airports, siger: ”Københavns Lufthavne er nu vor næststørste europæiske investering og udgør omkring 15 % af vores investeringer.”
(Takeoff 15/12)

  

SAS salg allerede i morgen

Bestyrelsesmøde i SAS torsdag ventes at afgøre salget af SAS reserverdels-organisation
”Der er ikke tale om, at 1.000 jobs er i fare, men at vi sikrer arbejdspladserne”, siger SAS-chefen Jørgen Lindegaard i en kommentar til, at bestyrelsesmødet torsdag ventes at tage stilling til salget af flyselskabets reservedels-selskab SAS Component.
Salget har været i gang siden foråret, men er besværliggjort af, at SAS ønsker at sikre sig et samarbejde med køberen Singapore Technologies omkring hele forretningen med vedligehold, eftersyn og reparation af fly.
SAS Components og Singapore Technologies laver det samme og har den samme omsætning, men i Singapore er man fem gange bedre til at køre forretningen, idet man her har et overskud før skat, som er fem gange større end hos SAS.
SAS ventes at få en milliardindtægt som salget, som skal være med til at halvere flyselskabets store gæld på 13 mia. kr.
(Børsen 14.12.05)

  

Hygiejnetjek hos flyselskaberne

Statens Luftfartsvæsen vil rette fokus på de hygiejniske forhold
Selv om de hygiejniske forhold ombord på flyene ikke er omfattet af det tilsyn, som Statens Luftfartsvæsen foretager, så er personalets arbejdsmiljø det.
Det vil SLV i fremtiden rette ekstra fokus på de hygiejniske forhold i de danske luftfartsselskaber, efter at medarbejderne ombord på Sterling i weekenden kritiserede køkken-og toiletforhold hos flyselskabet.
”Når det har været fremme, at der er svingende standard på flyene, vil vi se ekstra godt efter i forbindelse med vore arbejdsmiljømæssige tilsyn”, siger SLV.
”Vi har ændret lidt på rengøringen fuldstændig i overensstemmelse med de mange andre luftfartsselskaber. Der er absolut ingen problemer med hygiejnen hos Sterling”, siger kommunikationsdirektør Niels Brix fra Sterling.
(Politiken 14.12.05)

  
 
Eksterne tilbud for handling til SAS

SAS har indhentet eksterne tilbud på ground service
Flyselskabet SAS har indhentet fem-seks eksterne tilbud på ground handling i konkurrence med koncernens egen SAS Ground Service, som blev udskilt som et selvstændigt selskab for et par år siden. På den baggrunden har flere medarbejdergrupper i næste uge indkaldt til møde med ledelsen om fremtiden. Derfor var det en torn i øjet, da den danske ledelse i SAS Danmark havde inviteret flyselskabets medarbejdere til jula-galla på Hilton ved lufthavnen, samtidig med, at medarbejderne i SAS Ground Service havde aflyst deres julefrokost for at spare mest muligt. Det gav anledning til en lille demonstration foran hotellet fra laste- og lossemedarbejderne i sidste uge, da flyselskabets medarbejdere gik til julegalla på hotellet.
Laste- og lossemedarbejderne siger, at underskuddet i SAS Danmark er langt større end hos SAS Ground Service.
(Berlingske 13.12.05)
 

 

Sterling-personale i intern strid

Tidligere Maersk Air-ansatte vil ikke underskrive ny overenskomst
Der er uenighed mellem Sterlings kabineansatte og de tidligere Maersk Air stewarder og stewardesser. De omkring 400 tidligere Maersk-ansatte i kabinen er ikke interesseret i at underskrive en ny overenskomst på Sterling-niveau. Det same gælder også de tidligere Maersk Air-piloter, som også har fået kniven på struben om at skrive under på en ny overenskomst eller forlade selskabet. I følge kabineforeningens formand hos Maersk Air, har Sterling sagt, at en konsekvens på uenigheden kan blive, at der ansættes personale fra de baltiske stater, og dermed et tab på flere hundrede danske arbejdspladser. Kommunikationsdirektør og personalechef Niels Brix fra Sterling siger, at målet er at bevare et godt arbejdsklima. Han tror fortsat på, at det er muligt at finde en løsning både for kabine og cockpit, men at tiden er begyndt at rinde ud.

(Børsen 13.12.05)
 
 

SAS øger kampen mod Finnair

SAS’ finske datterselskab - Blue 1 - får tre MD-90 fly og 11 nye ruter
I SAS’ kamp mod Finnair opruster dets finske datterselskab, Blue 1, med tre MD 90-fly og udvider antallet af destinationer fra 14 til 25.
Fra marts har selskabet nye direkte flyvninger fra Helsinki til Athen, Barcelona, Dublin, Düsseldorf, London, Madrid, Nice, Paris, Rom, Warszawa og Zürich.
De tre MD 90-fly giver en kapacitetsøgning på 70 %. Blue 1 har i dag ni Avro RJ’s og fem Saab 2000.
Blue1 blev startet som Air Botnia i 1988. Selskabet drev de første år finske indenrigsruter til og fra Helsinki. I 1998 blev selskabet købt af SAS. I 1999 fik selskabet flyvninger fra Finland til SAS’ "hubs" i København, Oslo og Stockholm.
I 2004 skiftet Air Botnia navn til Blue 1. Selskabet blev første "regionale" medlem af Star Alliancen.
(Takeoff 13/12)

 

 

SAS aktien i suveræn rekord

Gode trafiktal i november og lille frasalg har skabt den helt store optimisme hos aktionærerne.
Der skal såmænd ikke så meget til for at genoprette investorernes tillid til et flyselskab. Et frasalg af Jetpak Group til Polaris for ca. 400 mio. danske kroner og nogle gode trafiktal for november fik i går aktien til at stige i suveræn rekord, nemlig til 70,50 kr. eller 4,6 procent. I Sverige gik det endnu stærkere og her kom aktien over kurs 100 for første gang, nemlig 100,50. En stigning på tæt ved seks procent.
Frasalget er blot en lille del af virksomheden og novembertallet gav ikke noget entydigt svar på det økonomiske resultat, da den såkaldte gennemsnitsindtægt faldt betydeligt mere end i oktober.
Meget tyder på, at det er Jørgen Lindegaards udmelding om, at man er klar til handling ved at skære fra og sælge ud, hvis ikke der kan opnås tilfredsstillende resultater i personaleforhandlinger, der trækker op.
Også Lufthansa fik ros og kursstigninger efter køb af en serie regionalfly. Aktien steg med næsten tre procent.
(Takeoff 9/12)
 


SAS satser på mere frasalg

Nu venter frasalg af aktiviteter for mere end 10 mia.kr.
Salget af kurerselskabet Jetpak til den danske kapitalfond Polaris for 390 mio.kr., bliver ikke det sidste frasalg hos SAS mener eksperter.
Danske aktieanalytikere venter et salg i den kommende tid på mere end 10 mia.kr., blandt andet for at høvle af på gælden, som tynger flyselskabet hårdt. Ved udgangen af 2004 var den på ikke mindre end 10,4 mia.kr.
Sydbank venter bl.a. et hurtigt frasalg af selskaber, som ikke direkte støtter koncernens kerneforretning. Blandt disse er SAS Components, SAS Flight Academy og SAS Media, som ventes tilsammen at kunne indbringe omkring to mia.kr.
SAS har tidligere offentliggjort, at der foregår forhandlinger omkring SAS Components, og at prisskiltet ligger på omkring 1,6 mia.kr.
På længere sigt mener analytikerne, at der vil ske salg eller børsnotering af Reizidor-Hotelkæden, men det ventes først at ske om nogle år, idet kæden først skal videreudvikling til mere end et brand RadissonSAS.  Her anslås værdien til 3,2 mia.kr.
Desuden ventes Spanair at blive solgt, fordi flyselskabet ikke passer in i den nordiske strategi, lige som aktieposten på 20 pct. I British Midland ventes at blive solgt fra. Også lufthavnsservicen i SAS Ground Handling kan blive solgt at økonomiske eller strategiske grunde, men her er prisen ikke lige frem i top i øjeblikket. (Børsen & Jyllands-Posten 9.12.05)

 

 

SAS tager markedsandele

Det nye enkeltbilletsystem er en succes, og SAS satte i november passagerrekord med tre millioner rejsende
SAS vinder markedsandele fra Sterling, FlyNordic og andre konkurrenter takket være det er det nye system med enkeltbilletter, som passagererne har taget til sig. Således viser seneste trafiktal en passagerfremgang i november på hele 20,8 procent i forhold til samme måned i fjor, men den hårde konkurrence går ud over yielden, der i oktober fald med 7,7 procent.
Men de flotte tal glæder SAS Danmarks administrerende direktør, Susanne Larsen, som fortæller, at SAS fortsætter det fokuserede arbejde med at sænke omkostningerne, "så vi holder kursen mod langsigtet lønsomhed."
(Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten 08.12.2005)

 


Opgør om kinesisk kabinepersonale

Kabinepersonale utilfreds med SAS' planer om at ansætte kinesere til ruterne til Beijing og Shanghai
Et opgør kan være opsejling mellem SAS og kabinepersonalet, skriver Børsen i dag. Det skyldes, at SAS-ledelsen har planer om at ansætte kinesisk arbejdskraft i kabinen på ruterne mellem København og henholdsvis Beijing og Shanghai, og et er ikke noget, som huer selskabets kabinepersonale, der frygter, at det vil lukke op for brug af billig arbejdskraft på bekostning af dansk, norsk og svensk kabinepersonale.
I alt skal 40 procent af personalet i kabinen på de to ruter bestå af kinesere, hedder det på kabineforeningens hjemmeside, og ifølge foreningens oplysninger vil kinesernes løn ligge på under 10.000 kroner om måneden. Det er langt under halvdelen af de danske lønninger.
"Vi hverken kan eller vil acceptere billigere kinesisk kabinepersonale som erstatning for danskere. Det næste bliver, at man ansætter polakker eller andre på de øvrige ruter," udtaler foreningens formand Verner Lundtoft Jensen, som også peger på, at det er forkert at ansætte uorganiseret kinesisk arbejdskraft i en statslig virksomhed som SAS.
Hos SAS siger direktør Lars Lindgren, som er ansvarlig for de oversøiske ruter, at der ikke skal rokkes ved planerne: "vi gør det for kundernes skyld. Vi har mange kinesiske passagerer om bord, der ikke taler andet end deres eget sprog." Han påpeger, at mange af konkurrenterne, som har kinesisk kabinepersonale om bord, har en konkurrencefordel.
(Børsen 08.12.2005)

 
 

Rekordfremgang for SAS Danmark

Selskabets kabinefaktor er steget med 15,5 % i november måned
SAS Danmark offentliggjorde lidt over middag i dag trafiktallene for november måned, og de viser en rekordstor fremgang, målt i forhold til samme måned sidste år. Med en fremgang på 16,5 % er kabinefaktoren – eller belægningsprocenten, som den også kaldes – nu oppe på 64,8 % for november måned og 62,7 % for de første elleve måneder af kalenderåret.
”Det er årets bedste fremgang og resultatet af kombinationen mellem en optimeret produktion og flere kunder i butikken” siger adm. Dir. Susanne Larsen. Hun tilføjer, at den gennemsnitlige indtjening pr. passager falder, men at det er forventet af selskabet, og at indtægtstabet bliver kompenseret af det øgede antal passagerer.
”November måned viser os, at vi øger vores konkurrenceevne og tager vigtige markedsandele. Samtidig fortsætter vores fokuserede arbejde med at sænke omkostningerne, så vi holder kursen mod langsigtet lønsomhed” slutter SAS Danmarks topchef.
(Standby 07/12)

 

 

Overvejer at lukke oversøiske ruter

Nedskæringer nødvendige for at spare 355 millioner kroner i SAS
SAS overvejer at nedlægge visse af de tabsgivende oversøiske ruter, heriblandt for eksempel Bangkok, Seattle og Shanghai. Det kan blive nødvendigt, hvis ikke medarbejdere og underleverandører retter ind, således at SAS kan hente de 355 millioner kroner hjem, som skal spares. Det skriver Børsen i dag med henvisning til flere kilder. Falder ruterne bort, svarer det til, at hver tredje destination skæres væk, og det vil få betydning for de mellem 150 og 180 piloter og 11 fly, som i dag er beskæftiget i SAS International. De øvrige besparelser skal findes dels hos kabinepersonalet og dels hos underleverandører.
Pilotformand Mogens Holgaard står uforstående over for SAS' trussel om at skære ned på de oversøiske ruter, når der allerede er en aftale om at effektivisere 15-20 procent. "Grundlaget for den aftale er væk, hvis det opnåede bruges til at skære ned og fyre piloter i stedet for ekspansion," siger han til Børsen.
SAS-chef Jørgen Lindegaard siger, det har været vanskeligere end ventet at nå i mål med aftalen. "Jeg har ikke opgivet og håber, vi når i mål med forhandlingerne i forbindelse med forhandlingerne for overenskomsten i 2006."
(Børsen 07.12.2005)

 

I dag åbner SAS ny rute

SAS åbner i dag mellem København og nordsvenske Arvidsjaur i hjertet af Lapland. Byen, som de færreste sikkert kender, byder på vildmark og gode skimuligheder for langrendsentusiaster.
Men ruten åbnes primært fordi Arvidsjaur har en biltestbane, hvor Opel, Mercedes og BMW lufter deres nyeste modeller under ekstreme vintervilkår.
”Med Arvidsjaur prøver vi at dyrke et anderledes nichemarked. Der er et potentiale - og nu vil vi se, om vi kan få både naturelskere og bilproducenter på samme fly, siger SAS Danmarks adm. direktør, Susanne Larsen.
Beslutningen om ruten er bl.a. taget efter dialog med tyske bilproducenter, som rejser til Arvidsjaur for at benytte byens biltestbane.
København - Arvidsjaur er planlagt som en vinterrute med sidste flyvning 25. marts.
Der bliver to ugentlige flyvninger (mandag og fredag) med en MD80 med plads til 150 passagerer.
(Takeoff 5/12)
 

 

Dommer beordrer til nye forhandlinger i Delta Air Lines

Ved retssagens femte dag, hvor Delta Air Lines forsøger at overleve ved at beskære personalelønninger med op til 20 procent, maner dommeren til besindelse.
Retssagen i New York, som skal give Delta Air Lines mulighed for at overleve en truende konkurs fortsatte op til weekenden på femte dage. Delta ledelse fremhævede endnu en gang, at man er nødt til at skære 325 mio. dollars i årslønninger for piloter.
Formanden for pilotforeningen sagde i retten, at ledelsen i flyselskabet har alt for travlt med at få medhold. Delta på den anden side set har meddelt, at man mister fem mio. dollars om dagen, og at det ikke kan vare ret meget længere.
Den kvindelige dommer valgte en foreløbig middelvej. "Sæt jer til forhandlingsbordet. Det har I kunnet før - og opnået et resultat."
Om hun kan nøjes med en sådan formaning vil de nærmeste dage vise. Delta har allerede stoppet enhver betaling til det store personales pensionskasser. Og piloterne truer hver dag med strejke.
(Takeoff 5/12)
 

 

Høje forventninger til SAS-trafiktal

November måneds tal offentliggøres midt i denne uge
Aktiemarkedet venter i spænding på november måneds trafiktl fra SAS, og forventningerne er på forhånd skruet op. Således ventes selskabet at fatholde tidligere måneders fremgng med en belægningsprocent på mellem 62 og 63, hvilket vil være en fremgang på op imod fem pct.
November til februar er normalt en svag periode for SAS, men ifølge bl.a. Sydbank har selskabets nye oneway koncept givet bedre muligheder for at holde belægningsprocenten oppe, selv i traditionelt dårlige måneder. Sydbank venter derfor, at også de kommende måneders trafiktal vil udvikle ig positivt for den skandinaviske carrier.
(Børsen d. 05.12.2005)

 

 

Nu må Delta finde ud af, hvad der er vejen frem

På fjerdedagen af retssagen mod det konkurstruede amerikanske flyselskab blev der givet tilladelse til udsalg af fly, og pilotformanden opfordrede til selvransagelse inden femte dag.
Selv om man er i betalingsstandsning, kan man godt i USA få lov til at sælge voldsomt ud af flyparken. Det fik Delta Air Lines af dommeren i går. Et ukendt antal fly fra langdistanceflyet Boeing 767 til Boeing 737 i amerikansk indenrigstrafik skal sættes til salg, og indtægten hjælpe det betrængte selskab, der er på randen af konkurs.
Samtidig oprettes holdes kravet til piloterne - som naturligt står til en stor fyringsrunde, når der ikke er så mange fly. De skal præstere 325 millioner dollars i besparelser her og nu.
Det fik formanden for Deltas pilotforening til at sige i retten: "Fejlen er, at ledelsen i Delta Air Lines ikke ved, hvad de selv vil. Skal det være et lavprisselskab, et fuld service ruteselskab eller et internationalt ruteselskab ? Delta vil være et stort internationalt selskab med lavprisselskabs omkostninger, og det kan man ikke."
Retssagen fortsætter i dag. Udfaldet ventes også at få stor betydning for langruterne næste år, heriblandt den planlagte til København.
(Takeoff 01/12)
 

 
 

Spies runder det skarpe hjørne

Fejrer sit 50 års jubilæum med en jordomrejse for 400 passagerer.
Det er snart 50 år siden, danskerne for første gang drog med Spies Rejser til Mallorca. Spies skyder jubilæumsåret i gang med en anderledes nyhed: En jordomrejse på vinger. ”Danskerne vil nemlig længere væk end nogensinde før, når de rejser på charter” hedder det i en pressemeddelelse                     
”Charterrejsen har udviklet sig voldsomt, siden Simon Spies solgte sin første rejse og gjorde charterrejsen til indbegrebet af dansk rejsekultur. Og danskerne elsker stadig at tage på charterferie, selvom mange i dag vælger en mere individuel form for charter end tidligere”, siger salgs- og marketingdirektør i MyTravel, Jan Vendelbo.
I anledning af jubilæumsåret tilbyder Spies for første gang en jordomrejse med fly. Rejsen varer tre uger, og gæsterne skal besøge 11 rejsemål fordelt på fire kontinenter. De skal blandt andet opleve Niagara Falls, Cook-øerne og Sydney i Australien, junglen i Borneo, Saigon i Vietnam, Oman-ørkenen og pyramiderne i Ægypten. Rejsen er helt i Simon Spies’ ånd og afspejler, at danskerne har fået blod på tanden og drømmer sig væk til fjerne destinationer.
I Sverige gennemfører MyTravel i øvrigt samme jordomrejse, her er det bare charterarrangøren Ving, der har den på programmet som jubilæumstur.
(Standby 01/12)

 

 

Med venlig hilsen
WWW.KLUBKAOS.DK

 

 

 

Avanceret hjemmeside statistik med mulighed for usynlig tæller - opret en gratis tæller nu